Z Ostravy odjely další autobusy na Ukrajinu

Trojice naftových autobusů vyrazila 18. srpna v dopoledních hodinách na cestu do Konotopu, města na severovýchodě Ukrajiny. Tři autobusy Solaris Urbino 12 se tak připojí k sedmi vozům, které poskytnul Dopravní podnik Os

trava (DPO) již v listopadu 2022 a které již od té doby slouží cestujícím.

Autobusy, které byly vyřazeny během obnovy vozového parku DPO, nahradí konotopská vozidla, která od počátku konfliktu musela sloužit válečným účelům. „Moc mě těší, že pro nás již nepotřebná vozidla zmírňují kritický stav městské hromadné dopravy v partnerském městě a i nadále budou tamějším obyvatelům a cestujícím ulehčovat náročné období,“ říká generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Rada města Ostravy již v červnu letošního roku rozhodla o daru konotopskému dopravnímu podniku, kromě tří autobusů tedy bude válkou zasaženému městu poskytnuto i 25 vyřazených tramvají typu T6. V současné chvíli se však stále jedná o možnostech a způsobu jejich přepravy. O tom, že město Ostrava je opravdu klíčovým partnerem Konotopu svědčí také nedávné pojmenování jedné z místních ulic na ulici „Ostravskou“.

TZ DPO