Spící DPP se na internetu probudil

V poslední době si nešlo nevšimnout spícího oddělení, které má na starosti v pražském dopravním podniku komunikaci a média.

Začalo to novými sedačkami v metru. V jednom voze jsou instalovány platové sedačky tzv. „na zkoušku“. Ač o chystané modernizaci souprav M1 v minulosti DPP informoval, o zahájeném zkušebním projektu nových sedaček jsme se nedozvěděli z DPP, ale z Facebooku Ropidu. DPP se přidal o pár dní později.

Podobně to bylo s novou tramvají, nízkopodlažní „wanou“ s červenokrémovým lakem. V minulých měsících o projektu další série „wan“ dopravní podnik média a cestující informoval, ale když tramvaj první den vyjela s cestujícími, podnik mlčel. Tisková zpráva vyšla až o nějaký ten den později.

DPP nereagoval na sociálních sítích

Jinak, než že všichni pracovníci měli dovolenou, nejde ani vysvětlit skutečnost, že lidé upozorňovali DPP na Facebooku a Twitteru, že je jejich řidič ze zmíněné nové tramvaje fu*kuje. Ani po 21 dnech nebyli „markeťáci“ schopní odepsat na žádné ze zmíněných sítích ve stylu „Omlouvám se za našeho řidiče“. Raději žádná komunikace ze strany DPP. Což nepřekvapí, jelikož oproti Facebooku Ropidu, ten dopravního podniku je „proslavený“ tím, že na reakce klientů-cestujících reaguje minimálně.

Po několikatýdenním „spaní“ se DPP probudil a člověk jen žasl. Prvním „fórkem“ byl status, aby čtenáři posílali na profil DPP na Facebooku fotky jen do 160 kB. Dále následoval status s „černým humorem“ o pouze 14 došlých stížností na výluku metra C.

Nový rukopis a správné nasměřování komunikace DPP

Avšak v posledních dnech je třeba férově říct, že facebookovský profil DPP šlape, jak má. Včasně byl vyhlášen zářijový den otevřených dveří. Jsou prezentovány statusy kolem promítání filmů o tramvajové legendě T3. Zveřejněno bylo video ze zákulisí rekonstruované stanice metra Jinonice. Připomenuto bylo 90. výročí stého milníku tramvajové sítě.

Nový rukopis je znát a já velmi přeji dopravnímu podniku, aby pokračoval v dobře nastaveném směru.


V DPP proběhly začátkem měsíce personální změny, což se odrazilo i na změněné komunikaci podniku směrem k veřejnosti. V minulém týdnu jsem se zúčastnil příjemné dvouhodinové schůzky s Anetou Řehkovou a Hanou Pohanovou, které mají za dopravní podnik na starosti komunikaci. Probrali jsme např. výše napsané kritické body, co dalšího by se dalo zlepšit a domluvili se na další vzájemné spolupráci. Ze setkání mám dobrý pocit a věřím, že jsi budeme navzájem i nadále přínosem.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.