„Sovětské soupravy“ metra projdou dalšími opravami. Mají jezdit až roku 2035

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) uzavřel se společností ŠKODA TRANSPORTATION a.s. novou smlouvu na zajištění kompletní odborné údržby rekonstruovaných souprav pražského metra typu 81-71M, které jezdí na trasách A a B, a zajistil tak prodloužení jejich životnosti o dalších 15 let. Novou smlouvu, která navazuje na stávající kontrakt končící 15. 12. 2020, schválilo představenstvo DPP na svém zasedání koncem prosince. DPP se tak může díky tomu v období od 16. 12. 2020 do 31. 12. 2035 spolehnout na full service, v rámci kterého projdou soupravy 81-71M hlavní opravou R5. DPP se podařilo oproti původnímu návrhu dodavatele vyjednat výhodnější podmínky kontraktu.

V současnosti jezdí v pražském metru na trasách A a B 93 rekonstruovaných souprav typu 81-71M. Vlaky mají od začátku provozu, po provedené rekonstrukci, najeto od cca 555 tisíc km (poslední vlak uvedený po modernizaci do provozu v roce 2011) po cca 1,358 milionu km (u nejstarších vlaků nasazených do provozu v roce 2001). Stávající smlouva o údržbě souprav 81-71M se společností ŠKODA TRANSPORTATION je uzavřena s platností do 15. 12. 2020. Aby nedošlo po ukončení stávající smlouvy ke snížení disponibility vozového parku a ohrožení jejich provozu na linkách A a B po roce 2020, DPP již od června 2017 zahájil realizaci projektu vedoucího k zajištění pokračování údržby vlaků 81-71M formou full service i po 15. 12. 2020 a na podzim loňského roku vypsal veřejnou zakázku.

„O nových podmínkách full service pro vozy 81-71M pražského metra jsme jednali celý tento rok. Výsledkem je nová smlouva o údržbě, v rámci které ŠKODA TRANSPORTATION na soupravách provede hlavní opravu R5, díky čemuž se prodlouží jejich životnost o dalších cca 15 let. Podařilo se nám také vyjednat výhodnější podmínky oproti původnímu návrhu dodavatele, a to snížit cenu o více než půl miliardy korun nebo například navýšit počet parametrů hodnocení kvality prováděné údržby,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Vzhledem k tomu, že ŠKODA TRANSPORTATION má výhradní práva včetně práv duševního vlastnictví k výrobní i údržbové dokumentaci k vozům metra 81-71M nezbytné k provádění jejich servisu, je s odkazem na zákon o zadávání veřejných zakázek v tuto chvíli jediným možným dodavatelem údržby vozů. Z tohoto důvodu jsme veřejnou zakázku vypsali formou jednacího řízení bez uveřejnění, protože jiný externí dodavatel vhledem k výše uvedenému nepřipadá v úvahu. Správnost postupu DPP v této věci potvrzují dvě právní analýzy od AK Havel & Partners a AK ROWAN LEGAL, a rovněž ekonomická analýza společnosti Deloitte.“

Pro dobu trvání nové smlouvy, tj. 15 let, při provozu 93 souprav 81-71M a za předpokladu dodržení průměrného kilometrického nájezdu celého vozového parku ve výši cca 7,52 milionů vlakokilometrů za rok lze říci, že předpokládaná hodnota celého kontraktu činí cca 14,587 miliard Kč. Původní cenový návrh společnosti ŠKODA TRANSPORTATION byl o 510 milionů Kč vyšší.

V nové smlouvě dojde k navýšení počtu parametrů hodnocení kvality prováděné údržby vlaků metra, a také k navýšení hodnoty roční limitace smluvních pokut, které je DPP vůči ŠKODA TRANSPORTATION oprávněn požadovat.

TZ DPP