Místo tramvají lanovkou z Podbaby přes ZOO do Bohnic?

Na společném jednání Komise dopravy a Komise strategického rozvoje Rady městské části Praha 6 byla na konci ledna 2018 představena společností PRO CEDOP studie lanové dráhy Podbaba – ZOO – Bohnice. Ta by zlepšila dopravu do pražské zoologické zahrady a zrychlila spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8.


Kapacita lanovky počítá s přepravou 2000 cestujících za hodinu v jednom směru. V případě potřeby není vyloučena možnost jejího posílení. Představeny byly čtyři varianty. Všechny začínají v Podbabě, v blízkosti železniční zastávky a tramvajové konečné. Zelená varianta počítá s mezizastávkou ZOO na východní straně zoologické zahrady. Modrá varianta by spojila jen Podbabu s Bohnicemi, bez možnosti vystoupit u ZOO. Žlutá a červená varianta počítá se stanicí ZOO u západní strany zoologické zahrady. Na této straně ZOO je plánováno vybudovat nový vstup do zahrady. Červená trasa vede z Podbaby k ZOO přímo, žlutá se vyhýbá čističce odpadních vod.

Varianty lanovek propojující Prahu 6, ZOO a Prahu 8

Z navržených variant vychází nejlépe červená trasa. Náklady na výstavbu lanovky jsou odhadovány na 1 000 000 000 Kč, jednu miliardu korun.

Podle vyjádření Martina Fafejty z Ropidu je počítáno s integrací lanové dráhy do systému Pražské integrované dopravy, což znamená cestování na „tramvajenku“ či klasickou jízdenku.


Mezi Prahou 6 a Prahou 8 je plánována také tramvajová trať. Ta by měla propojit Kobylisy a Bohnice se ZOO a Dejvicemi. V případě lanové dráhy se hovořilo o levnějším řešením a rychlejší realizací. Přesto, v Praze než se začne něco stavět, uplyne nespočet let. Proto tento argument nemusí být klíčový. Panuje dlouhodobá shoda v komisích, že tramvaj představuje komplexnější řešení v rámci propojení „Šestky“ se Severním Městem a lanovka představuje spíše náhradní řešení.

Představená varianta prověřila i možnost propojit lanovkou Holešovice a Bohnice. S tím počítaly i nerealizovatelné projekty v letech 2010 2013, po kterých bylo několik let ticho. Až doposud. Nicméně tuto variantu autoři studie nedoporučují ke sledování.

Pro Prahu 6 je klíčové především spojení se zoologickou zahradou. V současné době by stačilo prozatím realizovat daleko skromnější přání, třeba novou lávku, která by oba břehy propojila.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)
Ondřej Matěj Hrubeš

Kluk, co se od dětství zajímá o dopravu, procestoval přes 180 měst s městskou dopravou, založil dopravní magazín MHD86.cz, natáčí Dopravní podcast a byl zvolen radním pro dopravu v městské části Praha 6.