Smetanovo nábřeží čekají další proměny

Rada hlavního města v březnu podpořila koncepční studii Křižovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží, kterou připravil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR). Jejím cílem je nastavit nové směřování celého území. Studie klade důraz na vznik nových míst pro trávení volného času v centru Prahy, podporuje tramvajovou dopravu a stejně tak nabízí lepší podmínky chodcům a cyklistům.

„Usilovně připravujeme a realizujeme projekty v centru Prahy, které výrazně proměňují a zlepšují kvalitu veřejných prostranství. Jedním z nich je úsek Křižovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží, kde pracujeme na vizi veřejného prostoru především pro lidi, kteří tady žijí, chodí pěšky a jezdí na kole, ale i pro ty, co sem potřebují autem. Těšíme mě, že do prostoru nábřeží bude vysazeno nové stromořadí a že navíc přibude 24 stromů,“ řekl náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

„Centrum Prahy čeká největší proměna za posledních několik desítek let. Vedení Prahy se dnes shodlo na vizi, kam se bude ubírat oblast od Klementina přes Křižovnické náměstí po Národní divadlo. Pražané se mohou těšit na plynulejší průjezd tramvají, nové zastávky, stromořadí na Smetanově nábřeží, rozšířené chodníky, lavičky nebo chráněnou cyklostezku skrz úsek, kde dnes chybí,“ uvedl náměstek pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Východiskem pro schválení materiálu bylo mimo jiné měření odborníků z Akademie věd, které se uskutečnilo v roce 2019. Z něj vyplynulo, že okolí Křižovnického náměstí se z hlediska kvality ovzduší řadí mezi nejhůře postižená území v centru města. Cílem nové koncepce je uspořádat prostor s ohledem především na cestující v MHD a chodce. V rámci stavebních úprav by měly vzniknout nové zastávky, díky tomu se zvýší dostupnost tramvajové dopravy v celé lokalitě.

Oblastí Malé Strany a Smetanova nábřeží jezdí páteřní tramvajové linky 17 a 22, dále pak linky 2, 9, 12, 15, 18 a 20. Patří mezi nejvytíženější spoje a spojují centrum s okolními částmi města. Jejich současné zpožďování  má dopad na cestující z celé Prahy. A právě lidé v MHD a chodci hrají v našem rozhodování nejdůležitější roli. Z hlediska jednotlivých druhů dopravy využívají Smetanovo nábřeží ze 70 % lidé v MHD a chodci. Zbylých 30 % je individuální automobilová doprava. Na Malé Straně je tento poměr 80 % pro MHD a chodce a 20 % pro řidiče aut. Je to jednoduchá matematika. Na každé místo v Praze se musíme z dopravního hlediska dívat individuálně a posuzovat, kdo a jak ho nejvíce využívá,“ vysvětlil Adam Scheinherr.

Pražané se mohou těšit na novou tramvajovou zastávku Karlovy lázně směrem ke Staroměstské. Dnes je to jeden z nejdelších úseků bez tramvajové zastávky v centru města. O 30 metrů dál se pro změnu ze zbytečně vyšrafované části komunikace stane chodník s prostorným a přehledným nárožím. Úprava také čeká dnes existující zastávku Karlovy lázně, která bude doplněná mysem pro komfortní nástup do dopravního prostředku. V současné době je totiž mezi dveřmi tramvaje a obrubníkem široká mezera, která znemožňuje bezbariérový přístup.

Změny se dočká i nynější uspořádání zastávek Národní divadlo, kvůli kterým musí tramvajové linky 2 a 18 stavět dvakrát v jedné zastávce. Nově se zastávka na Smetanově nábřeží zruší a uvolní místo chodcům. A linka 17 bude stavět v plánované stejnojmenné zastávce na Masarykově nábřeží.

Další změnou bude rozšíření zastávky Staroměstská směrem z centra od Smetanova nábřeží. Ostrůvek je dnes nebezpečný a nekomfortní pro nastupující i vystupující. Zastavují zde tři linky a lidé se přitom musí vzájemně vyhýbat na úzkém nástupišti. Mnoho cestujících v současnosti raději vyčkává na chodníku a až ve chvíli, kdy přijíždí jejich spoj, přebíhají mezi automobily přes dva jízdní pruhy.

Na Křížovnickém náměstí se doprava kříží s Královskou cestou, po které v letních měsících proudí až 100 tisíc chodců denně. Podmínky pro ně zlepší široká promenáda od Karlova mostu přes Smetanovo nábřeží až po Národní divadlo s ikonickým výhledem na Hradčany. Na Smetanově nábřeží vznikne nové stromořadí, město doplní lavičky a také cyklostezku, která v tomto úseku zatím chybí.

