Zrušené tramvajové tratě v Německu (2015-2016)

Ač se v různých médiích dočítáme, jak se rozšiřují tramvajové tratě anebo vznikají nové tramvajové provozy, není růžová situace všude. V následujícím článku se zaměřím na tratě, které byly v Německu zrušeny v letech 2015 až 2016.

Zrušené tratě

Mülheim an der Ruhr

Mülheim leží ve spolkové republice Severní Porýní – Vestfálsko a žije v něm 170 tisíc obyvatel. S okolními městy je propojen kolejovou dopravou. Do Essenu ležícího východně od Mülheimu jezdí tramvaje, Stadtbahn (městská dráha) i vlak. Severním směrem s Oberhausenem je propojen tramvají a vlakem. Do západně ležícího Duisburgu jezdí z Mülheimu rovněž tramvaj a vlak. Všechna tato města leží velmi blízko u sebe a často není ani poznat, že jste tramvají přejeli z jednoho do druhého. V současné době jezdí ve Mülheimu čtyři tramvajové linky (č. 102, 104, 112 a 901) a jedna linka Stadtbahnu č. U18. Síť ve městě měří cca 28 kilometrů.

Düwag M6 ev.č. 298 na lince č. 110 na již zrušené smyčce Friesenstrasse ve městě Mülheim an der Ruhr dne 26. 6. 2014

Tramvajový provoz v Mülheim an der Ruhr patřil v nedávných letech mezi ty nejohroženější. Starý vozový park tramvají, zanedbaná údržba tramvajové sítě, velké provozní náklady na tunelové úseky pod centrem města a blížící se potřeba modernizace těchto úseků s instalací nového zabezpečovacího zařízení. Celý tento mix, který si žádal velké finanční prostředky z městské pokladny, vyvolával vážnou debatu, zda i nadále ve městě provozovat tramvaje, anebo je nahradit autobusy.

Hlavní zvrat přišel v době, kdy se Mülheim rozhodlspolečně s Essenem pořídit desítky nových tramvají Bombardier Flexity M8D-NF2. Společný nákup stejných tramvají zajistil oběma městům nižší pořizovací cenu. Z celého kontraktu bylo 15 tramvají nakoupeno pro dopravní podnik v Mülheimu, který tím velmi omladil a posílil vozový park. Dodávka proběhla v letech 2015 až 2016. Následně bylo vyřazeno několik starších tramvají Düwag řady M6 a M8.


Přesto byly v Mülheimu v nedávné době zrušeny dvě tratě. V dubnu 2012 byl dočasně zastaven provoz na trati Hauptfriedhof – Flughafen (1,9 km) z důvodu špatného technického stavu a v roce 2013 byl tento úsek prohlášen za trvale uzavřený. Od roku 2012 tak dopravní obsluhu převzala autobusová linka a tramvaje byly trvale zkráceny do zastávky „Hauptfriedhof“.

Mülheim an der Ruhr – trať v ulici Hauskampfstrasse u zastávky „Meisselstrasse“ dne 26. 6. 2014. Tato trať byla
zrušena 4. října 2015 a jedním z důvodů byla i souběžně vedoucí železniční trať, kterou vidíme v pozadí.

Druhá tramvajová trať byla zrušena dne 4. října 2015 a to v úseku Mülheim West Bahnhof – Friesenstraße (1,8 km) s nácestnými zastávkami „Siegfriedbrücke“, „Meißelstraße“ a „Mülheim Styrum Bahnhof“. Důvodem byla nízká přepravní poptávka v tomto úseku, jelikož souběžně s tramvají zde jezdí vlak, respektive linky S-Bahnu. Dále byl problémem technický stav vlastní trati, do které se mnoho let neinvestovalo. Avšak pro nás, tramvajové nadšence, vypadala ulice s tratí, připomínající sedmdesátá a osmdesátá léta 20. století, velmi půvabně.

I přes dodávky nových vozů se v současné době Mülheim potýká s nedostatkem provozních tramvají a tak se prodloužily intervaly na jednotlivých linkách z deseti na patnáct minut, což atraktivitě tramvajové dopravy nepřidá. Avšak doufejme, že éra rušení tratí v Mülheimu už skončila.


