Brno naruby. DPMB začíná značit nenízkopodlažní spoje

S nákupem nových vozů v Brně postupně vzrostl podíl nízkopodlažních tramvají, trolejbusů i autobusů na 77 procent. Díky dlouhodobé strategii DPMB podnik pořizuje pouze vozy klimatizované a nízkopodlažní. U autobusů aktuálně činí podíl nízkopodlažních 94 procent. U většiny linek už tak nedává smysl označovat v jízdních řádech nízkopodlažní spoje ikonkou a podnik přistoupil k opačnému značení – těch spojů, které obsluhují vozidla s vysokou podlahou.

„Nízkopodlažnost vozů MHD je jednou z našich dlouhodobých priorit, pro mnoho skupin cestujících je snadný nástup a výstup z vozu při přepravě klíčový. Nejsou to jen lidé s handicapem, ale i senioři a rodiče s kočárky nebo malými dětmi. Po pořízení 40 nových autobusů v letošním roce činí celkový podíl nízkopodlažních vozů 77 procent, u autobusů dokonce 94 procent,“ přiblížil generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Poměr garantovaných nízkopodlažních vozidel je na některých linkách tak vysoký, že označování jejich odjezdů v jízdních řádech piktogramem osoby na vozíku není přehledné. „U linek, kde garantujeme jako nízkopodlažní více než polovinu odjezdů, značíme celou linku jako bezbariérovou a v jízdním řádu jsou naopak vyznačeny symbolem $ ty spoje, které nízkopodlažní nejsou. Princip značení tedy otáčíme,“ vysvětil dopravní ředitel Dopravního podniku města Brna Jan Seitl. Nové značení se týká většiny linek – například to jsou 1, 4, 8, 9, 30, 32, 40, 49, 57, 63 a další.

Procentuální podíl nízkopodlažních vozů v jednotlivých trakcích je přímo úměrný životnosti a obměně vozů. S každým novým vozem se podíl zvyšuje. Nejčastěji se nakupují nové autobusy (dosluhují cca po 10 letech), naopak nejdelší životnost mají tramvaje (s generálními opravami až 30 let). Dopravní podnik aktuálně plánuje pořízení nových trolejbusů a obousměrných tramvají.

TZ DPMB