Projekt Holky jedou! míří do škol, láká na zaměstnání v MHD

Sdružení dopravních podniků ČR (SDP ČR) v projektu Holky jedou! představuje reálné zaměstnankyně dopravních podniků. Smyslem kampaně, která běží více než dva měsíce na sociálních sítích SDP ČR, je odbourat stereotypy ohledně žen v dopravě a přilákat nové budoucí dopravačky. Příběhy těchto dopravaček se teď dostanou i k žákům základních a středních škol, a to díky moderním dotykovým nástěnkám ÁMOS.

„V projektu jsme představili už dvanáct žen různých profesí – od řidiček, přes revizorky až po dispečerky. Další zajímavé příběhy z dopravních podniků v ČR máme připravené a budeme je dále zveřejňovat. Nově se kampaň dostane i do škol, přímo k mladým lidem, které chceme oslovit, což je pro nás velmi cenné,“ vysvětlil předseda SDP ČR Tomáš Pelikán.

Školní ÁMOSky jsou elektronické dotykové nástěnky, které slouží k efektivnímu sdílení informací ve školách. Využívá je již více než 400 základních a středních škol po celé České republice. Tyto nástěnky umožňují vedení školy snadno a rychle předávat důležité informace žákům, učitelům i návštěvníkům. Na ÁMOSkách se zobrazuje široké spektrum informací, jako jsou školní novinky, kalendář akcí, pozvánky na akce, úspěchy žáků v soutěžích a mnoho dalších informací.

Obsah nástěnek se zaměřuje také na podporu vzdělávání, volbu povolání, další studium, prevenci a osvětu v různých oblastech. Patří sem témata jako duševní zdraví, udržitelný rozvoj, bezpečnost na internetu, první pomoc a bezpečnost v dopravě. Informace jsou často prezentovány i v interaktivní formě, což zvyšuje jejich atraktivitu pro žáky.

Kampaň SDP ČR Holky jedou! ve školách poběží od 1. do 15. června. Druhá vlna je pak naplánovaná na podzim tohoto roku.

„Náš projekt nejen modernizuje způsob komunikace ve školách, ale také přispívá k informovanosti a vzdělávání žáků v důležitých otázkách současnosti. Spolupráce se Sdružením pro dopravní bezpečnost ČR a propagace jeho nové kampaně přesně zapadá do naší koncepce,“ uvedl Richard Prajsler, autor projektu ÁMOS vision.

Personalisté dopravních podniků potvrzují, že například o pozici řidiček vozů MHD má zájem stále více žen. Nejvíce jich potkáme v tramvajové trakci. Například v Plzeňských městských dopravních podnicích tvoří ženy mezi řidiči tramvají 35 %, ovšem i na ostatních trakcích se jejich počet postupně zvyšuje. Celkově (za tramvaje, trolejbusy i autobusy) je největší podíl žen mezi řidiči v Dopravním podniku Ostrava (25 %)* a Dopravním podniku měst Mostu a Litvínova (23 %)*.

*údaje jsou z roku 2023

TZ SDP ČR