Ústí nad Labem pokukuje po autobusech na vodík

První fází rozvoje vodíkové mobility v Ústí nad Labem bude vybudování vodíkové plnicí stanice, druhou fází pak v bezprostřední návaznosti pořízení vodíkových autobusů, které nahradí autobusy na naftu. 

DPmÚL a. s. získal na výstavbu vodíkové plnicí stanice dotaci a stavební povolení. Stavba by měla být dokončena nejpozději do roku 2022. Vhodné dotační tituly na pořízení vodíkových autobusů budou vypsány zřejmě ve druhém pololetí letošního roku. DPmÚL a. s. bude v této fázi usilovat o získání podpory na nákup až 15 vodíkových autobusů.

Jedná se tak svým způsobem po 10 letech o pokračování českého pilotního projektu, na kterém by DPmÚL a.s. nemohl pracovat bez významné podpory statutárního města Ústí nad Labem. „Zavádění infrastruktury vodíkové mobility navazuje na memorandum o spolupráci uzavřené mezi městem a Spolkem pro chemickou a hutní výrobu a na Národní akční plán čisté mobility. Cílem jsou pozitivní dopady na kvalitu života ve městě a snížení závislosti ČR na ropných produktech. Pro Ústí nad Labem je výstavba stanice a následné pořízení vodíkových autobusů zlomovou událostí pro budoucí rozvoj ekologicky smýšlejícího města,“ uvedl primátor Petr Nedvědický.

Znaky projektu „Vodíková plnicí stanice v Ústí nad Labem“

Výrobní potenciál (množství) vodíku a jeho čistota

Spolek pro chemickou a hutní výrobu a. s. používá na výrobu chloru a hydroxidů membránovou elektrolýzu. Jako odpadní látka vzniká vodík. Vodík je produkován v dostatečném množství. Plánovaná technologie zajistí jeho dočišťování na požadovanou hodnotu pro využití v dopravě.

Cena vodíku

Cena vodíku se na světových trzích pohybuje kolem hodnoty 10 EUR/1kg. V rámci spolupráce Spolku pro chemickou a hutní výrobu a. s., statutárním městem Ústí nad Labem a DPmÚL, která je zakotvena ve společném memorandu, se DPmÚL a.s. v rámci obchodních jednání vynasnaží vyjednat dodávky vodíku pro své autobusy za co nejpříznivější (zvýhodněnou) cenu.

Uhlíková neutralita výroby vodíku

Z hlediska uhlíkové neutrality rozlišujeme zelený vodík (vyrábí se pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů), šedý vodík (vyrábí se pomocí elektřiny ze zemního plynu) a modrý vodík (vyrábí se pomocí elektřiny z fosilních paliv). Je třeba usilovat o nejvyšší možnou úroveň standardu jeho výroby, bez zeleného vodíku nelze dosáhnout toho, aby ekonomika byla výhledově uhlíkově neutrální.

On – site výroba vodíku

Vodíková plnicí stanice DPmÚL a.s. bude umístěna přímo v areálu Spolchemie a bude se jednat tedy o výrobu přímo na místě spotřeby. Ta je z ekonomických a provozních důvodů nejvýhodnější, umožňuje úsporné a spolehlivé dodávky vodíku. Koncový zákazník ho bude používat stejně snadno jako např. elektřinu ze sítě. Vodík se nemusí do plnící stanice dopravovat.

,,Troufám si tvrdit, že tato charakteristika naší vodíkové plnicí stanice je zcela unikátní a ojedinělá,“ říká Libor Turek, výkonný ředitel společnosti.

Veřejnost vodíkové plnicí stanice DPmÚL

Vodíková plnicí stanice je koncipována jako veřejná, tj. bude 24 hodin denně volně přístupná i pro vodíkové autobusy jiných dopravců a pro osobní automobily na vodík. Dle predikce vývoje počtu OA na vodík v ČR do roku 2030 můžeme být v odhadu poptávky po vodíku pro využití v dopravě mírně optimističtí, Ústí nad Labem má navíc strategickou polohu. 

TZ DPmÚL