Dessau

Dessau, respektive souměstí Dessau-Roßlau s 80 tisíci obyvateli, najdeme ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Tramvajová síť je tady opravdu malá, měří přibližně 11 kilometrů a obsluhu zajišťují v současnosti dvě tramvajové linky (č. 1 a č. 3). V roce 2001 město pořídilo 10 tramvají Bombardier Flexity Classic, kterými byl omlazen téměř celý vozový park. Ten doplňovaly už jen dva starší Düwagy GT8, tvořící provozní zálohu. Jelikož do roku 2016 činilo vypravení ve špičce pracovního dne 9 kurzů, celkem pravidelně zasahoval do provozu také některý z této dvojice tramvají Düwag. Změna nastala 3. července 2016, kdy byla zrušena trať Klughardtstraße – Sportplatz -Kreuzbergstraße (cca 1,5 km). Tím kleslo maximální vypravení na 7 kurzů, což pokryjí nízkopodlažní vozy a Düwagy už se na linkách nevyskytují.

Tramvaj Bombardier Flexity ev. č. 307 na lince č. 4 stojí dne 8. 5. 2012 ve smyčce „Sportplatz Kreuzberge“ v dalším německém městě Dessau. Sem byl provoz zastaven 3. července 2016.

S uzavřením trati byla zrušena tramvajová linka č. 4. Důvodem zrušení této trati byla nízká přepravní poptávka v tomto směru. Bývalé socialistické sídliště bylo z části zbouráno a tím poklesl v této lokalitě počet obyvatel. Přitom tramvaj do sídliště Am Kreuzberg začala jezdit poměrně nedávno – v roce 1987. V současné době tedy v Dessau jezdí linky č. 1 a č. 3. Obě začínají u nádraží. „Jednička“ jede na jih města do části Dessau-Süd na konečnou „Tempelhofer Strasse“. „Trojka“ pak na jihozápadní sídliště Junkerspark, rovněž již obydlené jen částečně, kde je ukončena velkou jednokolejnou blokovou smyčkou.

Dnes už zrušená trať v Dessau

Leipzig

Lipsko, ležící ve spolkové republice Sasko, není třeba moc představovat, jelikož řada z vás město jistě navštívila. Takže jen ve zkratce. V současnosti žije ve městě 560 tisíc obyvatel a podle posledních údajů tím poráží Drážďany o 17 tisíc obyvatel. Obě města totiž mezi sebou historicky zápasí o titul největšího města Saska. V provozu je nyní 13 tramvajových linek na síti měřící cca 123 km. S vylidněním města v devadesátých letech minulého století bylo zrušeno několik tramvajových tratí a další jsou dnes využívány jen manipulačně.

Přes křížení tramvaje a železnice v Lipsku Markkleebergu v létě 2013 tramvaje ještě jezdily, jako tato souprava modernizované tramvaje T4 ev. č. 2142 s nízkopodlažním vlekem B4D-NF na lince č. 9. Přejezd je kryt závorami a zaujmou i robustní sloupy trolejového vedení. Foto: Martin Junge

Poslední zrušená trať byla v listopadu 2015, kdy přestaly tramvaje jezdit v úseku dlouhém 4,8 km Connewitz Kreuz – Markkleeberg-West (linka č. 9). Důvodem byla konkurenční železniční trať s linkami S-Bahnu, které nabídly obyvatelům Markkleebergu rychlejší spojení s centrem Lipska poté, kdy byl pod centrem otevřen železniční tunel včetně třech nových železničních stanic přímo v centru. Linka č. 9 byla proto zkrácena a odkloněna do smyčky Connewitz, Klemmstr. V bývalé trase Connewitz, Kreuz – Markkleeberg-West jezdí autobusová linka č. 70.

Leipzig, Markkleeberg Mitte, smyčka Markkleeberg Parkstrasse. Stejně sestavená souprava, jako na předchozím snímku, avšak vedená vozem ev. č. 2168 a na lince č. 10, se nachází v létě 2013 v úseku, ve kterém v listopadu 2015 přestaly být tramvaje provozovány. Foto: Martin Junge


Další ohrožené tratě v Německu?

