Řidiči MHD v Brně opět mohou při práci poslouchat rádia

Dopravní podnik města Brna opět umožní svým řidičům, aby na cestách poslouchali hudbu či mluvené slovo. Nadále se však bude zabývat analýzou vlivu poslechu hudby na bezpečnost řízení. Síly spojí s Centrem dopravního výzkumu, do jehož studie se zapojí.

K omezení poslechu hudby a mluveného slova přistoupilo vedení Dopravního podniku města Brna 23. května 2024 z několika důvodů – zvyšující se počet nehod zaviněných řidiči, zvýšený počet stížností ze strany cestujících na chování řidičů, ale i na hlasitý poslech rádií.

„Naší snahou jakožto zodpovědného dopravce je zajistit bezpečnost v brněnské městské hromadné dopravě. Současně chceme snížit nehodovost a tím i výši škod, které na nás vlivem těchto kolizí dopadají. Jsme zaskočeni a svým způsobem zklamáni, jak velkou vlnu zájmu veřejnosti, médií, některých politiků a zaměstnanců toto interní opatření vyvolalo. Dlouhodobě zkvalitňujeme péči o naše zaměstnance – ať už je to každoroční navyšování mezd, motivační odměny, mimořádné odměny, možnost využití psychologické péče, masáží či fyzioterapie a mnoho dalšího. Každopádně ale vždy musí být zachována bezpečnost přepravy našich cestujících,“ uvedl Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.

Zkušenosti z ostatních dopravních podniků ani studie, které se věnují vlivu poslechu hudby na řízení nejsou jednoznačné. Nevyplývá z nich přímá souvislost se zvýšenou nehodovostí, ale ani nevylučují vliv hlasité hudby nebo některých hudebních žánrů na fyziologické funkce řidiče.

„Z tohoto důvodu se chceme aktivně zapojit do studie Centra dopravního výzkumu, která by více objasnila vliv hudby či mluveného slova na bezpečnost řízení. Do doby, než studie přinese jasné výsledky, umožníme našim řidičům poslech hudby a mluveného slova, který ale nesmí svou hlasitostí obtěžovat cestující,“ řekl Havránek.

Na tomto postupu se vedení DPMB dohodlo s předsedy odborových organizací na dnešním společném jednání. 

TZ DPMB