Časová dostupnost centra Prahy městskou dopravou

Institut plánování a rozvoje vytvořil mapu znázorňující dostupnost centra Prahy městskou dopravou. Mapa velmi přehledně ukazuje, kolik minut trvá cesta MHD z jednotlivých pražských čtvrtí až do centra.

Dobře je znázorněno, jak významnou roli v pražské MHD sehrává metro, které extrémně zrychluje cestu i ze vzdálenějších lokalit na okraji města. Zelené oblasti, tzn. cesta do centra za 16-30 minut, najdeme ještě v blízkosti tramvajových tratí. Naopak vzdálenější lokality, které jsou odkázány pouze na autobusy jsou světle až tmavě modré, tzn. s dojezdovým časem 31-60 minut.

Obrazek-5-page-001

Časová dostupnost centra. Zdroj: IPR

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 160 měst s městskou dopravou