Praha 6 má novou pracovní skupinu zaměřenou na dopravu

Když před několika týdny oznámil místostarosta pro dopravu v Praze 6 Roman Mejstřík, že chce založit pracovní skupinu, která se bude věnovat dopravě – nechápal jsem. Vždyť už máme Komisi dopravní Rady MČ Prahy 6. K čemu bude pracovní skupina?

Na první jednání pracovní skupiny, které bylo den po jednání Komise dopravní, jsem proto vcházel bez velkých očekáváníVelmi rychle se však ukázalo, že tato pracovní skupina vedenáímo místostarostou pro dopravu může být efektivnější, než Komise dopravníPři prvním jednání pracovní skupiny panovala totiž drtivá shoda nad všemi projednávaným tématy.

Asi nejlepším důkazem je shoda napříč politickým spektrem (včetně Strany Zelených, zastoupených Antonínem Nechvátalem), že Roztocká a Podbabská ulice musí zůstat kapacitním v režimu 2+1, či 2+2 pruhy i po výstavbě tramvajové tratě na Suchdol, jelikož bude hlavní spojnicí pro směr na Roztoky a Pražský okruh.

Dále se členové pracovní skupiny shodli, že nesouhlasí se zúžením Korunovační ulice podle představ Prahy 7, kterou podpořil starosta Prahy 6 Ondrej Kolář. Všichni přítomní se shodli, že zdržení by bylo mnohem delší, než TSK-ÚDI avizovaných 30 vteřin a problém se stojící kolnou aut by se přenesl z MČ Prahy 7 na MČ Prahy 6. Členové pracovní skupiny se na základě diskuze rozhodli nepodpořit ani zkušební provoz a jsou proti tomuto návrhu.

V pracovní skupině panovala v diskuzi shoda i nad stavbou tramvajových tratí na Strahov a na Dědinu. Věřím, že i další zasedání pracovní skupiny bude probíhat v tak krásné shodě napříč politickým spektrem.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.