Využití delších souprav v Kolíně nad Rýnem si žádá přestavbu osy východ-západ

Kvůli zvyšujícím se nárokům na kapacitu Stadtbahnu v Kolíně nad Rýnem plánuje město využití delších souprav. Na ose východ-západ tak bude přestavěno 34 z 37 zastávek. Město uvažuje také o využití tunelového řešení pro linku 1, ale rozhodnuto zatím není.

Lehká městská železnice, neboli Stadtbahn, v Kolíně nad Rýnem se potýká s kapacitními problémy. Na linka 1 v ose východ – západ jezdí soupravy (včetně linek 7 a 9, se kterými sdílí mezi Neumarktem a Heumarktem trasu) již nyní v každém směru každé dvě minuty. Další zvýšení četnosti je vyloučeno.  Město nyní hledá alternativní řešení, které vidí ve využití kapacitnějších 90 metrových vozů namísto stávajících 60 metrových.

zdroj: https://ostwestachse.koeln/

Pro účely plánování byla osa východ-západ rozdělena na čtyři oblasti: západní oblast, centrum města a nadzemní zastávky ve východní oblasti a stávající tunely ve východní oblasti města. Aby bylo možné používat delší vozidla lehké železnice, je třeba rozšířit téměř všechna nástupiště na trase. Proto bude trvat několik let, než budou v provozu první 90 metrová vozidla.

zdroj: https://ostwestachse.koeln/

Linka 1, které se úprava týká, je vedena v ose východ-západ mezi Weiden West a Bensberg. Pro plánované nasazení delších lehkých kolejových vozidel bude nově vybudováno nebo přestavěno 34 z 37 zastávek na východozápadní ose. Tři zastávky Deutzer Freiheit, Bahnhof Deutz/Messe a Sportpark Höhenberg už samy o sobě nabízejí dostatečný prostor a v rámci projektu nebudou měněny.

„Úsek svazku linek 1, 7 a 9 v oblasti Neumarktu patří mezi nejvytíženější v síti. Velké množství cestujících, kteří zde vystupují a nastupují, krátké intervaly Stadtbahnu a silný automobilový provoz se v lokalitě vzájemně zdržují. Větší preference a kapacita pro MHD v centrální části Kolína je na místě,“ říká Ondřej Matěj Hrubeš, dopravní publicista, který město dvakrát navštívil.

Podpora tunelového vedení

Kolínská dopravní společnost (Kölner Verkehrs-Betriebe AG) dlouhodobě podporuje tunelové řešení v centru města, pokud je ekonomicky proveditelné. Výhody jsou zřejmé; vedení Stadtbahnu pod zemí by celkově zvýšilo bezpečnost provozu. Docházelo by díky němu k menšímu počtu nehod, zranění a narušení provozu způsobenému sanitkami, hasiči, policií nebo auty na kolejích. Tunely by také přispěly k možnému atraktivnějšímu využití povrchu.

Rozhodnutí závisí na kolínské městské radě, která hodlá v červnu přijmout usnesení. Předběžná analýza přínosů a nákladů (NKU) ukázala, že nadzemní prodloužení i tunelové řešení lze financovat z dotací. To znamená, že 90 % způsobilých nákladů by pokryly federální a zemské vlády. Zbytek by muselo hradit město Kolín nad Rýnem.

Rozšíření východo-západní osy je jedním z největších a nejnaléhavějších dopravních projektů města a KVB. Aby byli všichni obyvatelé Kolína nad Rýnem o projektu co nejúplněji a nejlépe informováni, spustily město Kolín nad Rýnem a společnost Kölner Verkehrs-Betriebe AG společně nové internetové stránky.

Marie Texlerová

redaktorka dopravního magazínu MHD86.cz. Vystudovala VŠCHT v Praze, ale její vášní je psaní. Ráda cestuje veřejnou dopravou a sleduje nové trendy. V budoucnu ji láká vydat vlastní knihu.