Změny linek ostravské MHD od 4. 3. 2018

Od 4. března 2018 dochází ke změnám na tramvajových, autobusových a trolejbusových linkách Dopravního podniku Ostrava (DPO). 


TROLEJBUSY S BATERIEMI VYJÍŽDĚJÍ

Od neděle 4. března 2018, termínu celostátních změn jízdních řádů, budou již v běžném provozu využívány výhody tzv. parciálních trolejbusů. Jedná se o trolejbusy, které jsou vybaveny bateriemi a umožňují tak část trasy vykonat i mimo trolejové vedení. Dobíjení těchto baterií probíhá během jízdy v provozu pod trolejovým vedením. Dopravní podnik Ostrava a.s. pořídil 10 takových vozidel, které budou využívány jednak při výlukách, a jednak v běžném provozu na trolejbusových linkách, jejichž část trasy bude vedena mimo trolejové vedení. Vozidla budou využívána na trolejbusových linkách č. 101 a 106.

 • Linka č. 101: Hlavní nádraží – Hranečník (- LDN) 
  Linka bude vybranými spoji v pracovní dny prodloužena z terminálu Hranečník až na zastávku LDN. Tyto prodloužené spoje tak v pracovní dny doplní stávající spoje linek č. 29 a 30, a zajistí tak zlepšení dopravní obsluhy této části Radvanic v souladu s požadavky městského obvodu Radvanice a Bartovice.
  Jízdní řády: Linka č. 101 od 4. 3. 2018
 • Linka č. 106: Hlavní nádraží – Důl Heřmanice 
  Linka bude celotýdenně polovinou spojů vedena v úseku mezi zastávkami Náměstí J. Gagarina a Revírní bratrská pokladna přes zastávky Kamenec, Bazaly a Všehrdův sad.
  Tato úprava zajistí zlepšení spojení sídliště Kamenec, zejména s Hladnovem, Sokolskou třídou a Hlavním nádražím. Po dobu II. etapy rekonstrukce estakády Bazaly budou trasou přes Kamenec vedeny všechny spoje linky č. 106.
  Jízdní řády: Linka č. 106 od 4. 3. 2018
 • Linka č. 110 
  Linka bude s ohledem na nízkou vytíženost zrušena. Vybrané spoje linek č. 101 a 107 budou zajišťovány velkokapacitními vozy.REKONSTRUKCE MOSTU PŘES ŘEKU OSTRAVICI NA RUDNÉ ULICI

Velké změny v dopravě způsobí zahájení stavebních prací v souvislosti s většími investičními akcemi v Ostravě. Jednou z významných investic je rekonstrukce mostu přes řeku Ostravici na Rudné ulici v blízkosti hobbymarketu Hornbach. Provoz bude možný pouze ve směru z Kunčic do Vítkovic, a to jak pro osobní automobily, tak pro autobusy. V opačném směru musí všechna vozidla využít objízdné trasy. K celostátnímu termínu změn jízdních řádů 4. března 2018 dojde k významným úpravám jízdních řádů linek MHD tak, aby byly připraveny na plně výlukový provoz ihned po uzavření opravovaného úseku (předpokládaný termín v průběhu března 2018). Trvání výluky je předpokládáno do konce listopadu 2018.

