České dráhy jednotku ETCS nainstalovanou už ve 400 vozidlech

České dráhy se intenzivně připravují na spuštění výhradního provozu pod evropským zabezpečovacím systémem ETCS na vybraných koridorových tratích. K 1. 1. 2025 plánují provozovat s ETCS přibližně 520 vozidel a jednotek. Aktuálně je vybaveno palubní jednotkou ETCS více než 400 vozidel. České dráhy už také proškolily více než 700 strojvůdců na obsluhu vozidel s ETCS.

Do konce letošního roku plánuje národní dopravce nákup ještě 54 vozidel s nainstalovanou jednotkou ETCS a zastavění (retrofit) dalších 66 vozidel ze stávající flotily. „Veškeré naše aktivity směřují k tomu, abychom byli dobře připraveni na spuštění výhradního provozu na koridorových úsecích,“ říká Jiří Ješeta, člen představenstva a náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu a dodává: „Vlaky Českých drah už nyní v rámci zkušebního provozu ujedou řádově několik tisíc kilometrů denně pod dohledem ETCS. V režimu ETCS jezdí vlaky, které jsou vybaveny vlakovým zabezpečovačem v režimu switch-on, kde je proškolený strojvedoucí a zapnutá traťová část ETCS. Jsou to např. koridory od slovenské a polské hranice přes Bohumín do Břeclavi, z Břeclavi přes Brno do České Třebové nebo z Přerova přes Českou Třebovou do Prahy, z Berouna přes Plzeň do Chebu. Na trati z Uničova do Olomouce jsme první osobní dopravce v Česku, který zahájil výhradní provoz pod dohledem ETCS. České dráhy se také aktivně účastní testování ETCS a zátěžových testů celého systému v různých místech Česka.“

Průběžně probíhá instalace ETCS do dalších vozidel perspektivních řad, tzv. retrofit. Vedle lokomotiv řad 162 WTB, 362 a 362 WTB, u kterých je ETCS namontováno už v celkem 103 kusech, probíhá instalace například i u lokomotiv řady 750, jednotek RegioSpider 841 a 841.2, všech 33 RegioSharků, elektrických jednotek 660 / 661 InterPanter, RegioPanterů první generace nebo příměstských elektrických jednotek 471 CityElefant. Všechna nová vozidla, které České dráhy pořizují, už mají nainstalovanou palubní jednotkou evropského zabezpečovače ETCS.

Pokračuje také školení strojvedoucích na obsluhu vozidel vybavených ETCS. U Českých drah tímto školením prošlo už více jak 700 strojvedoucích, další více než stovka je nyní v zácviku. V rámci přípravy se strojvedoucí seznamují s novými předpisy, podle kterých se organizuje provoz na tratích vybavených traťovou částí ETCS, učí se ovládat a používat samotné zařízení ETCS na lokomotivě (ovládání příslušného rozhraní – obrazovky a ovládací prvky), získávají dovednosti při jízdě pod dohledem ETCS i při plynulém přechodu mezi oblastí vybavenou traťovou částí ETCS a oblastí vybavenou národním vlakovým zabezpečovacím zařízením.

Díky ETCS má strojvedoucí před sebou na monitoru přehledně zobrazené maximální rychlosti pro část trati před vlakem, brzdné křivky, zobrazení blížící se cílové rychlosti, např. její snížení, popřípadě místo zastavení u návěstidla zakazujícího další jízdu. V případě, že by strojvedoucí na snížení rychlosti adekvátně nereagoval, pak zabezpečovací systém automaticky zasáhne a vlak zastaví.

ETCS (European Train Control System) je jednotný evropský vlakový zabezpečovací systém. Jeho cílem je odstranit různé národní systémy, umožnit interoperabilní provoz lokomotiv napříč Evropou, zvýšit rychlost vlaků, propustnost tratí a zvýšit bezpečnost železničního provozu. Skládá se ze dvou základních částí. Traťová část je součástí železničních tratí a zajišťuje přenos informací k vlakům. Mobilní část je instalovaná na drážních vozidlech, přijímá informace z traťové části a předává je strojvedoucímu, případně automaticky zasáhne a vlak

zastaví. České dráhy jako první dopravce v České republice provozuje svoje vlaky na trati s výhradním provozem pod ETCS, a to na trati mezi Olomoucí a Uničovem.

TZ ČD