„Zklidníme dopravu v historickém centru Prahy. Tak zní jeden z bodů koaliční smlouvy, ke kterému jsme se zavázali. Jsem proto rád, že jsme dnes podpořili koncepční studii Křižovnická – Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží připravenou Institutem plánování a rozvoje. Jejím cílem je nastavit nové směřování celého území a jeho proměnu. Důraz klade na vznik nových, příjemných míst pro trávení volného času v centru Prahy. Osobně velmi cením vznik nového stromořadí, které bude vysazeno na Smetanově nábřeží. Můžeme se těšit až na 24 nově vysazených stromů v úplném centru Prahy,” řekl primátor Zdeněk Hřib.

Se záměry schválené studie je v koordinaci i chystaný projekt rekonstrukce Anenského trojúhelníku Městské části Praha 1. Neboť tato lokalita doposud nepůsobí jako důstojné místo v historickém centru metropole. „Úpravy této lokality a omezení zbytné tranzitní dopravy jsou součástí revitalizace celého území, proto naše městská část postupuje v souladu s postojem vedení hlavního města. Nynější podoba Smetanovo nábřeží a Anenského trojúhelníku má nevyužitý potenciál. Věřím, že budoucí úprava dopravního režimu ve prospěch občanů a revitalizace těchto míst s jedinečným geniem loci přímo na břehu Vltavy přispěje ke zkulturnění celé lokality a tato oblast se stane místem, které bude Pražanům dělat radost,“ uvedl starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Projekt přinese našim občanům množství pozitivních změn. Na nábřeží bude pro občany zřízena nová tramvajová zastávka Karlovy lázně ve směru od Národního divadla, navíc bude pro veřejnost otevřen průchod přímo k Vltavě skrze historické čapadlo, dále dojde k revitalizaci zeleně a přibude i vodní prvek,“ doplnil starosta Hejma.

„Diskuze o podobě a funkci Smetanova nábřeží běží více než 10 let. Chystaná opatření proto vnímám jako správný krok. Celkové řešení je velmi dobře promyšlené. Věřím, že tato úprava nás opět posune k západním velkoměstům, které si často bereme za příklad,“ prohlásil ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Aby se oblast mohla takto proměnit a nabídnout příjemné prostředí chodcům a lidem v MHD, je nutné místu ulevit od vysokého počtu pouze projíždějících aut. Konkrétní dopravní opatření k omezení zbytné tranzitní dopravy bude nyní řešit ustanovená pracovní skupina složená ze zástupců městských částí a městských organizací, se kterými bude dopravní opatření diskutováno. Praha se tak po Plzni a Brně rozhodla ochránit nejcennější části města před zbytnou tranzitní dopravou, jinými slovy před individuální automobilovou dopravou, která v oblasti nemá svůj cíl a jen projíždí dál.

Smetanovo nábřeží a Malá Strana patří mezi nejkrásnější a nejcennější místa v Evropě. I když politici o jejich ochraně mluví už desítky let, stále jsou tranzitním místem pro automobilovou dopravu. V centru mají mít Pražané možnost žít a dýchat čistý vzduch a používat hlavně druhy dopravy, které bez emisí přepraví nejvíce lidí. To jsou především tramvaje. Dnes jsme se shodli, že po letech slibů začneme změnu konečně připravovat,“ přislíbil náměstek Adam Scheinherr.

Dnešní objem individuální automobilové dopravy klade na historické uličky a nábřeží na obou březích Vltavy takové nároky, kterým nemohou dostát.  Místním obyvatelům by omezením tranzitní dopravy začalo každý den jezdit o tisíce aut méně pod okny a zlepšil by se pohyb autem po centru jim samotným díky úbytku projíždějících aut.

„Dopravní omezení v místě musí být diskutováno s dotčenými městskými částmi,“ řekl předseda zastupitelského klubu Spojené sily pro Prahu Jiří Pospíšil.

Adam Scheinherr navrhuje řešení, kterým se pro rezidenty městských částí Praha 1, 2 a 5 nic nezmění. Budou stále moci projet skrz Malou Stranu a Staré Město z jihu na sever nebo naopak. Ostatní budou moci do oblasti přijet autem stejně jako dosud, jen by se museli vrátit stejným směrem, jakým přijeli. Opatření podstatně zvýší plynulost páteřních linek veřejné hromadné dopravy, sníží hluk, emise, zvýší bezpečnost pro chodce a zajistí, aby se po centru mohli pohodlně pohybovat lidé na vozíku.

Dopravní obslužnost celé oblasti zůstane zachovaná pro všechny bez rozdílu. Každý se dostane kamkoliv bude potřebovat na Malé Straně i na Starém Městě. Uvažovaný dopravní režim pouze znemožní projet skrz centrum města po březích Vltavy.

TZ Praha