Průzkum Dopravy Ústeckého kraje: díky integraci cestují lidé v regionu levněji a rychleji

Přesně 1800 cestujících starších patnácti let se na konci loňského roku zúčastnilo dosud nejrozsáhlejšího marketingového průzkumu integrované dopravy v Ústeckém kraji. Průzkum zaměřila Doprava Ústeckého kraje (DÚK) na občany, kteří používají veřejnou dopravu.


Probíhal v těch městech kde již je zaintegrována městská hromadná doprava a lze v ní využívat jízdenky DÚK – tedy v Děčíně, Varnsdorfu, Teplicích, Bílině, Chomutově, Jirkově a Ústí nad Labem. Od poloviny listopadu do poloviny prosince tu tazatelé společnosti CZECH Consult metodou „face to face“ pokládali cestujícím na zastávkách na dvě desítky otázek.

„Tato akce nám přinesla řadu zajímavých informací, 37 % dotázaných například odpovědělo, že od zavedení a postupného rozšiřování integrované dopravy v kraji v roce 2015 cestují levněji. Podobně příznivě vyzněly odpovědi k rychlosti, s jakou se lidé dostanou do cíle své cesty – 21 % cestujících uvedlo, že od integrace jezdí rychleji,“ vyzdvihuje část výsledků průzkumu náměstek hejtmana Ústeckého kraje Jaroslav Komínek.


Průzkum ukázal, že cestující studenti, pracující i důchodci vnímají DÚK hlavně jako každodenní službu, která je dostupná všem a která má jednotný tarif. Denně používá integrovanou Dopravu Ústeckého kraje 66 % cestujících, 59 % pak na své cestě přestupuje. Nejčastěji používají cestující veřejnou dopravu k cestě do práce – takto odpovědělo 50 % dotázaných. Integrovanou jízdenku DÚK někdy využívá 94% dotázaných a plných 82 % cestujících jelo s touto jízdenkou, když byli tázáni. Z integrovaných jízdenek DÚK cestující preferují výrazně více papírové jízdenky (78 %), které na rozdíl od méně využívaných bezkontaktní čipových karet DÚK (22 %) platí i ve vlacích a v MHD Ústí nad Labem.

Mezi jednotlivými městy, kde průzkum probíhal, byla řada místních rozdílů. Respondenti byli ale vesměs nejvíce spokojeni s dostupností integrovaných jízdenek a rychlostí dopravy. Prioritně by si přáli optimalizovat spoje do zaměstnání a do škol a rozvíjet integrovaný tarif DÚK do dalších měst kraje, kde dosud v MHD integrace neplatí. Informací o dopravě by si cestující přáli mít k dispozici zejména na označnících a vývěskách na zastávkách nebo nádražích. Průzkum mimo jiné odhalil, že zatím jen malá část cestujících zjistila, že si může spočítat cenu jízdenky DÚK předem na tarifním počítadle na www.dopravauk.cz. Jen 10 % cestujících uvedlo, že existuje něco, co jim na DÚK zcela nevyhovuje. Mezi podněty se v tomto duchu nejčastěji objevovaly provozní připomínky a to např. ke zpoždění, malému počtu spojů nebo jejich návaznostem.


Doprava Ústeckého kraje průzkum využije pro další rozvoj a optimalizaci integrované dopravy. V budoucnu počítá podobně jako některé další integrované dopravní systémy v České republice s opakováním podobných průzkumů, aby i nadále reflektovala aktuální potřeby cestující veřejnosti.

Marketingový průzkum „Integrovaná doprava v Ústeckém kraji 2017″

  • 66 % respondentů uvedlo, že používá integrovanou Dopravu Ústeckého kraje téměř denně

  • 60 % respondentů na své cestě přestupuje

  • 93 % respondentů zná Dopravu Ústeckého kraje

  • 82 % respondentů má jízdenku DÚK

  • 55 % respondentů nakupuje jízdenku u řidiče

  • 75 % respondentů hledá odjezdy spojů na internetu a stejně tak další informace

  • 21 % respondentů se dostane do cíle své cesty rychleji, 71 % stejně rychle

  • 37 % respondentů cestuje levněji

Zdroj: TZ Ústecký kraj

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.