Jak DPP bojuje s graffiti? Nové antigrafitové fólie a laky

Graffiti představuje dlouhodobou výzvu pro veřejnou dopravu. V minulém roce bylo oficiálně hlášeno 28 případů, všechny zaznamenané Policií ČR. Nejenže tento druh vandalismu kazí vzhled tramvají, ale také jeho odstranění značně zatěžuje rozpočet Dopravního podniku hlavního města Prahy (DPP).

Přestože DPP provádí denní úklid všech vypravených tramvají, včetně chemického a mechanického odstranění graffiti v každé vozovně, plná eliminace tohoto problému se dosud nedaří. Proto bude nově vybavena vozová flotila antigrafitovou technologií. V roce 2023 DPP zahájil veřejnou zakázku na instalaci antigrafitových fólií a laků pro tramvaje, a na začátku roku 2024 byly podepsány smlouvy s vybranými dodavateli. Aktuálně se připravuje harmonogram instalací.

„V letošním roce by mělo být ošetřeno 55 tramvají typu 15T, 50 tramvají T3R.PLF a 55 tramvají KT8N2. Další tramvaje budou postupně vybaveny antigrafitovou technologií v letech 2025, 2026 a 2027,“ vysvětluje JUDr. Igor Harár, vedoucí odboru Právní DPP.

Kromě tohoto nového přístupu DPP rovněž využívá bezpečnostní kamery instalované ve tramvajích, zejména v modelech 15T, jako důležitý nástroj v prevenci proti vandalismu. Nicméně, vyhodnocování záznamů z těchto kamer představuje výzvu kvůli přísným pravidlům ochrany osobních údajů. „Podle platného povolení od Úřadu pro ochranu osobních údajů, dopravní podnik nesmí záznamy z těchto kamer prohlížet, může je pouze vyexportovat za přítomnosti příslušníka Policie České republiky,“ dodává Harár.

Klára Sýkorová

šéfredaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala žurnalistiku a následně obor Sociální a mediální komunikace. Kromě psaní o dopravě vydala v roce 2022 humornou knihu Partnerské přešlapy: Šílené historky ze života.