Vídeň připravuje stavbu nového autobusového nádraží

Návštěvníci Vídně, kteří využívají pro své cesty mezinárodních autobusových linek, se do pěti let dočkají vysoce moderního a ekologicky udržitelného autobusového nádraží, které sjednotí podobně jako vídeňské vlakové nádraží všechny odjezdy a příjezdy pod jednu střechu. V rámci výstavby nového terminálu Vídeň navíc počítá s výstavbou kancelářského komplexu i nového hotelu.

Minulý rok v únoru oznámila vídeňská radnice svůj záměr postavit do pěti let nové autobusové nádraží, které by sjednotilo veškeré příjezdy a odjezdy autobusových mezinárodních linek. Nyní se hlásí s připravenou studií proveditelnosti, která se po schválení komisí pro městský rozvoj stane odrazovým můstkem v dalším procesu plánování a vypsání veřejné architektonické soutěže.

Výstavba nového terminálu patří k prioritám města, které dlouhodobě pracuje na modernizaci důležitých dopravních uzlů, jakým je např. nové vlakové nádraží či rozšiřování letiště Schwechat. Vedle modernizace klade Vídeň důraz ale i na životní prostředí a udržitelnost, která má jít s modernizací ruku v ruce. Podle místostarostky Birgity Hebeinové má výstavba nového autobusového nádraží zatraktivnit veřejný prostor městské čtvrti Leopoldstadt a nijak zatížit její nynější dopravní situaci. Důležité je pro město, aby celý projekt byl energeticky udržitelný. Počítá se proto např. s fasádními fotovoltaickými panely či s vlastním chlazením budovy.

Vedle principu udržitelnosti sází Vídeň i na maximální využití ekonomického potenciálu projektu. „Na jedné straně chceme postavit nádraží, které bude vysoce moderní a v kterém se cestující budou cítit komfortně. Na straně druhé je ale pro nás důležité optimálně využít jeho potenciál, aby se i jeho okolí dočkalo zatraktivnění a zlepšení kvality života“, okomentoval výstavbu autobusového nádraží vídeňský ekonomický radní Peter Hanke.

Cestující se podle vídeňské radnice mohou těšit na nový terminál s 30 až 34 zastávkami, které odbaví příjezdy i odjezdy mezinárodních autobusových linek či na atraktivní návštěvnické zóny s moderními čekárnami a kavárnami. Velký důraz se při plánování klade především na kvalitu veřejného prostoru a na digitalizaci – od onlinové koupě jízdenek až po informační tabule. Naplánovaná je i výstavba nového hotelu a kancelářské věže, a to na ploše o rozloze 35 000 m2.

Nové autobusové nádraží se podle vyjádření vídeňské radnice má stát vizitkou města Vídně. Realizovat ho přitom bude městský Wien Holding, který sdružuje firmy ve vlastnictví města a který patří k pilířům hospodářské činnosti města Vídně.

TZ město Vídeň, foto: © FLA-PATBAG FBT