Dopravní podnik Ostrava dokončil modernizaci tramvajových tratí na ulicích Výškovická i Pavlovova

Zatravnění tramvajové trati na Výškovické ulici. Zajišťuje tišší tramvajový provoz a snižuje prašnost z okolní dopravy. Atraktivní travní porost v kolejišti má navíc automatizovanou umělou zálivkou. Na nedaleké Pavlovově ulici se spouští provoz na zmodernizované tramvajové trati se zrekonstruovanými nástupišti.

V ulici Pavlovova mezi křižovatkou s ulicí Rodimcevova a zastávkou Kpt. Vajdy došlo ke změně konstrukce tramvajové tratě z klasického kolejového roštu na systém pevné jízdní dráhy (PJD).Ta zajišťuje snížení hluku a vibrací od projíždějících tramvají. Systém PJD má navíc i ekonomickou návratnost, nevyžaduje tak častou údržbu. Nově zrekonstruovaná nástupiště tramvajové zastávky Rodimcevova pak místním nabízí kombinaci hned několika prvků bezpečnosti: bezbariérové přístupy, zábradlí a kamerový systém. Tramvajový provoz bude v místě obnoven ode dneška, silniční uzavírka bude kvůli doprovodným pracím pokračovat do konce června.

Na Výškovické ulici zase město v koordinaci s DPO zrekonstruovalo autobusové zastávky a vybudovalo bezbariérová tramvajová nástupiště v obou směrech. Bezpečnost cestujících se zvýšila zejména na tramvajovém nástupišti od centra, které se rozšířilo, nově cestující chrání zábradlí a navíc i kamerový systém. Nejen Kotva. Ve stejném duchu DPO zrekonstruuje a zmodernizuje pro Ostravany i zastávku Důl Jindřich. Od přístřešku přes zábradlí, lavičky, označník až po odpadkové koše – nové vybavení přinese jednotný standard a vyšší estetickou hodnotu.

Jsme rádi, že více než 100 tisíc obyvatel, které Ostrava Jih má, se může těšit z nejmodernější tramvajové trati, kterou nyní umíme zajistit a to hned v několika úsecích. Vytížená oblast Kotvy je pro nás zároveň i místem, kde se chceme opřít nejen o zkušenosti cestujících ale i místních, a jde tak o první místo v Ostravě, kde je představena nová podoba zastávek. Tím dalším bude zastávka Důl Jindřich,“ uvádí předseda představenstva a generální ředitel DPO Daniel Morys.

Nová tvář na první pohled. Ostravané se dočkají zastávek s neobyčejnými prvky. Specifickými elementy jsou například název zastávky s grafickým reliéfem typických Ostravských staveb, reliéf i v zábradlí, motivy tří vykřičníků nebo originální tvar střechy s komfortnějšími podmínkami zastínění v přístřešku. Zastávky se budou také nově odlišovat šedou barvou, která ve veřejném prostoru působí přirozeněji.

Vladimír Cigánek náměstek primátora pro dopravu doplňuje: „Záměrem je snaha o dlouhodobé sjednocení podoby vybavení na zastávkách ve městě. Pokud se pilotní projekt osvědčí, mohl by se nový jednotný standard objevovat v rámci rekonstrukcí a modernizací zastávek i na dalších místech v Ostravě.“

Zastávka Důl Jindřich začne svůj kabát převlékat už v srpnu tohoto roku. Projekt je financován z vlastních zdrojů DPO. Cena je 2 mil. korun.

Kompletní modernizace tramvajové trati včetně přidružených oprav na ulici Pavlovova vyjde celkově na zhruba 105 milionů korun a je financována z Operačního programu doprava EU a z vlastních zdrojů DPO. Modernizace tramvajové trati na ul. Výškovická stála 125 mil. korun. 85 % nákladů je hrazeno z fondu OPD (Operační program doprava) EU, zbytek prostředků jde z rozpočtu DPO.

TZ DPO