Obnova na sesunuté trati 097 Řetenice – Lovosice je o krok blíž

Centrální komise ministerstva dopravy schválila záměr projektu k obnově železniční trati Řetenice – Lovosice, který předložila Správa železnic. Tato trať byla poškozena sesuvem po silných dešťových srážkách. V úseku Radejčín – Lovosice dnes zajišťuje přepravu cestujících náhradní autobusová doprava. To se do budoucna stane minulostí.

„O opravu trati jsme usilovali celou dobu. Jsem velmi rád, že jsme zase o krok blíž realizaci rekonstrukce a obnovení provozu na trati, kde Ústecký kraj do budoucna objedná pravidelnou dopravu. Autobusy nebyly vzhledem k složitému terénu vhodnou náhradou na tomto úseku. Trať máme zařazenou i v našem plánu dopravní obslužnosti, vedenou jako linku U6,“ říká náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek.

O trati mluvíme i v Dopravním podcastu:

S rekonstrukcí se podle Správy železnic začne v roce 2023. Po opravě se na trať opět vrátí vlaky, které objedná Ústecký kraj. Plánované náklady na rekonstrukci jsou víc než 450 milionů korun. Ze strany Ústeckého kraje je potřeba doložit souhlasné stanovisko k budoucí objednávce železniční dopravy. „Díky souhlasnému stanovisku může Správa železnic odstartovat práce na projektové dokumentaci a získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. 

Investiční akce představuje opravu trati a vybudování nového železničního mostu, který tento úsek překlene. Cílem stavby je obnovení provozu na trati s minimálními investičními náklady. Mimo tuto investici trať čekají na zbylých úsecích také opravné práce, jako je sanace skalních masivů lemujících trať, vyčištění propustků a štěrkového lože, výměna pražců a části kolejnic a celkové zlepšení stavu trati. Krom toho Správa železnic plánuje i zlepšení zabezpečení stávajících přejezdů,“ dodává mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Trať Řetenice – Lovosice je regionální jednokolejnou tratí vybudovanou v roce 1897. V červnu 2013 došlo mezi obcemi Dobkovičky, Velemín a Litochovice v Českém středohoří k sesuvu půdy, která těžce poškodila železniční trať.  Dvousetmetrový úsek byl posunut o téměř čtyřicet metrů.

TZ Ústecký kraj