Na konci srpna proběhne integrace Slánska

sobotu 24. srpna 2019 dojde k rozšíření systému Pražské integrované dopravy do oblasti Slánska. K tomuto termínu dojde s ohledem na vzájemnou provázanost také k dílčím úpravám vlivem vyhodnocení integrace Kladenska. Na jednu jízdenku bude možné jezdit autobusy i vlaky v rámci zaintegrovaných oblastí Středočeského kraje, ale také například pražskou MHD.


Díky Tarifu PID cestující ušetří zejména při pravidelném dojíždění. Na linkách PID lze v rámci pásmové i časové platnosti libovolně přestupovat mezi jednotlivými linkami různých dopravců. Budou platit standardy PID a provoz bude hlídán koordinačním dispečinkem.

V pracovním týdnu od 26. do 30. 8. 2019 bude provoz zajištěn již v plném poprázdninovém jízdním řádu, v provozu nebudou pouze školní spoje.

Integrace na Slánsku přináší kvalitnější i častější dopravní spojení, vznikají nová přímá propojení jednotlivých regionů Středočeského kraje, a to i o víkendech (například mezi Prahou, Kladnem či Rakovníkem). Jízdní řády autobusů jsou lépe koordinovány s vlaky i mezi sebou navzájem, zároveň jsou intervaly zpravidelněny a přizpůsobeny aktuálním potřebám. Pro větší přehlednost pro náhodné i pravidelné cestující bylo výrazně zjednodušeno vedení linek. Jízdní řády byly připravovány ve spolupráci s dopravci, kteří provoz nových či prodloužených linek zajišťují.

Integrační projekt má šest částí – Spojení mezi Slaným a Prahou, Kladnem a Slaným, vyhodnocení integrace Kladenska, integrace zbývající části Velvarska a dále integrace severní a západní části Slánska.

Integrované spojení mezi Slaným a Prahou

Spojení mezi Slaným a Prahou zajistí tři autobusové linky – zastávková linka 342 a rychlíkové linky 388 a 389.

Linka 342 kromě Slaného a Prahy obslouží obce v okolí dálnice D7 – Knovíz, Jemníky, Pchery, Brandýsek, Stehelčeves, Středokluky a Kněževes a pojede i okolo pražského Letiště Václava Havla (zastávka „Praha, U Hangáru“).

Linka 388 je vedena ze slánského sídliště (ze zastávky Slaný, Arbesova“) přes slánské autobusové nádraží a kolem pražského letiště až do Prahy.

Nejrychlejší spojení zajistí linka 389 Praha – Slaný – Louny, která ve Slaném kromě autobusového nádražíobslouží zastávky „Slaný, Šultysova“, „Slaný, Sokolovna“, „Slaný, Tuřanská“ a dále bude přes obce Třebíz a Hořešovice pokračovat až do Loun.

Integrované spojení mezi Kladnem a Slaným

Páteřní a nejfrekventovanější linkou zůstane i nadále linka číslo 609, která bude na území Slaného prodloužena až do zastávky „Slaný, Rabasova“, a tak bude více sloužit i pro dopravu v rámci samotného města Slaný. S ohledem na vysoké vytížení se na linku 609 připravuje nasazení kapacitních kloubových autobusů.

Spojení měst Kladno a Slaný bude zajištovat i linka 617, která zde bude posílena a mezi Kladnem a Libušínem vedena kratší a atraktivnější trasou přes Rozdělov. Více spojů linky 617 bude průjezdných přes město Slaný, čímž vznikne přímé a častější spojení Velvarska s Kladnem. Mezi Kladnem a Smečnem bude tato vedena společně s linku 627 (původně 607), kde se budou vzájemně prokládat a tvořit pravidelné souhrnné intervaly.

Linka číslo 627 (původně 607) bude ze Smečna prodloužena až do Slaného přes obce Hradečno, Ledce a Přelíc, čímž nahradí stávající linku 220063 (Slaný – Ledce – Kladno) a umožní zefektivnění provozu.

