Další přesuny tramvají Škoda 15T mezi vozovnami. DPP se k vozům nevyjadřuje

V noci proběhly v Praze další „škatulata“ s problémovými tramvajemi Škoda 15T. Podle několika zdrojů redakce byla část tramvají manipulačně převezena ze Strašnic na Pankrác. Zároveň se do Strašnic vrátily některé soupravy T3 (Wana+Wlk), které byly na Pankrác zapůjčeny.

Co je za dalším přesunem tramvají není jasné. Všechny zdroje se shodují, že situace kolem tramvají Škoda 15T je podivná až podezřelá. Chybí informovanost nejen ven, ale i dovnitř podniku.

Dopravní podnik dosud neodpověděl ani na dotazy z 3. prosinec, které se týkaly prvního přesunu desítek tramvají 15T z Pankráce do Strašnic. Jedním z důvodů mohlo být stažení tramvají z linek 3 a 17, které jezdí po rychlodrážní trati do Modřan. Od víkendu až na pár výjimek nahradily nízkopodlažní tramvaje 15T na linkách 3 a 17 soupravy řady T3.

Spekulovalo se, že důvodem omezení provozu na trati do Modřan mohla být zdejší maximální povolená rychlost 60 km/h, či obava z vykolejení tramvaje na rychlodráze, která je špatně přístupná nejen pro jeřáb, ale také záchranné složky.

Dotazy zaslané na dopravní podnik 3. 12. 2019:

• Smí tramvaje Škoda 15T jezdit rychlostí 60 km/h (v místech, kde je to umožněno dopravním značením)?

• Z jakého důvodu byly tramvaje Škoda 15T přesunuty z Pankráce do Strašnic?

• Proč jsou tramvaje Škoda 15T staženy až na výjimky z modřanské trati, tedy z linek 3 a 17, a místo nich jsou vypravovány z Pankráce dvojice řady T3?

• Existuje záložní plán, jak budou jezdit tramvajové linky, pokud by muselo dojít k odstavení všech 250 tramvají řady Škoda 15T? Pokud ano, prosím o jeho zaslání.

• V září či v říjnu hodnotil Milan Slunéčko ( vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje ) pro Českou televizi situaci s tramvajemi 15T na škále 1 (nejlepší) až 10 (nejhorší stav) hodnotou 6. Jaké je současné hodnocení na této stupnici?

• Jak situaci hodnotí technický ředitel povrchu Jan Šurovský?

V souvislostech:

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.