Ladislav Urbánek byl zvolen členem představenstva DPP na další období, na pozici dopravního ředitele DPP vypsal výběrové řízení

Dozorčí rada Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) na svém uplynulém jednání zvolila Ladislava Urbánka, současného místopředsedu představenstva a dopravního ředitele DPP za člena představenstva DPP na další čtyřleté období k 18. srpnu 2024. O funkci místopředsedy představenstvo DPP rozhodne na svém prvním zasedání po uplynutí mandátu současného místopředsedy. Na pozici dopravního ředitele, což je exekutivní funkce, která reportuje příslušnému členovi představenstva, DPP vypsalo výběrové řízení. Zájemci splňující požadavky a předpoklady na tuto funkci se mohou do výběrového řízení přihlásit do 19. června 2024 do 18:00.

Do náplně dopravního ředitele DPP patří především:

 • Plánování, organizace, řízení a kontrola systému PID – zajišťování komplexní dopravní činnosti a provozování dopravy na území hl. m. Prahy včetně integrovaných linek za hranicemi města.
 • Zodpovědnost za plnění dopravních výkonů zajišťovaných DPP ve vztahu ke Smlouvě
  o veřejných službách v drážní a městské autobusové dopravě v systému PID.
 • Zabezpečování činností spojených s posuzováním a hodnocením kvality poskytovaných služeb v systému managementu kvality.
 • Tvorba projektů a studií preference povrchové dopravy v součinnosti s orgány a organizacemi zajišťujícími plynulost městské a regionální dopravy.
 • Zpracovávání souhrnných stanovisek za DPP k projektové dokumentaci z dopravního hlediska.
 • Zajišťování činností v oblasti přepravně tarifní problematiky a garance vymáhání pohledávek z přepravy.
 • Zabezpečování dopravně inženýrské činnosti při zajišťování provozu PID.
 • Koordinace dopravních opatření vyplývajících z výlukových činností a mimořádných provozních událostí. 
 • Informování cestující veřejnosti o pravidelném i změnovém stavu MHD orientačním
  a navigačním systémem.
 • Zajišťování servisní činnosti provozním útvarům metra, tramvají a lanových drah, autobusů a trolejbusů v rámci spolupráce s odpovědnými odbory města.
 • Řízení tvorby provozně předpisové soustavy závazné pro DPP.
 • Reprezentace společnosti na jednáních s externími organizacemi a subjekty.

Požadavky a předpoklady uchazečů o funkci dopravního ředitele DPP:

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání II. stupně (technické nebo dopravní zaměření)
 • Manažerská zkušenost a praxe (min. 5 let praxe během posledních 10 let) ve funkci vrcholového managementu (minimálně 1 linie řízení pod linií řízení vrcholového managementu „B-1“) a ve společnosti s minimálně 500 zaměstnanci
 • Odborná způsobilost dle § 12 zákona o dráhách výhodou
 • Znalost zákona o obchodních korporacích a souvisejících předpisů
 • Znalost problematiky veřejné dopravy
 • Zkušenost s tvorbou koncepčních a strategických dokumentů
 • Znalost světového jazyka na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce
 • Organizační, komunikační a prezentační dovednosti
 • Spolehlivost, občanská bezúhonnost a důvěryhodnost
 • Doložení výpisu z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
 • Schopnost veřejně vystupovat
 • Termín nástupu srpen 2024

Součástí výběrového řízení bude vypracování zadání „Představa o řízení dopravního úseku DPP“. DPP požaduje, aby zájemci o tuto pozici zaslali prostřednictvím https://dpp.jobs.cz motivační dopis se strukturovaným životopisem v českém jazyce, a to nejpozději do 19. června 2024 do 18:00, včetně referencí z předchozích zaměstnání a kontaktních údajů na osoby, které mohou potvrdit doložené informace. DPP předpokládá ukončení výběrového řízení v průběhu července 2024.

TZ DPP