Na Bořislavce stavební vrták prorazil tubus metra. Centimetry dělily cestující od katastrofy

Velké štěstí měli lidé, kteří projížděli předminulou neděli dopoledne metrem stanicí Bořislavka. První zprávy hovořily o tom, že vlivem těžké techniky nad stanicí Bořislavka, kde probíhá výstavba obchodního centra, byl poškozen tunel a do prostoru kolejiště prosákla podzemní voda. Dojít ale mohlo k velkému neštěstí, do tubusu metra pravděpodobně pronikl jeden z vrtáků tak hluboko, že cizí předmět zasáhl projíždějící soupravu metra.

Dopravní podnik popisuje nehodu tak, že při vrtání došlo patrně k pochybení a k provrtání betonových tybinků tunelu s následným průnikem  spodní vody. „Dopravní podnik identifikoval drobné poškození u dvou souprav. U všech poškozených vozů došlo cizím předmětem zasahujícím do průjezdného průřezu k poškození střešních bočních krycích plechů kapes střešního náporového větrání. K jiným poškozením nedošlo. Škoda na vozech metra je vyčíslena na 112 tisíc korun (odhad),“ uvedla Aneta Řehková, tisková mluvčí Dopravního podniku.

Stavba je prý pojištěná

Pochybení vzniklo na straně společnosti Zakládání staveb, která obchodní centrum nad stanicí metra připravuje pro investora KKCG Real Estate miliardáře Karla Komárka. Podle mluvčí Bořislavky Dity Vašíčkové je stavba pro podobné případy pojištěná a harmonogram stavby nehoda nenaruší. Nyní se jedná o nápravě škody.

O tom, že byli přímo ohroženi cestující v metru, z počátku nikdo nemluvil – ani investor stavby firma KKCG Real Estate, ani dopravní podnik, ani městská část Praha 6. Přitom to, že následky mohly být hrozivé, dokládá postup policie. Nejprve informovala policejní mluvčí jen o tom, že policie přijala oznámení prostřednictvím tísňové linky 158. Na mís to zamířily nejbližší policejní hlídky i výjezdová skupina kriminalistů a odborník na statiku. Statik po odborném posouzení konstatoval, že k narušení samotné statiky nedošlo a obnovení provozu metra nic nebrání. U pracovníků stavby policie provedla orientační dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu, která byla negativní. Byla také odhadnuta škoda, a to na deset milionů korun.

Obecné ohrožení z nedbalosti

Už o pár hodin později ale policie přistoupila k razantnějšímu kroku. Vyšetřovatelé zajistili veškerou stavební dokumentaci a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.

Zdá se ale, že pro zúčastněné – tedy dopravní podnik, ale i městskou část Praha 6, nešlo o nic zásadního. Nikdo z vedení radnice, až na místostarostku Evu Smutnou (TOP 09), se totiž k nehodě, která mohla ohrozit cestující na životě, nevyjádřil. „Pro mě žádné překvapení – na nebezpečnou blízkost staveb Centra Bořislavka u tubusu metra A jsem upozorňovala několikrát při jednání nad dokumentací pro územní řízení,“ napsala Smutná na svůj facebookový profil.

„Normální starosta by od stavebníka a dopravního podniku požadoval plán bezpečnostních opatření, aby se už podobné ohrožení provozu i životů cestujících nemohlo opakovat. Provrtat tunel metra není žádná legrace, souprava tam projede o víkendu každých sedm a půl minuty a za hodinu přepraví zhruba deset tisíc lidí. Bohužel to trochu připomíná havárii vodovodu v roce 2015, kdy starosta zpočátku mlčel a ani poté dostatečně nehájil zdraví obyvatel,“ poznamenává opoziční zastupitel Antonín Nechvátal (SZ) a připomíná tak tři roky starou událost, kdy byl právě starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) kritizován za to, že nedostatečně informoval veřejnost o havárii vody.

Tehdy došlo k průsaku z kanalizace a tisíce lidí v Dejvicích a Bubenči tak nejenže zůstaly bez vody, ale bylo ohroženo i jejich zdraví. Několik tisíc jich po požití kontaminované vody onemocnělo. Dva muži byli následně obviněni z obecného ohrožení z nedbalosti.