Funkci stávající linky 608 nově převezme posílená linka 617 a prodloužená linka 399, a částečně také linky 609a 627, proto bude linka 608 zrušena. V trase Smečno – Hrdlív – Třebichovice – Libušín nově zajistí spojení linka 587.

Linka 612 bude z Knovízi odkloněna do obcí Podlešín, Zvoleněves, Kamenný Most a Slatina, kde nahradí zrušenou stávající linku 622 (s ohledem na přečíslování linek v Kladně je linka 622 vedena nově v trase Okoř – Kladno, viz výše).  Mezi Kladnem a Pchery bude linka 612 nově jezdit častěji, nahradí tak i linku 622. Přímé spojení Kladna a Slaného namísto stávající linky 612 je zajištěno posílenými linkami 609 a 617. Pro spojení města Slaného s obcemi Pchery a Jemníky bude nově sloužit linka 342 a do Knovízi a Netovic také linka 456.

Místo zajíždění linky 612 do Slaného budou v zastávce „Pchery, Theodor“ zajištěny garantované přestupy mezi linkami 342 a 612.

Vyhodnocení integrace Kladenska

Dochází k úpravám vybraných stávajících linek a k celkovému zpřehlednění a zefektivnění systému. Zásadnější změny proběhnou u linek 300330350 a 399 spojující Prahu s Kladnem. Linky 300, 324, 330, 399 budou i nadále vzájemně koordinovány, aby ve společných úsecích tvořily proklady a tím pravidelné intervaly mezi spoji.

Linka 300 bude odkloněna do zastávky „Kladno, Energie“, kde nahradí linku 399, která nově pojede přímo přes zastávku „Kladno, Rozdělov“ a vybranými spoji v pracovní dny až do Smečna. Naopak linka  330 již do Smečna nepojede, ale bude ukončena v Libušíně. Toto opatření zároveň přinese navýšení počtu spojů v oblasti kladenského Havlíčkova náměstí a Vinařic.

Linka 306 bude ve směru od Zličína namísto většiny spojů stávající linky 626 prodloužena z Jenče až do Kladna, což přinese zpřehlednění pro cestující. Linka číslo 626 bude zachována pro vybrané především školní spoje jedoucí odlišnou trasou oproti lince 306.

S ohledem na nízké využití linek 350 a 624 v oblasti Okoře a Libochoviček dojde k omezení provozu, stávající linka 624 bude nahrazena novou linkou 622 v trase (Číčovice) – Okoř – Zájezd – Buštěhrad – Kladno, Oaza. Ke změně číselného označení dochází s ohledem na přečíslování linek ve městě Kladně (viz dále).  Na základě požadavku obcí na víkendovou obsluhu Zooparku Zájezd zde budou nově zavedeny spoje o sobotách, nedělích a svátcích.

Linka 323 jedoucí z Prahy přes Středokluky do Kolče bude také s ohledem na nízkou obsazenost spojů ve vybraných částech dne omezena. Přesto bude v úseku Středokluky – Praha zajištěno časté spojení v pravidelných intervalech, protože zde budou koordinované jízdní řády stávajících linek 322, 323 a nové linky 342 (viz dále).

Na lince 323 bude zrušena varianta trasy přes Dřetovice a Stehelčeves, kde bude spojení nahrazeno linkou 624garantovaným přestupem ve Stehelčevsi na novou linku 342. Obec Stehelčeves bude mít s Prahou přímé spojení novou linkou 342 a obec Dřetovice bude mít namísto přímého spojení jen cca 4x denně nově možnost cestovat větším množstvím spojů celodenně v pracovních dnech i o víkendech.

Na základě požadavku města Kladna na ucelenou číselnou řadu pro městskou dopravu dochází k přečíslování linek 604 a 607, nově tyto linky budou označeny 624 a 627.

Integrace zbývající části Velvarska

Na Velvarsku bude zavedeno několik nových linek v okolí města Velvary a zároveň budou provedeny dílčí úpravy linek stávajících. Linky 621 a 623 budou sloučeny pod jedinou – 623, která plošně obslouží více obcí na Velvarsku (Ješín, Neuměřice, Kamenný Most, Osluchov, Žižice a Zvoleněves).