 • Linka č. 10: Dubina – Hranečník 
  Z důvodu předpokládaného vyššího využívání terminálu Hranečník bude většina spojů dosud ukončených na Výstavišti vedena v celé trase až na Hranečník.
  Jízdní řády: Linka č. 10 od 4. 3. 2018
 • Linka x45: Poruba vozovna – Nová huť jižní brána 
  Výluková tramvajová linka v trase Poruba vozovna – Nová huť jižní brána bude zajišťovat návozy na ranní a odpolední směny především v pracovní dny k branám areálu ArcelorMittal Ostrava jako náhrada za autobusovou linku č. 45.
  Jízdní řády: Linka x45 od 4. 3. 2018
 • Linky č. 21 a 81: ÚAN – Vratimov náměstí – Horní Datyně / Řepiště U Kříže 
  Vybrané spoje obou linek budou na svých odjezdech ze zastávky ÚAN uspíšeny.
  Jízdní řády: Linka č. 21 od 4. 3. 2018 | Linka č. 81 od 4. 3. 2018
 • Linka č. 31: Výškovice – Nová huť jižní brána 
  V období od 4. 3. 2018 do uzavření opravované části mostu zůstává trasa linky beze změny.
  Po uzavření opravované části mostu (ode dne vyhlášení) bude linka ve směru do Kunčic vedena mezi zastávkami Bivojova a Frýdecká objízdnou trasou. Po tuto dobu bude linka obsluhovat zastávku Frýdecká na Frýdecké ulici směrem do Vratimova. S ohledem na delší jízdní dobu po odklonové trase jsou spoje z Výškovic o 10 minut uspíšeny. Trasa v opačném směru, z Kunčic do Výškovic, zůstává beze změny.
  Jízdní řády: Linka č. 31 od 4. 3. 2018 | Linka č. 31 ode dne vyhlášení
 • Linka č. 45: Slavíkova – Bivojova (- Nová huť hlavní brána) 
  V období od 4. 3. 2018 do uzavření opravované části mostu budou zajištěny přímé spoje z Poruby do Kunčic a zpět na všechny osmihodinové směny ArcelorMittal Ostrava. Vybrané spoje budou ukončeny na zastávce Bivojova (ve směru na Novou huť lze dále využít spoje autobusové linky č. 31).
  Po uzavření opravované části mostu (ode dne vyhlášení) pojede linka pouze v úseku Slavíkova – Bivojova. Výjimkou bude 5 spojů po konci ranní směny ArcelorMittal Ostrava, které vyjedou již ze zastávky Nová huť hlavní brána směrem do Poruby. Pro spojení z Poruby s areálem ArcelorMittal Ostrava doporučujeme využít náhradní tramvajovou linku x45 a tramvajovou linku č. 4. V době mimo přepravní špičku budou zajištěny návaznosti mezi linkami č. 45 a 31 na zastávce Bivojova.
  Jízdní řády: Linka č. 45 od 4. 3. 2018 | Linka č. 45 ode dne vyhlášení | Linka x45 od 4. 3. 2018
 • Linka č. 57: Hulváky – Mírové náměstí (- Bivojova) 
  V období od 4. 3. 2018 do uzavření opravované části mostu budou vybrané směnové spoje prodlouženy na zastávku  Bivojova (ve směru na Novou huť lze dále využít spoje autobusové linky č. 31). Ostatní spoje budou ukončeny na zastávce Mírové náměstí.
  Po uzavření opravované části mostu (ode dne vyhlášení) bude linka ukončena všemi spoji na zastávce Mírové náměstí. Všechny spoje v pracovní dny po 18. hodině a všechny víkendové spoje budou vedeny přes zastávku Romo.
  Jízdní řády: Linka č. 57 od 4. 3. 2018 | Linka č. 57 ode dne vyhlášení
 • Linka č. 62: Dvouletky – Nová huť jižní brána 
  V období od 4. 3. 2018 do uzavření opravované části mostu zůstává trasa linky beze změny.
  Po uzavření opravované části mostu (ode dne vyhlášení) bude linka ve směru do Kunčic vedena ze zastávky Hrabůvka kostel na zastávku Benzina a dále objízdnou trasou na zastávku Nová huť učiliště. Trasa z Kunčic zůstává beze změny.
  Jízdní řády: Linka č. 62 od 4. 3. 2018 | Linka č. 62 ode dne vyhlášení
 • Linka č. 74: Hranečník – Hrabová zóna jih 
  V období od 4. 3. 2018 do uzavření opravované části mostu zůstává trasa linky beze změny.
  Po uzavření opravované části mostu (ode dne vyhlášení) bude linka ve směru z Hrabové vedena mezi zastávkami Žižkovská a Vratimovská objízdnou trasou. Zastávka Frýdecká nebude v tomto směru obsluhována. Trasa z Hranečníku zůstává beze změny.
  Jízdní řády: Linka č. 74 od 4. 3. 2018 | Linka č. 74 ode dne vyhlášení

Z důvodu provázanosti jízdních řádů se kromě výše uvedených linek drobné změny jízdních řádů dotýkají i dalších linek MHD Ostrava.

