Série výluk na trase C a rekonstrukce tramvajových tratí

Letošní letní prázdniny Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) využije k důležitým opravám a rekonstrukcím tramvajových tratí a metra. Od soboty 4. července bude DPP na lince C, v úseku Pražského povstání – Hlavní nádraží, pokračovat ve výměně dřevěných pražců za betonové. Práce tentokrát potrvají až 9 dnů.

Další výměnu pražců DPP plánuje na konec září. Kromě toho DPP vymění technologii zabezpečovacího zařízení metra ve stanici Ládví. Během léta DPP zrealizuje také hlavní etapy již probíhajících rekonstrukcí tramvajových tratí v Nádražní a Starostrašnické ulici. DPP letos v létě zmodernizuje další část dopravní infrastruktury Prahy za více než 300 milionů korun.

Začátek letních prázdnin a prodloužený víkend díky dvěma státním svátkům DPP tradičně již několik let využívá k výměně dřevěných pražců za betonové na nejstarším úseku pražského metra na lince C. Letos bude DPP práce provádět téměř v samotném centru Prahy mezi stanicemi I. P. Pavlova a Muzeem, což je zatím nejdelší úsek, ve kterém je potřebné původní pražce pocházející z roku 1974 vyměnit. Proto práce letos potrvají až 9 dnů, začnou v sobotu 4. července a potrvají až do neděle 12. července do nočních hodin. Metro na lince C bude během výluky jezdit v úsecích Háje – Pražského povstání a Letňany – Hlavní nádraží. Mezi stanicemi Pražského povstání a Hlavní nádraží DPP zavede náhradní autobusovou dopravu XC. V úseku Pražské povstání – Hlavní nádraží bude metro opět jezdit od pondělí 13. července 2020.

Další výměnu pražců na lince C plánuje DPP na prodloužený víkend na konci letošního září, a to v úseku Pražského povstání – Kačerov. Práce potrvají 3 dny, DPP je zahájí v sobotu 26. září a ukončí v pondělí 28. září 2020 v pozdních nočních hodinách. V uvedeném úseku DPP opět zavede náhradní autobusovou dopravu XC. Kromě toho bude DPP v neděli 26. července 2020 ve stanici Ládví vyměňovat technologii zabezpečovacího zařízení. Původní technologie elektronického stavidla pochází z roku 2004 a neodpovídá současným požadavkům a potřebám provozu v pražském metru. Proto bude v neděli 26. července 2020 přerušen provoz metra na lince C v úseku Nádraží Holešovice – Letňany a zavedena náhradní autobusová i tramvajová doprava XC. Na podzim a v příštím roce DPP zmodernizuje zabezpečovací zařízení také ve stanicích Depo Hostivař, Nádraží Holešovice a Letňany.

Rekonstrukce tramvajových tratí

Na povrchu se DPP letos v létě soustředí na realizaci hlavních etap rozsáhlých rekonstrukcí tramvajových tratí v Nádražní a Starostrašnické, resp. v ulici V Olšinách. Hlavní letošní etapu rekonstrukce tramvajové tratě v Nádražní ulici DPP zahájil 1. června. Během ní DPP odstraní původní tramvajovou trať a položí novou v těsném sousedství železniční tratě Praha – Plzeň. Po dokončení prací na konci října 2020 již nebude tramvajová trať vedena prostředkem ulice, jak tomu bylo doposud, ale bude oddělena od automobilového provozu. Kromě toho DPP u Lihovaru založí kolejový trojúhelník pro plánovaný Dvorecký most a v Nádražní ulici Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) opraví povrchy vozovek, chodníky a most nad železniční tratí Praha – Plzeň, který pochází z roku 1988.

Ve Starostrašnické a v ulici V Olšinách DPP od 4. června realizuje hlavní etapu rekonstrukcí tramvajové tratě. Práce zde budou probíhat až do konce letních prázdnin, do neděle 30. srpna 2020. Na začátku července DPP začne také s rekonstrukcí vjezdu do vozovny Strašnice a výměnou kolejových konstrukcí na dvoře samotné vozovny, která tak bude poprvé po 48 letech uzavřena po celou dobu letních prázdnin.

Přehled nejdůležitějších oprav a rekonstrukcí, které DPP plánuje zrealizovat letos v létě:

METRO C PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ – HLAVNÍ NÁDRAŽÍ

Termín: 4. 7. – 12. 7. 2020

Počet dnů bez provozu metra: 9

Obnovení provozu metra od: pondělí 13. 7. 2020

Rozsah stavebních prací: výměna dřevěných pražců za betonové

Úsek bez provozu metra: Pražského povstání – Hlavní nádraží

Provoz metra C: Letňany – Hlavní nádraží a Pražského povstání – Háje

Náhradní autobusová doprava: NAD XC bude zavedena

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ NÁDRAŽNÍ, 2. ETAPA

Termín: 1. 6. – 30. 10. 2020

Obnovení provozu tramvají: od soboty 31. 10. 2020

Rozsah staveních prací: rekonstrukce tramvajové tratě v Nádražní ulici

Úsek bez tramvajového provozu: obratiště tramvají Smíchovské nádraží – obratiště Hlubočepy

Náhradní autobusová doprava: zavedena NAD X12

REKONSTRUKCE TRAMVAJOVÉ TRATĚ STAROSTRAŠNICKÁ – V OLŠINÁCH, 2. ETAPA

Termín: 4. 6. – 30. 8. 2020

Obnovení provozu tramvají: od pondělí 31. 8. 2020

Rozsah staveních prací: rekonstrukce tramvajové tratě ve Starostrašnické a v ulici V Olšinách

Úsek bez tramvajového provozu: od křížení ulic Vinohradské se Starostrašnickou po křížení ulic Průběžné s ulicí V Olšinách.

Náhradní autobusová doprava: zavedena NAD X7

METRO C NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE – LETŇANY

Termín: neděle 26. 7. 2020

Počet dnů bez provozu metra: 1

Obnovení provozu metra od: pondělí 27. 7. 2020

Rozsah stavebních prací: modernizace zabezpečovacího zařízení

Úsek bez provozu metra: Nádraží Holešovice – Letňany

Provoz metra C: Nádraží Holešovice – Háje

Náhradní autobusová a tramvajová doprava XC bude zavedena.

METRO C PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ – KAČEROV

Termín: neděle 26. 9. – 28. 9. 2020

Počet dnů bez provozu metra: 3

Obnovení provozu metra od: úterý 29. 9. 2020

Rozsah stavebních prací: výměna dřevěných pražců za betonové

Úsek bez provozu metra: Pražského povstání – Kačerov

Provoz metra C: Letňany – Pražského povstání a Kačerov – Háje

Náhradní autobusová doprava: NAD XC bude zavedena

TZ DPP