V obci Osluchov tato linka nahradí napřímenou linku 617, která pojede přes Luníkov přímo po silnici I/16. Páteřní nově zavedenou linkou bude 595, která s městem Velvary spojí obce Černuc, Kmetiněves, Hospozín, Poštovice, Jarpice, Vraný a Peruc.

Z města Velvary budou do ostatních směrů vyjíždět také linky 596597 a nadále i 593. Všechny tyto linky budou ukončeny u železniční stanice ve Velvarech, kde bude zajištěn pravidelný přestup na vlaky do Kralup a dále do Prahy.

Integrace severní části Slánska

Páteřní regionální linkou se stane linka 590 spojující obce Vraný, Zlonice s městy Slaný, Nové Strašecí, Stochov, Smečno, a také s obcemi Lány, Rynholec a Kačice. Linka 590 bude v provozu v pravidelných intervalech v pracovní dny i o víkendech. Na vybrané spoje linky 590 bude ve Vraném přímo (bez přestupu) navazovat linka 591 jedoucí do Klobuk, kam zajistí převážně školní spojení.

Další významná linka 650 pojede ze Slaného do Radešína, kde bude zajištěna návaznost na linku v systému Doprava Ústeckého kraje jedoucí do severočeského města Litoměřice.

Do severních Čech bude pokračovat páteřní linka 389 od Prahy přes Slaný až do města Louny. Kromě spojení velkých měst zajistí rovněž doplňkovou obslužnost obcím v okolí silnice I/7 (Třebíz, Hořešovice, Hořešovičky a Panenský Týnec).

Tato oblast bude dále doplněna linkami 594 a 592. Linka 594 zajistí spojení města Slaný s obcemi Žižice, Hobšovice, Skůry, Kmetiněves, Poštovice a Jarpice. Jeden pár spojů linky 594 zajistí obcím na trase spojení do základní školy ve Zlonicích. V úseku Slaný – Skůry bude pravidelně prokládána se stávající linkou 593.

Linka 592 spojí město Slaný s nácestnými obcemi a Panenským Týncem. V obcích Kokovice a Úherce nahradístávající linku DÚK 707 a bude tak propojovat obce na území Středočeského i Ústeckého kraje.

Integrace západní části Slánska

V západní části Slánska bude páteřní linkou autobus 580 v trase Slaný – Rakovník, na níž bude v obci Mšec navazovat linka 628 jedoucí z Kladna přes Mšec do obce Milý. Tato návaznost zajistí pravidelné spojení obcí Milý, Srbeč, Kalivody, Přerubenice a Bdín s okresním městem Rakovník.

Linka 628 propojí nejen nácestné obce s Kladnem, ale díky garantovaným přestupům nabídne spojení i do dalších směrů. Kromě již zmíněné návaznosti na linku 580, bude v obci Srbeč navazovat na linku 588 přímo do Slaného a také v obci Mšecké Žehrovice na linku 586 ze Slaného do Nového Strašecí, čímž bude zajištěno pravidelné spojení Mšec – Nové Strašecí.

Linka číslo 589 zajistí spojení obcím Hořešovičky, Zichovec, Bílichov a Líský spojení do města Slaný, a také dopravu pro děti do základní školy v Kvílicích.

Linka 586 v trase Slaný – Nové Strašecí obslouží obce Studeněves, Řisuty, Malíkovice, Drnek, Mšecké Žehrovice a Nové Strašecí. V úseku Slaný – Studeněves jí posílí doplňková linka 587, která bude pokračovat do Tuřan a Bysně, Malíkovic, Drnku, Nové Studnice, Smečna a dále až do Libušína. (především pro místní vazby a školní spojení).

V přiložených materiálech může dojít k drobným úpravám, především v podobě prázdninových poznámek. Jízdní řády jsou pro trvalý stav, nejsou v nich zapracovány výluky.

Zdroj: Ropid

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)