V Praze se staví! Hlavní město letos čeká zahájení výstavby veřejných projektů za desítky miliard

Hlavní město v letošním roce čekají stavební práce na rekordním počtu veřejných staveb. Na více než desítce projektů z oblasti dopravní infrastruktury nebo veřejného prostoru se kromě města jako investor podílí také stát. Celkové investiční náklady jednotlivých projektů dosáhnou téměř 50 miliard Kč.

„Letošní rok je nebývale významný z hlediska veřejné výstavby. Zahájeny budou stavební práce na několika zásadních projektech, díky kterým Pražané pocítí změnu. Energii z papíru letos přeneseme do města,“ uvádí náměstek pražského primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.

„Jako urbanisté a plánovači jsme zvyklí na dlouhodobé horizonty. Léta plánování, složitých řízení, dohod a koordinací. Někdy je proto těžké vidět světlo na konci tunelu. Je radost pozorovat, když se obrysy z vizualizací konečně zhmotňují i ve městě. Na příkladu Štvanické lávky se ukázalo, že po nových veřejných stavbách je mezi obyvateli velká poptávka a letos konečně posuneme i další zásadní a strategické stavby,“ doplňuje ředitel Institut plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Agentura Evropské unie pro kosmický program (EUSPA)

Záchrana nedostavěného torza radnice Prahy 8 a jeho transformace na centrum evropského kosmického výzkumu přispěje k rozvoji lokality. Hlavnímu městu přinese nová pracovní místa i zájem mezinárodních technologických společností.

 • Zahájení výstavby: léto/podzim 2024
 • Plánované dokončení: 2025
 • Investor: Hlavní město Praha
 • Investiční náklady: cca 2,5 mld. Kč  

Václavské náměstí

Revitalizace středu Pražské památkové rezervace byla v plánu od roku 2005, záměr byl doplněn o novou tramvajovou trať, která významně posílí pražskou tramvajovou síť. Na náměstí přibydou nová stromořadí a rozšíří se prostor pro pěší a cyklo dopravu. 

 • Dokončení výstavby – dolní část: 2023 
 • Zahájení výstavby – horní část: 2024 
 • Dokončení výstavby – horní část: 2026
 • Investor: Dopravní podnik Hl. m. Prahy
 • Investiční náklady – horní část: 1,2 mld. Kč
Václavské náměstí

Náměstí Jiřího z Poděbrad

Komplexní revitalizace náměstí, které bylo dlouhá léta i přes svou popularitu opomíjeno, přinese nová stromořadí, odolnou zeleň, systém hospodaření s dešťovou vodou, rozšíření předprostoru kostela a úpravy pěších vazeb. 

 • Zahájení výstavby: leden 2024
 • Plánované dokončení: 2027 
 • Investor: Hlavní město Praha
 • Investiční náklady: 478 mil. Kč včetně DPH
Náměstí Jiřího z Poděbrad

Negrelliho viadukt 

Na kompletní rekonstrukci viaduktu Správou železnic navazuje projekt zasklení prvního z oblouků, které je dalším krokem k oživení mostu i celé lokality. Vliv testovacího provozu na stav kulturní památky bude hlavní město monitorovat v kooperaci s památkáři. Výsledky měření budou sloužit jako podklad pro získání stavebního povolení na revitalizaci zbývajících oblouků. Budoucí zasklené oblouky by měly následně sloužit k dlouhodobým komerčním a kreativním pronájmům, ale také ke krátkodobým pronájmům pro start-upy.

Masarykovo nádraží

Dostavba nádraží kromě rekonstrukce, rozšíření a nutné modernizace nástupišť zajistí i jeho lepší propojení s městem. Nad prostorem kolejiště a nástupišť vznikne platforma, která zásadně rozšíří prostupnost lokality. 

