DPP loni dosáhl rekordního celkového obratu. Tržby z jízdného pokryly 20 % nákladů

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v loňském roce dosáhl rekordního celkového obratu ve výši bezmála 20 miliard Kč. Meziročně se jedná o nárůst o necelé 2 % a o více než 18 % za uplynulých 10 let. O téměř 52 milionů Kč více než v roce 2018, celkem rekordních 4,46 miliard Kč, utržil loni DPP na prodejích jízdného v rámci systému PID.

V loňském roce DPP zrealizoval také doposud největší objem dopravních výkonů, celkem 182 milionů vozokilometrů. To představuje meziroční nárůst o 1,2 %. V roce 2019 DPP přepravil 1,17 miliardy cestujících, což je meziročně o půl procenta více než o rok dříve. Hospodářský výsledek DPP za rok 2019 činí po zdanění 869 milionů Kč.

V roce 2019 DPP dosáhl celkového čistého výsledku hospodaření ve výši 869,15 milionů Kč. Zároveň DPP loni významně navýšil tvorbu účetních rezerv a o více než 529 milionů Kč k 31. prosinci 2019 posílil vlastní kapitál společnosti na 68,27 miliard Kč. V loňském roce měl DPP přiznaný přiměřený zisk ve výši 1,22 miliardy Kč. Přiměřený zisk, stanovený předem jako součást kompenzace, se vypočítává podle vzorce vycházejícího ze smlouvy o závazku veřejné služby v dopravě uzavřené mezi DPP a hlavním městem Prahou (HMP). U DPP je přiznaný přiměřený zisk výnosem, o jehož výši rozhoduje objednatel, tj. hlavní město Praha, a je účelově určen na investice v oblasti obnovy vozového parku.

Rekordní celkové výnosy i tržby za prodej jízdného

DPP utržil za prodej jízdenek v rámci systému PID, tj. na linky na území HMP i ve vnějších pásmech celkem 4,46 miliard Kč bez započtení pokut, což je doposud nejvyšší částka v historii DPP. Meziročně se jedná o nárůst o 1,17 %, v absolutních číslech o 51,5 milionů Kč. Za uplynulých 10 let tato částka narostla o necelých 5 %. Zatímco tržby z prodejů časových jízdenek loni meziročně mírně poklesly o 49 milionů Kč (1,91 %), tržby z prodejů jednotlivého a krátkodobého jízdného se naopak meziročně zvýšily o 100 milionů Kč (5,4 %). Nicméně tržby z jízdného se stále podílí pouze cca 20 % na krytí provozních nákladů DPP.

V loňském roce revizoři DPP zkontrolovali 6,8 milionů cestujících, o 3,5 % více než roce 2018 a uložili téměř čtvrt milionu pokut (247 209), o 5,6 % více než o rok dříve. Příjem DPP z pokut činil loni téměř 172 milionů Kč, což představuje meziroční nárůst o 20 %. Zlepšení v této oblasti nastalo díky možnosti bezhotovostní úhrady pokuty na místě kontroly platební kartou. Tuto novinku zavedl DPP právě v loňském roce.

Historicky největší objem dopravních výkonů i více přepravených cestujících

Dalšího rekordu dosáhl DPP v objemu dopravních výkonů. V loňském roce DPP najezdil nejvyšší počet vozokilometrů v historii DPP, celkem 182 172 tisíc, což představuje nárůst meziročně o 1,2 %.

V loňském roce přepravil DPP celkem 1,173 miliardy cestujících, o zhruba 0,5 % více než v roce 2018. Metro loni využilo 440,5 milionů cestujících, meziročně o téměř 10 milionů resp. 2,2 % více než v roce 2018. Tramvajemi a lanovou dráhou na Petřín cestovalo loni 371,1 milionů zákazníků,
o 1,16 % méně než o rok dříve. Městské autobusové linky DPP využilo 354,3 milionů cestujících, což je zhruba stejný počet pasažérů, jako v roce 2018 a příměstské linky DPP 6,5 milionů zákazníků, meziročně o 2,2 % více. Trolejbusem loni cestovalo 115 tisíc cestujících.

„Rekordní čísla v tržbách a dopravních výkonech, mírný nárůst počtu přepravených cestujících v loňském roce mě nesmírně těší. Jsou odrazem fungující ekonomiky, rostoucí obliby Prahy jako turistické destinace, růstu poptávky po přepravě v MHD a dalších faktorů. Bohužel stejné výsledky za letošní rok nelze očekávat kvůli dopadům pandemie Covid-19. Návrat do stavu, na který jsme byli zvyklí, bude mnohem složitější a delší. Je před námi období, ve kterém budeme muset hledat úspory v provozu a prioritizovat investice. Na druhou stranu krizi lze vnímat i jako příležitost, v tomto případě zoptimalizovat MHD v Praze. Bylo by škoda ji nevyužít,“ uzavírá Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

TZ DPP