Trolejbusy se na Vršavě ve Zlíně neotočí

V souvislosti s oddálením začátku zkušebního provozu na linkách 4, 5 a 46, jehož důvodem byla především chybějící zastávka naproti trolejbusovému obratišti na Vršavě, se v diskusích objevily i dotazy, jestli by se trolejbusy nemohly v tomto prostoru otáčet o 360 stupňů a využívat pro oba směry jízdy zastávku na straně u lesa. Nemohly.


Laickým pohledem by to bylo poměrně jednoduché řešení. Trolejbus na lince 4 nebo 5 jedoucí do Kostelce by na Vršavě zajel na původní obratiště a otočil se o 180 stupňů. Cestující by bezpečně vystoupili a nastoupili a trolejbus by pokračoval v obrátce o dalších 180 stupňů a vrátil se na svou trasu do Kostelce. Podobné manévry v některých lokalitách absolvují i autobusy příměstské dopravy (ČSAD aj.). Na Vršavě je to však složitější.

„Možnost otáčení trolejbusů o 360 stupňů jsme na obratišti Vršava prověřovali už v roce 2017, když se projekt na prodloužení trolejbusové dopravy k ZOO Lešná začal připravovat. Bohužel prostor tohoto obratiště postačuje jen k jednoduché obrátce pro jízdu zpět,“ uvedl ředitel Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice Josef Kocháň. „Aby se trolejbus mohl otočit celkem o 360 stupňů, potřeboval by více místa. Můžeme to dokumentovat technickými údaji od výrobců trolejbusů. Vnější obrysový průměr zatáčení vozidel MHD se pohybuje v rozmezí 21,5–23,5 metru. Obratiště by se muselo stavebně upravit a rozšířit proti současnému stavu asi o dva až tři metry směrem k lesu,“ upřesnil hlavní dispečer Josef Polách. To je poměrně komplikované řešení, vyžadující projekt, stavební povolení a hlavně výkup pozemku od několika vlastníků. Okraj obratiště by zasáhl do profilu lesní cesty.


Snímek DSZO z r. 2017 dokumentuje zkoušky otáčení trolejbusů na Vršavě o 360 stupňů

„Pro otočení ve směru na Kostelec za současných rozměrů smyčky by musel trolejbus na frekventované komunikaci dvakrát couvnout. Při otáčení by nebylo možné zajistit odpovídající rozhledové úhly a bezpečné najetí na komunikaci, kde by musel trolejbus dávat přednost v jízdě vozidlům v obou směrech,“ dodal hlavní dispečer DSZO. Jízda trolejbusu do Kostelce by se časově o něco prodloužila a jízda ostatních vozidel na důležité výpadovce ze Zlína v obou směrech zpomalila. Hrozil by zde vznik kolizních situací.

„Z uvedených důvodů jsme při přípravě projektu považovali za nejvhodnější vybudovat naproti točně nové zastávkové stanoviště s kusem chodníku a přechodem pro chodce přes vozovku,“ dodává ředitel DSZO.

Zdroj: TZ DSZO

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)