Plzeňští zloději dostávají od dopravního podniku amnestii

Ve středu 11. 9. 2019 vyšly Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) opět vstříc černým pasažérům. Všichni cestující zachycení bez platného jízdního dokladu mohou využít tzv. podmíněné amnestie a zakoupením předplatného kuponu se vyhnout pokutě.


Podmíněnou amnestii pro cestující bez jízdního dokladu PMDP realizují pravidelně od roku 2013. Tentokrát pracovníci přepravní kontroly vypsali celkem 117 pokut, ke kterým rozdávali vouchery s tématikou kampaně „Nemám černý svědomí“.

„Pokud si cestující zakoupí předplatné v minimálním rozsahu 93 dnů a následně se jím prokáže v doplatkové pokladně přepravní kontroly společně s obdrženým poukazem, zaplatí pokutu pouze ve výši 40 Kč,“ říká Jan Schejbal, vedoucí odboru příjmy z dopravy PMDP, a dodává: „Amnestie je stejně jako v předešlých letech platná 15 kalendářních dní od záchytu.“

„Touto cestou se snažíme pozitivně motivovat cestující bez platného jízdního dokladu k nákupu předplatného a věříme, že tím pomůžeme změnit dlouhodobé návyky některých našich zákazníků“, uvádí Roman Zarzycký, první náměstek primátora a předseda představenstva PMDP.

Zdroj: TZ PMDP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)