Delší intervaly o dvě minuty i o půl hodinu. Realita záříjové MHD

Od září 2020 jezdí pražská MHD v omezeném provozu. Z vedení města i ROPIDu zaznívá, že omezení jsou jen drobná. Ale ve skutečnosti existují linky, kde byl provoz postupně zrušen, či byly intervaly prodlouženy i o půl hodiny.

ROPID přestal na svém webu vypisovat jednotlivá omezení. Zda je to zapříčiněno zaneprázdněností pracovníků a nebo jde o neformální pokyn výpis všech omezení nesdělovat – těžko odhadnout.

Nakonec se z ROPIDu podařilo získat pro porovnání souhrnné parametry provozu linek od září 2020, které je možné porovnat s parametry provozu v září 2018. Dva roky staré parametry jsou totiž schválené v dokumentu Rozvoj linek PID 2019-2029, který je zveřejněný na internetu.

Při porovnání je dobře vidět, jak se některé linky postupně omezují, a to nejen vlivem koronakrize v září, ale dlouhodobě. Plíživé omezování MHD je méně nápadné, než zrušit ze dne na den několik linek. Přesto tato plíživá omezení dlouhodobě zhoršují kvalitu pražské MHD.

Zajímavý faktem je také skutečnost, že více se omezují linky provozované dopravním podnikem, než linky soukromých dopravců. Pravděpodobně byl vyslyšen legendární citát generálního ředitele DPP Petra Witowského: „Když například prodloužíme někde interval z pěti na sedm minut, tak to cestující ani nepocítí, nám to ale ohromně pomůže.“

Zatímco v září 2018 jezdila většina autobusových páteřních linek v intervalu 6 minut ráno, 15 minut dopoledne a 7,5 minut odpoledne, od září 2020 jezdí v intervalu 7,5 minuty ráno, 15 minut dopoledne a 10 minut odpoledne, čemuž se neoficiálně říká poloprázdninový provoz. Tím se vlastně naplnilo přání prodloužit interval přibližně o dvě minuty.

A pak jsou tady další omezení. Linky přestávají jezdit večer, či o víkendech, nebo jezdí v prodloužených intervalech. Ze srovnání mezi zářím 2018 a zářím 2020 záměrně vynechám linky navázané na ruzyňské letiště.

Linky 106, 113, 123, 124, 131, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 152, 154, 157, 162, 167, 169, 170, 175, 176, 177, 181, 183, 184, 189, 190, 193, 195, 196, 197, 200, 213, 215, 225: poloprázdniny + omezený provoz v období 21:00 až 22:30

Linky 121, 151, 202, 247: ukončení provozu ve 23:30

Linky 130, 160, 168, 230, 236: ukončení provozu ve 22:30

Linka 101: poloprázdniny + ukončení provozu ve 22:30

Linka 103: poloprázdniny + omezena v období 21:00 až 22:30 + o víkendech v prodlouženém intervalu z 15 na 30 minut

Linka 109: poloprázdniny, v pracovních dnech ráno v prodlouženém v intervalu z 6 na 10 minut, odpoledne z 7,5 na 12 minut + omezený provoz večer

Linka 125: poloprázdniny + o víkendech prodloužen interval z 10 na 15 minut + omezena v období 21:00 až 22:30

Linka 147: poloprázdniny + omezena v období 21:00 až 22:30 + ukončen provoz ve 22:30

Linka 158: poloprázdniny + večer a o víkendu prodloužen interval z 30 na 60 minut + ukončen provoz ve 23:30

Linka 182: v pracovních dnech ráno prodloužen interval z 12 na 15 minut, odpoledne z 15 na 20

Linka 188 a 199: místo „dočasných“ poloprázdnin trvalé prodloužení intervalů ráno z 6 na 7,5 minut a odpoledne z 7,5 na 10 minut

Linka 216: zrušen večerní a víkendový provoz

Linka 229: omezení ranní špičky + poloprázdniny

Oproti tomu na městských linkách, které provozují soukromí dopravci nejsou poloprázdninové jízdní řády aplikovány.

Kromě autobusů byl od září plošně omezen provoz všech tramvajových linek v odpolední špičce a večer. Zároveň platí celodenně omezený provoz na linkách pražského metra.

Zda bylo moudré omezovat pražskou hromadnou dopravu a podílet se tak na větším promořování obyvatel města covidem je otázka na závěr k zamyšlení.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.