Plzeňská MHD se vrací od 25. května do plného provozu

Na základě pokynu krizového štábu města Plzně dochází od 25. 5. 2020 od zahájení denního provozu k navrácení plného provozu městské hromadné dopravy na linkách 1, 2, 4, 10, 13, 16, 17, 26, 28, 33, 34, 40, 41, 56.

Změny tramvajového provozu:

Od 25. 5. 2020 dochází k obnovení plného provozu na tramvajové lince 4.

Jízdní řády tramvajových linek 1, 2 a 2X (výluka Sladkovského) se nemění. Po ukončení výluky bude obnoven plný provoz i na těchto linkách.

Na tramvajové linky budou i nadále nasazovány obvyklé soupravy.

Na lince 4 budou v návozových špičkách všechny spoje zajíždět až na konečnou Univerzita pro lepší dostupnost Borských Polí a pro lepší propojení linky 4 na linku 36, která oblast Borských polí obsluhuje od dubna v atraktivnějším intervalu.

Provoz o víkendových dnech se nemění.

Změny trolejbusového provozu:

Od 25. 5. 2020 dochází k obnovení plného provozu na trolejbusových linkách 10, 13, 16 a 17.

Změny autobusového provozu:

Na linkách 26, 28, 33, 34, 40, 41 a 56 bude obnoven plný provoz v rozsahu stejném, jako před jejich omezením.

Plně buda rovněž obnoven linky 37, dále školní spoje linek a spoje opoznámkované, že nejedou o školních prázdninách.

V rámci změny provozu na lince 4 dojde k dílčím úpravám provozu linky 36 z důvodu zajištění přestupů mezi linkami v zastávce „Univerzita“.

TZ PMDP