Plzeň připravuje tramvajovou trať na Borská pole, začne s kácením

Od pátku 9. března do konce března budou vykáceny dřeviny v ulici Kaplířova, části ulice Dobřanská a v prostoru vymezeném pro plánovanou stavbu s názvem „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole“. Ke kácení je určeno 126 kusů samostatně hodnocených dřevin a 8946 metrů čtverečních souvislých porostů, u kterých se předpokládá kolize se stavbou. Do dvou let od pokácení bude v lokalitě vysazeno 241 kusů listnatých stromů a 192 kusů keřů.


Prodloužení tramvajové trati na Borská pole je jedním z aktuálních klíčových projektů města. Radnice se jím snaží vyřešit nevyhovující situaci, kdy výrazně expandující lokalitu Borská pole obsluhují pouze autobusy a jedna linka trolejbusu. Po vybudování tratě nebudou muset lidé přestupovat při cestách z centra k Západočeské univerzitě, odpadne nárazové přetížení autobusů a vytvoří se podmínky pro vybudování chybějícího záchytného parkoviště. Se stavbou, u níž jsou náklady odhadnuty na více než půl miliardy korun, by se mělo začít v létě. V lokalitě také vznikne přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská, a to za necelých 64 milionů korun.

Prodloužení TT na Borská pole (situace km 0,0-0,8) – Dendrologický průzkum. Zdroj: plzen.eu

Prodloužení TT na Borská pole (situace km 0,8-1,5) – Dendrologický průzkum. Zdroj: plzen.eu

Zdroj: TZ Plzeň

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.