Olomouc má nové tramvaje. Podobné jezdí v Rusku

V průběhu podzimu budou do DPMO, a.s. postupně dodávány nové tramvaje EVO1 a EVO1/o od společnosti Krnovské opravny a strojírny, s.r.o. Celkem bude dodáno 8 ks tramvají, z čehož bude 5 ks jednosměrných s jednostranným odbavováním cestujících typové označení EVO1 a 3 ks jednosměrných s oboustranným odbavováním cestujících typové označení EVO1/o.


Nové tramvaje budou vybaveny celou řadou novinek, které ve stávajících tramvajích provozovaných v DPMO, a.s. ještě nejsou nebo jsou jimi vybaveny jen některé typy tramvají. Pro cestující bude jistě nejzajímavější to, že vozidla jsou plně nízkopodlažní, mají klimatizaci v prostoru pro cestující a umožňují nabíjení elektronických mobilních zařízení prostřednictvím USB zásuvek. Dále jsou vozidla vybavena kamerovým systémem, který sleduje dění jak uvnitř, tak vně vozidla, interiér je ošetřen speciálním nástřikem nanotechnologií pro odstranění zápachu a bakterií a okna jsou polepena ochranou folií proti vandalům.

Zajímavostí vozidel EVO1 jsou čtvery dveře, které umožní rychlejší nástup a výstup cestujících na zastávkách. Tramvaj EVO1/o je vybavena celkem sedmi dveřmi, čtyřmi na pravé straně a třemi na levé straně tramvaje
s možností otevření ve směru jízdy pouze na pravé straně.


Neobvyklý je také vnější vzhled tramvaje, kdy na vozidlech je polep znázorňující siluetu města Olomouce.

Kapacita tramvaje EVO1 je 32 sedících a 75 stojících cestujících (při 5 os/m2) a tramvaje EVO1/o je 27 sedících a 85 stojících cestujících (při 5 os/m2).

Celková částka, kterou DPMO, a.s. za nákup 8 ks tramvají zaplatí je 175 731 000,- Kč bez DPH. Realizace projektu je spolufinancována Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj prostřednictvím IROP ve výši 85% uznatelných nákladů.

Tramvaje budou nasazovány na všechny tramvajové linky tak, jak budou postupně uváděny do provozu.
Po dodání posledního vozu bude v DPMO, a.s. 70% tramvajového vozového parku alespoň částečně nízkopodlažní.

Zdroj: DPMO

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

Kluk, co se od dětství zajímá o dopravu, procestoval přes 180 měst s městskou dopravou, založil dopravní magazín MHD86.cz, natáčí Dopravní podcast a byl zvolen radním pro dopravu v městské části Praha 6.