Komise dopravní doporučila pokračování provozu linky 216

Na květnovém jednání Komise dopravní RMČ Prahy 6 byla projednávána linka 216 spojující Sídliště Baba se zastávkou linky 131 U Matěje a s metrem na Bořislavce. Provoz linky 216 byl zaveden začátkem dubna s podmíněným tříměsíčním provozem, který byl nyní vyhodnocen.


Martin Fafejta ze společnosti Ropid seznámil členy komise s přepravními průzkumy, které organizátor dopravy na lince prováděl v úseku U Matěje – Matějská. Z dat vyplývá, že průměrná obsazenost autobusu ve směru z Baby dosahuje 5,8 cestujících ve vozidle. Ve směru z centra na Babu veze autobus průměrně 3,8 cestujících. Což je počet osob, který se vejde do osobního automobilu.

Jednoznačně nejvytíženější je spoj z Baby v půl osmé ráno, který využívá v průměru dvacet cestujících. Jedná se o tzv. školní spoj, který je využíván především dětmi směřujícími do základní školy. Druhý vytíženější spoj jede na Babu před druhou hodinou odpolední, kterým se vrací „školáci“ do svých domovů. Ostatní spoje mají vytíženost menší, často v rozpětí 4 až 5 cestujících. Občas se stane, že autobusem jede i desítka lidí.

S ohledem na plánované prodloužení linky 216 z Bořislavky přes Ořechovku (Macharovo nám.), Vozovnu Střešovice, Norbertov k Vojenské nemocnici a Poliklinice Petřiny lze očekávat zvýšený zájem cestujících. Tímto prodloužením linky 216 by došlo k posílení současné linky 108 v přetěžovaném úseku Sibeliova – Vojenská nemocnice. Zároveň u linky 108 je plánované odklonění z Vozovny Střešovice přes zastávky Dělostřelecká, Thákurova, Národní technická knihovna, Studentský dům, Zelená, Nemocnice Bubeneč, Sibiřské nám., Radnice Prahy 6 do obratiště Dejvická. Zmíněná obsluha odlehlejších částí Dejvic a Bubenče, včetně radnice městské částí, je vítaným prodloužením linky 108.

Během zkušebního provozu linky 216 nezaznamenal dle vyjádření na jednání komise Úřad MČ Praha 6 stížnosti občanů, které v zaznívali v minulosti. Proto doporučení zachovat linku 216 bylo jednomyslně přijato a to v provozním rozsahu totožným se zkušebním provozem.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.