Podniky českého železničního průmyslu letos investují do inovací více než 5 miliardy korun

Český železniční průmysl patří k celosvětové špičce a je také jedním z lídrů inovací a výzkumu v České republice. Firmy sdružené v Asociaci českého železničního průmyslu (ACRI) plánují letos realizovat investice do inovací ve výši více 5 miliard korun. Naprostá většina z nich má vlastní vývojovou a výzkumnou základnu a investice směřují nejen do inovací produktového portfolia, ale také do dekarbonizace výroby, budování vlastní energetické nezávislosti, do informačních systémů nebo kyberbezpečnosti. Inovace jim pomáhají posilovat také obchodní pozici na mezinárodních trzích.

„Železniční průmysl je hnací motor pro výzkum, vědu a inovace. A to i díky svému výrazně exportnímu zaměření a potřebě uspět v nejnáročnějším konkurenčním prostředí. Právě díky inovacím a špičkovým technologiím může být český železniční průmysl natolik odvážný, aby šel i do složitějších teritorií a uspěl s výrobky s vysokou přidanou hodnotou v zemích, které patří mezi globální technologické lídry,“ říká Marie Vopálenská, generální ředitelka Asociace podniků železničního průmyslu ČR (ACRI) a dodává: „Díky špičkovým technologiím jsou české firmy dodavateli kompletních výrobků i komponentů pro nejvýznamnější hráče vyrábějící například vysokorychlostní železniční vozidla či digitální zabezpečovací technologie určené pro železniční infrastrukturu.“

Jednotlivé podniky českého železničního průmyslu vydávají na inovace částky dosahující řádu stovek milionů až miliard korun ročně. Například Škoda Group, jednička ve výrobě drážní dopravní techniky v ČR, letos investuje do výzkumu a vývoje nových vozidel a technologií více než 2 miliardy korun. Společnost se aktuálně zařadila do klubu výrobců vysokorychlostních vlaků, když po boku společnosti Siemens zahájila dodávky prvních rychlovlaků ComfortJet ČD určených pro provoz rychlostí až 230 km/hod. „S ohledem na investice do nových technologií vidíme jako klíčové chránit si naše know-how a podporovat evropský železniční průmysl, který má obrovskou tradici a je velkým tahounem vývoje nových technologií. Česká republika není žádná montovna – železniční průmysl vyrábí špičkové produkty s vysokou přidanou hodnotou,“ doplňuje Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva a prezident regionů střední a východní Evropy.

Řádově stovek milionů korun dosahují investice do inovací a nových technologií u bohumínské společnosti BONATRANS, která se vypracovala na největšího výrobce železničních dvojkolí v Evropě a například export do zemí EU se u něj podílí na 85 % tržeb. Celkové roční investice do inovací se u BONATRANS dlouhodobě pohybují kolen 8 % tržeb, což v absolutním vyjádření představuje částku až 700 milionů korun ročně.

Také BORCAD, který je lídrem ve výrobě sedaček pro kolejová vozidla, investuje každoročně do produktových inovací. V letošním roce se jedná přibližně o 8 % obratu. Výsledky těchto inovací plánuje společnost částečně představit na letošním ročníku berlínského veletrhu dopravní techniky Innotrans 2024. Z hlediska procesních inovací pak BORCAD investuje prostředky zejména do enviromentálních cílů (úspory energií, instalace fotovoltaiky, výměna zastaralého strojního vybavení) a rozbíhá se diskuse směrem k udržitelnější logistice. Tedy dopravě výrobků k zákazníkům, což je z hlediska inovací a potřebných investicí plán pro rok 2025.

Klíčové místo mají inovace v Třineckých železárnách. Jediný výrobce kolejnic a železničního příslušenství v České republice pracuje na inovativních projektech kontinuálně. V Třineckých železárnách má podpora výzkumu a vývoje dlouholetou tradici. Jeho zaměření zejména na zavádění nových technologií v různých oblastech napříč výrobním tokem až po finalizaci ocelových produktů je jedním z faktorů, díky nimž se firma řadí k nejmodernějším v Evropě. „K inovativním projektům patří i naše letošní největší strategická investiční akce, která se dotkne výroby kolejnic. Zavádění nové technologie jejich tepelného zpracování vyvrcholí na podzim, spuštěna bude v listopadu. Zařízení zvýší užitné vlastnosti širokopatních kolejnic. Umožní nám to rozšířit produktové portfolio a nabídnout výrobky s delší životností. Zařízení, které vyvinuli naši technologové, spočívá na principu intenzivního ochlazování vybraných částí kolejnice pomocí vzduchu,“ upřesňuje technický ředitel Třineckých železáren Henryk Huczala.

Do inovací investují i další členové ACRI. Například dodavatel informační systémů OLTIS se aktuálně věnuje standardizaci datové výměny mezi železničními informačními systémy, což je zásadní pro zajištění interoperability. Současně pracuje na integraci umělé inteligence do systémů řízení železničního provozu. Letos plánuje společnost proinvestovat na tyto účely částku 5 milionů korun.

Společnost ZKL, která je lídrem v oblasti výroby valivých ložisek, kontinuálně investuje do nových produktivnějších technologií. V letech 2022-2024 plánuje ZKL proinvestovat cca 500 milionů korun. Zhruba 50 milionů korun je přitom vyčleněno pro vlastní energetickou soběstačnost na výstavbu fotovoltaické elektrárny na střechách výrobních závodů.

TZ ACRI