DPP shání velkokapacitní trolejbusy pro letištní linku 119

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) chystá nákup 20 velkokapacitních nízkopodlažních tříčlánkových bateriových trolejbusů, v těchto dnech vypisuje veřejnou zakázku na jejich dodavatele. DPP plánuje trolejbusy nasazovat primárně na linku č. 119, jejíž elektrifikaci v současnosti připravuje. Vítěz tendru by měl být znám na konci března příštího roku.

První vůz k homologaci by mohl být do Prahy dodán již na podzim 2022, zbylá vozidla pak nejpozději do dvou let od podpisu kupní smlouvy s DPP. Předpokládaná celková hodnota zakázky činí 628 milionů Kč bez DPH. Tendr by měl být uveřejněn ve Věstníku veřejných zakázek nejpozději v pátek 30. října 2020.

Dopravní podcast o návratu trolejbusů do Prahy

Nákup velkokapacitních bateriových trolejbusů vychází ze schválené koncepce zavádění alternativních pohonů v pražské autobusové MHD a reaguje na evropské, národní i městské cíle a závazky ke snižování energetické náročnosti, ale také emisí i hlukové zátěže městské autobusové dopravy.

Minimální požadovaná délka velkokapacitních trolejbusů je 23, maximální 25 metrů, s kapacitou 40 – 55 sedadel pro cestující, konstrukční rychlostí alespoň 70 km/h, garantovaným dojezdem vozidel na baterie minimálně 11 km a životností akumulátorů minimálně 60 měsíců nebo 450 tisíc odjetých kilometrů. Samozřejmostí je vybavení vozidel dle aktuálně platných Standardů kvality PID, jako je odbavovací a informační systém, klimatizace, dvě místa pro přepravu cestujících na invalidním vozíku, kamerový systém nebo systém automatického počítání cestujících. DPP předpokládá průměrný roční nájezd trolejbusů 90 tisíc km. Bude je primárně nasazovat na linku č. 119 (Nádraží Veleslavín – Letiště Václava Havla Praha). Nabíjení trolejbusů bude probíhat pomocí dvoupólové technologie z instalované nabíjecí troleje, kterou DPP postaví na obou obratištích, tj. jak na Nádraží Veleslavín, tak i na Letišti a na zhruba polovině trasy linky č. 119 od Nádraží Veleslavín po Terminál 3. V úseku mezi Terminálem 3 a konečnou na Letišti budou trolejbusy využívat energii z akumulátorů.

V roce 2022 začneme stavět trolejové vedení pro elektrifikaci linky č. 119 na letiště. Na jaře 2023 na ni nasadíme nové bezemisní a bezbariérové trolejbusy. Budou mít na délku až 25 metrů, čímž se výrazně zlepší komfort cestujících. Místní ocení, že budou tiché a celkově ulehčíme dopravě tím, že nebudeme přidávat další autobusové spoje. Zároveň snížíme na této lince emise výfukových plynů na nulu. Plníme domácí úkoly, které jsme si předsevzali v Klimatickém závazku hl. m. Prahy. V Praze chceme využívat moderní technologie ve všech oblastech dopravy včetně elektromobility,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

S velkou pravděpodobností budeme prvním provozovatelem tohoto typu trolejbusů v České republice. Před jejich běžným nasazováním na linku č. 119 nás ale nejdříve čeká jejich homologace pro provoz v ČR podle právních předpisů, což mimo jiné znamená bezzávadový nájezd předepsaného počtu kilometrů ve zkušebním provozu bez cestujících, a pak i s nimi. Předpokládáme, že bychom s homologací prvního vozidla mohli začít na podzim roku 2022, pokud nenastanou komplikace v průběhu veřejné zakázky nebo dodávky. Plné nasazení velkokapacitních tříčlánkových trolejbusů na linku č. 119 předpokládáme na jaře 2023. Věříme, že v tomto časovém horizontu zároveň dojde k obnově převážné většiny původní poptávky po letecké dopravě po současné koronakrizi,“ doplnil Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz autobusů DPP a dodal: „Z předběžných tržních konzultací nám vyplynulo, že nejvhodnější forma veřejné zakázky na dodání těchto specifických vozidel je jednací řízení s uveřejněním, které je otevřeno všem výrobcům, kteří splňují technické a kvalifikační požadavky. Tato forma nám umožňuje o předložených nabídkách účastníků dále jednat a získat tak pro DPP co nejefektivnější a nejvhodnější řešení. Můžeme díky tomu po předložení nabídek např. jednat o nastavení pozáručního servisu.“

Předložené nabídky bude DPP vyhodnocovat na základě ekonomické výhodnosti podle zákona o zadávání veřejných zakázek. V rámci ekonomické výhodnosti bude DPP hodnotit šest hodnotících kritérií ve vazbě na náklady během celého životního cyklu vozidla. Hlavním kritériem bude nabídková cena za vozidlo s přihlédnutím k jeho kapacitě s vahou 50 %, dalšími kritérii budou délka záruky na vozidlo, průměrné roční náklady na předepsanou údržbu vozidel, průměrné roční náklady na mimozáruční a pozáruční servis vozidel, náklady na náhradní trakční akumulátor a průměrné roční náklady na podporu a rozvoj odbavovacího a informačního systému a funkcí energetického managementu vozidla. Aby mohl dodavatel podat nabídku, musí splňovat požadovanou technickou kvalifikaci, která spočívá v předložení seznamu alespoň dvou realizovaných dodávek minimálně
5 kusů nízkopodlažních bateriových kloubových trolejbusů, homologovaných pro kteroukoliv členskou zemi EU.

Veřejná zakázka na nákup velkokapacitních trolejbusů, kterou DPP vyhlašuje formou otevřeného jednacího řízení s uveřejněním, navazuje na dvě kola předběžných tržních konzultací realizovaných loni na podzim. V nich DPP oslovil přední výrobce trolejbusů, konkrétně společnosti Škoda Electric, SOR Libchavy, Ekova Electric, Solaris, Van Hool, švýcarského výrobce Carrosserie HESS a tureckou společnost Bozankaya. Předběžných tržních konzultací se aktivně zúčastnily společnosti Škoda Electric, Solaris, Van Hool, Carrosserie HESS a Cegelec.

Příprava nezbytné infrastruktury pro elektrifikaci linky č. 119 pokračuje podle harmonogramu. Projekt nedávno získal kladné posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). DPP v současnosti finalizuje projektovou dokumentaci pro sloučené stavební a územní řízení. DPP předpokládá zahájení stavby trolejového vedení v průběhu roku 2022.

TZ DPP