Pozvánka: 70 let trolejbusů v Hradci Králové (18.5.2019)

Letos uplyne 70 let od zahájení pravidelné trolejbusové dopravy v Hradci Králové, kdy 2. května 1949 vyjely vozy na linku Nádraží – Nový Hradec Králové. K tomuto významnému výročí připravuje Dopravní podnik města Hradce Králové na sobotu 18. května 2019 v době od 9.00 do 14.00 hod. v prostorách Terminálu hromadné dopravy (THD) u Hlavního nádraží Českých drah menší akci s doprovodným programem a množstvím prezentací.


Akce připomíná nejen technický rozvoj za 70 let, ale i generace lidí, kteří se na provozu trolejbusové dopravy v Hradci Králové podíleli.

S programem akce bude veřejnost postupně seznamována – již nyní však můžeme přislíbit oblíbené bezplatné mimořádné okružní vyhlídkové jízdy historickými vozy MHD (jízdní řád linky bude uveřejněn i na stránkách DP) – konkrétní složení vozů je ještě v řešení. Vstup na akci a jízda v historických vozech MHD je zdarma.

Formou statické ukázky budou představeny v současnosti provozovaná vozidla MHD včetně nejmodernějších vozů DP – posledních novinek: elektrobusu typu SOR NS 12 – ELECTRIC – výrobce SOR Libchavy spol. s r.o. (vloni nákup 20 vozů), tzv. parciálního trolejbusu značky Škoda 30 Tr – SOR TNB 12 (model s pomocným bateriovým pohonem) – výrobce ŠKODA ELECTRIC a.s. a SOR Libchavy spol. s r.o., které vloni v počtu devíti doplnily naše již typické trolejbusy a moderní sólo autobus značky IVECO Urbanway – výrobce Iveco Czech Republic, a.s. (vloni 3 nové vozy). Letos očekáváme dodávku 10 těchto autobusů (5 do konce června a 5 do konce září).


Na THD bude možné nahlédnout do jeho zázemí, kdy uvidíte i originální dispečerské pracoviště „koule“ a trolejbusovou měnírnu, která slouží pro napájení trolejbusových tratí stejnosměrným proudem (název měnírny je odvozen od její funkce, která spočívá v přeměně přicházející střídavé energie na výstupní energii stejnosměrnou potřebnou pro napájení trolejbusů) a předvedena bude funkce elektrické výhybky (na zemi), která na trolejbusových tratích slouží pro změnu směru jízdy trolejbusu. Uvidíte i speciální montážní vozidla pro údržbu a opravy trolejového vedení.

V prostorách THD si můžete prohlédnout výstavu „70 let trolejbusů v našem městě“ (od 27. 4. – vernisáž v 16.30 hod., potrvá do 2. 6.), zpracovanou příznivci trolejbusové dopravy spolupracujícími ve volném Sdružení pro elektrickou trakci, nebo informacemi o samotném THD.

K zakoupení budou poslední výtisky knihy „Historie městské hromadné dopravy v Hradci Králové 1928–2013“ a další regionální publikace z vydavatelství Heleny Rezkové.

Akce se také s nabídkou prodeje časopisů, knih a upomínkových předmětů s tematikou městské hromadné dopravy účastní Vydavatelství WOLF – časopis Městská doprava, dále dopravní Vydavatelství Pavel Malkus Praha.

Vstup na akci je zdarma a bezplatně se cestující svezou i na mimořádné trolejbusové okružní lince číslo 70, která kopíruje linku číslo 4, jejíž provoz budou zajišťovat historická vozidla, na trase: Terminál HD (nástupiště D 1), Hlavní nádraží, Obchodní dům Tesco a Atrium, Centrál, Muzeum, Magistrát města, Komenského, Zimní stadion, Hotel Garni, Futurum, Na Brně, Palachova, Pod Straní a zpět.

Upozorňujeme, že u těchto vyhlídkových jízd může z technických či provozních důvodů ještě dojít ke změně trasy, jízdního řádu a typu vozidla.

U příležitosti výročí 70. let trolejbusové dopravy vydá DP i tiskový materiál, věnující se historii trolejbusů jak ve světě, tak v České republice, ale především v Hradci Králové.

Zdroj: DPMHK

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)