Tramvaje Škoda 14T za 2 miliardy odstavené ve vozovnách. Opravy potrvají do roku 2020

Problematiku pražských tramvají Škoda 14T řešil na svém jednání 16. 1. 2018 Výbor pro dopravu ZHMP. Z celkového počtu 57 tramvají jich jezdí pouze dvacet. Ostatní jsou dlouhodobě odstavené, případně na nich probíhá pomalý proces oprav. Nákupní cena odstavených tramvají dosahuje dvou miliard korun. Jedna tramvaj Škoda 14T vyšla Prahu na necelých 60 milionů korun.


V minulosti Drážní úřad nechal odstavit všechny tramvaje Škoda 14T z důvodu praskání příčníků rámů podvozků. Následně představenstvo dopravního podniku (DPP) rozhodlo o provedení tzn. malé modernizace, při které dochází k opravě příčníků a úpravě interiéru vozu.

„Nová“ Škoda 14T na slepé koleji ve smyčce Výstaviště Holešovice

Podle zprávy, kterou předložil DPP Výboru pro dopravu, důvodem pomalého navracení tramvají Škoda 14T do provozu je dodržování zákonných postupů v oblasti nákupu náhradních dílů (poptávková řízení, veřejné soutěže apod.).

Schválený harmonogram oprav a úprav tramvají 14T :

Oprava příčníků a změna interiéru

2017

2018

2019

2020

9114* 9146 9143 9135 9122 9130
9134** 9160 9138 9137 9115 9131
9124*** 9151 9167 9154 9132 9129
9155**** 9162 9159 9169 9133 9119
9161 9113 9116
9126 9147 9120
9152 9170 9118
9117 9139 9111

*9114 – je ve stádiu rozpracovanosti a bude zprovozněna 2/2018

**9134 – je ve stádiu rozpracovanosti a bude zprovozněna 1/2018

***9124 – je ve stádiu rozpracovanosti a bude zprovozněna 3/2018

****9155 – je ve stádiu rozpracovanosti a bude zprovozněna 3/2018

Zpoždění zprovoznění těchto 4 ks tramvají v roce 2017 je způsobeno z důvodu včasného nevysoutěžení podsedákových beden, které jsou atypickým dílem v rámci změny interiéru. Předpoklad plynulých dodávek je 2/2018.

Termíny zprovoznění všech dalších tramvají dle harmonogramu v roce 2018 – 2020 by měly být dodrženy.

Oprava a modernizace jedné tramvaje za 2,85 mil. Kč

Náklady na opravu příčníků jednoho vozu 14T činí 1 282 454 Kč. Tyto náklady jsou hrazeny pojišťovnou ze strojního pojištění vozů. Od 22. vozu probíhají opravy příčníků včetně malé modernizace interiéru i exteriéru. Realizace malé modernizace na dalších vozech 14T činí na 1 vůz 2,85 mil. Kč.

Zdroj: Zpráva DPP pro Výbor pro dopravu ZHMP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.