Stavba blízko metra

Ale zpět k metru Bořislavka… Jak je vůbec možné, že firma provádí stavbu tak blízko metra, když narušila tunel, kudy soupravy projíždějí? Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové je stav ba v ochranném pásmu metra běžná. „Výstavba v Praze poměrně běžně probíhá nejen v ochranném pásmu metra, ale i v obvodu dráhy, to je přímo nad metrem, popřípadě na konstrukce metra rovnou navazuje. Dopravní podnik v těchto případech vydává v rámci územních a stavebních řízení závazná stanoviska, ve kterých vymezuje podmínky pro výstavbu. Tyto podmínky musí být zahrnuty ve všech stupních projektové dokumentace, která následně podléhá schválení DPP,“ říká s tím, že pokud zhotovitel stavby plně respektuje podmínky DPP a projektanta/statika například na založení stavby, nemá dopravní podnik důvod vydávat nesouhlasné stanovisko. „Nezbytné samozřejmě je, aby zhotovitel také podle schváleného projektu postupoval při výstavbě, v daném případě při rozmístění kotev pro zajištění pažení stavební jámy,“ doplnila.

„Stavba centra na Bořislavce je problematická od samého počátku, je nepřiměřeně velká k okolí a zasahuje hluboko až k tubusu metra. Zde pak došlo při jeho navrtání k obecnému ohrožení veřejnosti,“ domnívá se Antonín Nechvátal.

Souhlas se stavbou na území Prahy 6 musela vydat rada městské části. Ne všichni však byli pro, například končící radní pro dopravu Roman Mejstřík (ANO) hlasoval proti. „Nelíbilo se mi, že stavba byla tak blízko tubusu metra a měl jsem výhrady ke hmotě stavby ve vztahu k okolní zástavbě,“ popisuje Mejstřík. „U tak významné stavby, která ovlivňuje život mnoha rezidentů městské části, bych považovala za samozřejmé, že stát ní správa bude pravidelně informovat vedení radnice o kontrolní činnosti na stavbě. Ať se to někomu líbí nebo ne, radnice se zodpovídá občanům a informace o průběhu takových staveb by mít měla,“ říká místostarostka Eva Smutná.

Hotovo bude v roce 2022

Stavba centra Bořislavka začala letos v dubnu a dokončena by měla být v roce 2022. Půjde o čtyři budovy, v nichž budou kanceláře a obchody.

Co se stalo na Bořislavce

■ Ráno pražský dopravní podnik informuje o mimořádné situaci na svém webu.
■ Prostřednictvím tísňové linky 158 přijímá oznámení krátce po 9. hodině ráno pražská policie. Na místo míří policejní hlídky i výjezdová skupina kriminalistů a odborník na statiku.
■ Statik po odborném posouzení konstatuje, že k narušení samotné statiky nedošlo, a povoluje obnovení provozu metra.
■ Policie později zajišťuje veškerou stavební dokumentaci a vyšetřovatelé zahajují úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti.

Řekli k nehodě v metru…
■ „Pro mě žádné překvapení – na nebezpečnou blízkost staveb centra Bořislavka u tubusu metra A jsem upozorňovala několikrát při jednání nad dokumentací pro územním řízení.“

Eva Smutná (TOP 09), místostarostka Prahy 6

■ „Stavba centra na Bořislavce je problematická od samého počátku, je nepřiměřeně velká k okolí a zasahuje hluboko až k tubusu metra. Zde pak došlo při jeho navrtání k obecnému ohrožení veřejnosti.“

Antonín Nechvátal (SZ), opoziční zastupitel Prahy 6

■ Při realizaci vrtů došlo patrně k pochybení a k provrtání betonových tybinků tunelu s následným průnikem spodní vody. Po konzultaci se zástupcem firmy, která provádí na stavbě geomonitoring, a statikem Metroprojektu, bylo konstatováno, že po statické stránce je stavba v pořádku a poškození nebrání provozu. Mimo uvedené DPP identifikoval drobné poškození u dvou souprav, škody se v současné době vyčíslují.

Aneta Řehková, tisková mluvčí Dopravního podniku

■ „Ještě v průběhu včerejšího odpoledne (pozn. red. 22. října) vyšetřovatelé zajistili veškerou stavební
dokumentaci a zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti.

Andrea Zoulová, tisková mluvčí policie

■ „Obrátili jsme se na dopravní podnik a chceme od něj záruku, že provoz metra bude bezpečný a cestující nebudou ohroženi.“

Autor: Zuzana Půrová, Infografika: Jakub Záruba

Vyšlo v časopise Vaše 6, vydání 10/2018.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)