DALŠÍ TRVALÉ ZMĚNY V DOPRAVĚ

 • Linka č. 5: Vřesinská – Zátiší 
  V souvislosti se snížením povolené rychlosti na trati linky č. 5 dochází k úpravě jízdního řádu.
  Jízdní řády: Linka č. 5 od 4. 3. 2018
 • Linka č. 14: Hlučínská – Nová huť jižní brána 
  Na základě požadavků ArcelorMittal Ostrava dojde k opoždění odjezdů ze zastávky Nová huť jižní brána v pracovní dny večer a o víkendech vždy z 15. na 17. minutu.
  Jízdní řády: Linka č. 14 od 4. 3. 2018
 • Linka č. 39: Otakara Jeremiáše – Hrabová statek (- Paskov) 
  Na základě požadavku města Paskova bude první ranní spoj do Paskova v pracovní dny ukončen na zastávce Hrabová statek. Zároveň dojde k úpravám časových poloh u víkendových spojů.
  Jízdní řády: Linka č. 39 od 4. 3. 2018
 • Linka č. 51: Svinov nádraží – Martinov – Plesná 
  Na základě připomínek občanů dochází k drobným časovým posunům na lince pro zlepšení návazností na další linky.
  Jízdní řády: Linka č. 51 od 4. 3. 2018
 • Linka č. 54: Alšovo náměstí – Svinov mosty h.z. – Sad B. Němcové 
  Pro zlepšení návazností s linkou č. 48 dochází k úpravám jízdního řádu v pracovní dny ve večerních hodinách.
  Jízdní řády: Linka č. 54 od 4. 3. 2018
 • Linka č. 67: Křižíkova – Hlučín aut.nádraží 
  Z důvodu zajištění návazností na linku č. 14 dochází k úpravám časových poloh vybraných spojů.
  Jízdní řády: Linka č. 67 od 4. 3. 2018
 • Linka č. 90: Poruba vozovna – Planetárium 
  Ode dne vyhlášení bude zavedena nová minibusová linka zajišťující spojení k planetáriu. Linka pojede v trase Poruba vozovna – Alšovo náměstí – Poruba U Nemocnice – Planetárium.
  Jízdní řády: Linka č. 90 ode dne vyhlášení
 • Linka č. 97: Hranečník – Na Jánské – (ZOO) – Brazílie 
  Pro zajištění spojení z okolních měst a příměstských oblastí do zoologické zahrady budou v období od 1. června do 30. září v provozu víkendové spoje vedené v trase Hranečník – Na Jánské – ZOO v intervalu 40 minut.
  Jízdní řády: Linka č. 97 od 4. 3. 2018 | Linka č. 97 od 1. 6. 2018
 • Linka č. 99: Bazaly – ÚAN – Bazaly 
  Ode dne vyhlášení bude zavedena nová minibusová linka v trase Bazaly – Most M. Sýkory – Černá Louka – Karolina – Městská nemocnice – ÚAN – Karolina – Masarykovo náměstí – Most M. Sýkory – Bazaly.
  Linka bude v provozu v pracovní dny a bude zajišťovat dopravu v rámci centra města s návaznostmi na trolejbusovou dopravu především na zastávce Most M. Sýkory, na tramvajovou dopravu na zastávce Karolina a na příměstskou dopravu na zastávce ÚAN.
  Jízdní řády: Linka č. 99 ode dne vyhlášení

Zdroj: TZ DPO

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.