Přeměna zastávek na znamení se v Praze odsouvá. Výhra, ale vlastně i prohra

Když v březnu přišel ROPID s nápadem změnit všechny autobusové zastávky do režimu na znamení, velmi tím překvapil nejen cestující, ale také jednotlivé městské části. Nápad totiž nebyl dostatečně projednáván.


O nápadu se začalo veřejně mluvit po březnovém jednání Výboru pro dopravu Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde byl návrh odsouhlasen. Obecná myšlenka zavedení všech zastávek na znamení není špatná. Podobně funguje MHD v řadě měst a osobně nemám s tímto režimem zastávek žádný problém. Špatný byl termín realizace od 1. 7. 2019 a to ze dvou důvodů.

Prvním důvodem byla chybějící dlouhodobá vysvětlující kampaň ve vztahu k cestujícím. Rychlá a zbrklá realizace připomínala dřívější postupy vedení Ropidu. Za tři měsíce bylo jasné, že tohle nelze stihnout dohnat a přitom se jedná o zásadní a citlivé téma. To se potvrdilo teď na začátku května, kdy byl primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) celý nápad odložen. V období březen – květen neprobíhala žádná vysvětlující kampaň ve vztahu k cestujícím, mimo jednoho článku na webu Ropidu. A takhle to opravdu dělat nejde. (Prostor k vysvětlení dostal Ropid i na webu MHD86.cz v článku: Zastávky na znamení ušetří počty řidičů a zrychlí cestování, říká mluvčí Ropidu)

Druhým důvodem je nepřipravenost pražských vozidel městské dopravy. A to je také hlavním důvodem, proč jsem odpůrcem plošného zavedení zastávek na znamení v celé Praze. Současné autobusy nejen dopravního podniku nejsou komfortně vybaveny systémem tlačítek „STOP“ dávající znamení k řidiči s žádostí o výstup v následující zastávce. Většina autobusů má tlačítka jen na dveřích a zádržných tyčích u dveří. To stačí pro systém k otevírání dveří v zastávkách či těsně před příjezdem do zastávky, ale je to zcela nevyhovující k používání včasné signalizace k řidiči o žádost k výstupu.

Pokud Ropid poukazuje na jiné západní metropole, kde jsou všechny zastávky na znamení je nutné k tomu dodat, že mají k tomu uzpůsobená vozidla. Co to znamená? Tlačítka „STOP“ jsou rozmístěna po celé délce vozidla. V ideálním případě tak, aby na každé svislé tyči bylo tlačítko. Leckdy i na stěnách vozu pod okny. Proč? Aby cestující mohl dát zavčas signál, že chce vystoupit a zároveň mohl další 2-3 minuty sedět/stát na svém místě bez nutnosti se protlačovat celým vozidlem k tlačítku na/u dveří.

Začít je třeba nakupovat autobusy k tomu vybavené a až poté realizovat kompletní systém zastávek na znamení. Bohužel v dnešní době je vrcholem a módním výstřelkem v městském autobusu USB zásuvka…

A proč je to vlastně prohra, že se projekt odsouvá? Protože se tak stalo na nátlak Národní rady osob se zdravotním postižením. Tento institut může bránit realizaci zastávek na znamení vždycky. Pokaždé lze vymyslet nějaký argument, proč to nejde.

Na druhou stranu se z této nekoordinované záležitosti snad poučí nejen Ropid, ale také primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a jeho náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha SOBĚ).

 

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.