Oblast Ortenova náměstí bude bez tramvají

Z důvodu rekonstrukce tramvajové tratě dochází od 21. února 2015 (přibližně od 0.30 hodin) do 19. března 2015 (přibližně do 0.30 hodin) k obousměrnému přerušení tramvajového provozu v úseku Nádraží Holešovice – Dělnická.

Změny v dopravě spojené s rekonstrukcí tramvajové trati

Změny v dopravě spojené s rekonstrukcí tramvajové trati

Změny tras tramvajových linek:

  • Linky číslo 12 a 54 budou v úseku Strossmayerovo náměstí – Dělnická odkloněny přes zastávky Vltavská a Pražská tržnice.
  • Linka číslo 14 bude ve směru od Sídliště Barrandov ze zastávky Dělnická odkloněna přes zastávku Maninyna Palmovku, kde bude ukončena (výstupní zastávka v ulici Sokolovské, směr z centra; nástupní zastávka v ulici Na Žertvách, směr do centra).
  • Linka číslo 24 bude ve směru od Kubánského náměstí ukončena v obratišti Výstaviště Holešovice.

Náhradní autobusová doprava:

V denním provozu budou zavedeny linky náhradní autobusové dopravy X14 (v trase Nádraží Holešovice – Ortenovo náměstí – Maniny) a X24 (v trase Nádraží Holešovice – Výstaviště Holešovice – Veletržní palác), která bude v provozu pouze v omezeném rozsahu.

Změny zastávek autobusů:

Změny do 13. března 2015 (do přibližně 0.30 hodin):

  • Pro linku číslo 112 (směr Zoologická zahrada, respektive Podhoří) bude zrušena zastávka Pelc Tyrolka a zřízena zastávka Nádraží Holešovice (v Partyzánské ulici u tramvajové zastávky).
  • Pro linku číslo 201 (směr Bakovská) budou zřízeny zastávky Nádraží Holešovice (v Partyzánské ulici u tramvajové zastávky) a Pelc Tyrolka (v Povltavské ulici před podjezdem mostu Barikádníků).
  • K dopravě do okolí zastávky Pelc Tyrolka bude možné využít autobusovou linku číslo 201, která bude v úsekuNádraží Holešovice – Pelc Tyrolka – Kuchyňka posílena.

Změny platné po celou dobu trvání výluky:

  • Pro linku číslo 201 (směr Nádraží Holešovice) bude do Jankovcovy ulice přemístěna zastávka Jankovcova(přibližně 60 metrů za křižovatku s Argentinskou ulicí).

Poznámka: Výluka bude dále pokračovat další etapou s uzavřením úseku Nádraží Holešovice – Ortenovo náměstí. O konkrétních dopravních opatřeních budeme včas informovat.

zdroj: dpp.cz

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.