 • Zahájení výstavby: únor 2024
 • Dokončení výstavby: 2027
 • Investor: Správa železnic
 • Investiční náklady: 3,4 mld. Kč
Masarykovo nádraží
Masarykovo nádraží

Terminál Smíchov

Smíchovské nádraží se promění v moderní dopravní terminál městské, příměstské i regionální dopravy. Správa železnic zahájila první etapu rekonstrukce nástupišť, v příštím roce započne i návazná městská výstavba.

 • Zahájení výstavby: únor 2023 
 • Dokončení výstavby: 2030
 • Investor: Hlavní město Praha, Správa železnic
 • Investiční náklady: Praha: 8 mld. Kč, Správa železnic: 4,9 mld. Kč
Terminál Smíchov

Metro D

Nová trasa pražského metra je klíčovou infrastrukturní stavbou a jedním z největších dopravních projektů, které v příštích desetiletích zasáhnou do života hlavního města. Nová 10,6 km dlouhá trasa spojí celkem deset stanic. Během nyní probíhající první etapy je stavěn úsek Pankrác – Olbrachtova.

 • Zahájení: 2023 
 • Dokončení – 1. etapy: podzim 2029 
 • Investiční náklady: 14 mld. Kč
 • Investor: Dopravní podnik Hl. m. Prahy

Nádraží v Bubnech a železniční trať

Během posledních měsíců pokračuje výstavba budoucího nádraží včetně železniční trati ze stanice Praha-Bubny do stanice Praha-Výstaviště. Projekt v budoucnu doplní i výstavba na přilehlém brownfieldu a výstavba Vltavské filharmonie. S ohledem na to vzniká i podjezd pod Negreliho viaduktem pro budoucí přeložku tramvaje.

Pražský okruh 511

Úsek leží mezi Běchovicemi a D1 náleží k dálniční síti, jeho výstavba je tedy rolí státu. Hlavní město přispívá k úpravě okolí, díky kterému stavba zapadne přirozeně do krajiny a nebude tvořit bariéru. Součástí 12,6 km dlouhého úseku budou 2 tunely, 4 mimoúrovňové křižovatky, 5 mostů a 2 lávky pro pěší a cyklisty.

 • Zahájení: konec 2024 
 • Dokončení: 2027
 • Investiční náklady: 15,7 mld. Kč
 • Investor: Ředitelství silnic a dálnic 

Libeňský Most  

Během letošní roku započne dlouho očekávaná rekonstrukce inundačního mostu, který se doposud nacházel v dezolátním stavu. Projekt počítá s celkovým nahrazením konstrukce, ale také s revitalizací okolí.

 • Zahájení výstavby: 2024
 • Dokončení: 2025
 • Investiční náklady: 2,2 mld. Kč
 • Investor: Hlavní město Praha 
Libeňský most

Dvorecký Most 

Stavba Dvoreckého mostu se od založení jeho pilířů významně posunula a během roku 2024 budeme sledovat, jak propojí oba břehy. Následovat budou práce na dokončení mostovky a technologií. Most představuje nejen potřebné propojení Podolí a Smíchova, ale také zvyšuje potenciál plánovaných tangenciálních propojení tramvajové sítě. Kromě samotné dopravní funkce bude most nabizet i nově navržený veřejný prostor na obou předmostích. Na podolské straně vznikne kulturně-rekreační zázemí v podobě lezecké stěny, skateparku a amfiteátru. Na Smíchově vznikne park v podobě světelné zahrady, kam výtvarník Kryštof Kintera umístí pouliční osvětlení z celého světa.

 • Dokončení: 2025
 • Investiční náklady: 1,075 mld. Kč
 • Investor: Hlavní město Praha 
Dvorecký most

Barrandovský most

Barrandovský most bude zrekonstruován s předstihem. Jeden z nejvytíženějších mostů v České republice přichází do závěrečné fáze oprav.

 • Dokončení: 2024
 • Investiční náklady: 0,75 mld. Kč

Investor: Hlavní město Praha 

TZ IPR Praha