Zavedení nové linky 239 (Palmovka – Újezd nad Lesy) vzbuzuje řadu pochybností

Společnost ROPID ohlásila na 3. září 2017 drobné trvalé změny v pražské MHD. Některé jsou však prapodivné. Například znovuobnovení linky 109 na Sídliště Rohožník, tentokrát pod číslem 239.

Autobusová linka 109 spojovala Sídliště Rohožník, Újezd nad Lesy a Dolní Počernice s metrem B od roku 1998, kdy bylo prodlouženo „béčko“ na Černý Most (v letech 1990-1998 zajišťovala spojení Palmovka – Sídliště Rohožník linka 250, která byla s prodlouženým metrem B převedena na Černý Most). Nejprve jezdila linka 109 od stanice Českomoravská, od roku 1999 byla převedena na Palmovku. V této trase jezdila do roku 2011 a jelikož se jednalo o významnou autobusovou linku, byly na ní vypravovány kloubové autobusy. Od 11. 12. 2011 byla linka zkrácena do trasy Palmovka – Dolní Počernice (vybrané spoje VÚ Běchovice).

Linka 109 v obratišti Sídliště Rohožník v roce 2011

Důvodem pro zrušení spojení Palmovka – Újezd nad Lesy – Sídliště Rohožník byly a jsou dennodenní kolony motorových vozidel v Českobrodské ulici, kvůli kterým byla linka časově nespolehlivá. Jelikož v podobné ose vede frekventovaná železniční trať Praha hl. n. / Praha Masarykovo nádr. – Libeň – Dolní Počernice – Běchovice – Klánovice – Český Brod – Kolín, byly v oblasti Újezdu nad Lesy zavedeny nové autobusové linky, které cestující směrovaly k železniční zastávce v Klánovicích, ze které „každou chvíli“ jede vlak až do centra Prahy. K tomu byla do Újezdu a Rohožníku prodloužena linka 163 od metra A z Hostivaře a Želivského, která nabízela spojení k metru A, ale vyhnula se významné části Českobrodské ulice a nadále pro lokalitu zůstala v provozu linka 250 vozící cestující k metru B Černý Most.

Autobusové obratiště Palmovka v roce 2011. Uprostřed Karosa B741 nasazena na linku 109 jezdící tehdy do Újezdu nad Lesy

Proto zavedení nové linky 239 v trase Palmovka – Dolní Počernice – Újezd nad Lesy – Sídliště Rohožník vzbuzuje řadu pochybností. Ano, nelíbí se mi časté změny, které provádí současné vedení Ropidu, ale tento „výstřel“ mě nezapadá do jejich ideálů. A nespletl jsem se.

„V průběhu roku 2016 obdržela organizace Ropid více než 200 žádostí na zavedení nových linek, případně nových spojení od jednotlivých MČ. Vytipováno bylo přibližně 50 z nich, které z hlediska vytíženosti a nabídky spojení dávaly alespoň částečný potenciál, nicméně nová linka 239 nebyla původně Ropidem doporučena k realizaci z důvodu pravidelných kolon v Českobrodské ulici. Myslíme si, že pro cestující je rychlejší pro cestu do centra použít železnici a proto byly v minulosti zavedeny v Újezdu nad Lesy autobusové linky k nedaleké železniční zastávce Klánovice. Ostatně průzkumy, které byly provedeny na území MČ Praha 21 trvale prokazují odliv cestujících z autobusů na Českobrodské ulici a růst počtu cestujících ve vlacích S1 a S7. Nakonec přeci jen došlo s radnicí MČ Praha 21 k dohodě na zkušebním 3měsíčním provozu linky 239, jejíž provoz schválila i Rada hl. m. Prahy. Zkušební provoz následně potvrdí/vyvrátí účelnost linky 239“, pro dopravní magazín MHD86.cz sdělil Martin Fafejta, vedoucí odboru plánování dopravy v Ropidu.


Radní pro dopravu v Městské části Praha 21 – Újezd nad Lesy:

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.