Cottbus

Pravidelně se mluví o uzavření trati Bonnaskenplatz – Schmellwitz, Anger (linka č. 1). Jedná se sice o krásnou jednokolejnou trať ve vilové čtvrti, ale problémem je málo cestujících a vedení trati uprostřed úzké komunikace. Uzavření tratě se předpokládá poté, co bude zrekonstruováno prostranství kolem hlavního nádraží, čímž nastanou drobné změny v linkovém vedení.

V Cottbusu se nachází krásná jednokolejná trať ve vilové čtvrti, v ulici Karlstrasse. problémem ale je vedení trati uprostřed úzké komunikace a malá poptávka cestujících. Proto se předpokládá uzavření této tratě. Zimní foto s vozem KT4DNF ev. č. 134 pochází z února 2013. Foto: Martin Junge

Stejná ulice, ale červenec 2013. Foto: Martin Junge

Halle

Postupně omezovaný provoz na trati Leunaweg – Merseburg Süd předznamenává výhledové ukončení provozu i tady. Nedávno byla zrušena linka č. 15, která mnoho let jezdila v trase Merseburg Zentrum – Leunaweg – Merseburg Süd. V rámci úspor dnes do zastávky „Merseburg Süd“ jezdí „závlekem“ spoje linky č. 5, která spojuje Halle, Merseburg a Bad Dürrenberg. Ráno a dopoledne zajišťují obsluhu tratě do Merseburg Süd spoje jedoucí z Halle. Odpoledne, večer a o víkendu Merseburg Süd provádí „závlek“ spoje jedoucí z Bad Dürrenbergu do Halle. Doba závleku a tím i zdržení pro cestující z Bad Dürrenbergu činí 11 minut.

A zde již máme průmyslové město Halle an der Saale. Trojice „Tatrovek“ (2xT4D-C+B4D-C „grosszug“) na lince č. 5 v čele s vozem ev. č. 1160 projíždí dne 8. května 2008 traťovým úsekem mezi městy Halle a Merseburg.

Dvojice tramvají MGT-K vedenou vozem ev. č. 665 opět na lince č. 5, která přijela dne 8. července 2011 do zastávky „Platz der Freiheit“ v Bad Dürrenbergu.

Halberstadt

Po mnoho let byl Halberstadt trvalým kandidátem na zrušení místního malého tramvajového provozu. Špatný stav tratí, málo cestujících a vysloužilé tramvaje mluvily za vše. Přelom nastal v letech 2006 až 2007, kdy bylo dodáno 5 nových tramvají Leoliner, které známe z Lipska. Nové částečně nízkopodlažní tramvaje tento systém zachránily.

Jeden z nejmenších německých tramvajových provozů se nachází ve městě Halberstadt. Tramvajová doprava je zde provozována například částečně nízkopodlažními tramvajemi Leoliner. Na snímcích pořízených v tomto městě dne 8. června 2013 vidíme nejprve Leoliner ev. č. 1, jak na lince č. 2 projíždí ulicí Johannesbrunnen …

…a stejný vůz na téže lince jak přejíždí křížení tramvaje a železnice na ulici Westerhäuser.

Navíc od roku 2015 došlo k posílení tramvajové dopravy na základě zvýšené poptávky cestujících. K tomu došlo zvýšením počtu obyvatel na území města důsledkem přijmutí „uprchlíků“, respektive ekonomických migrantů. Ti jsou soustředěni do oblasti Klus. V okolí se nachází také úřady spjaté s ekonomickými migranty. Proto je od 16. 11. 2015 obnoven každodenní provoz na trati Herbingstraße – Klus, kde byl předtím zajišťován pouze o víkendech. Konkrétně se jedná v pracovních dnech o posilové pořadí linky č. 2 jezdící v úseku Sargstedter Weg – Klus v hodinovém intervalu (pozn. v březnu 2018 už není posilový spoj provozován).

Jednokolejný úsek v historickém centru Halberstadtu

Text a neoznačené foto: Ondřej Matěj Hrubeš
Spolupráce: Martin Junge

Vyšlo v časopise Městské doprava 3/2017

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.