Budoucnost Kyjí-Hutí. Čtvrti na rozhraní města a přírody

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) připravil ve spolupráci s MČ Praha 14 a ateliérem UNIT architekti urbanistickou studii Kyje-Hloubětín. Aktuální návrh navazuje na již diskutovanou územní studii z roku 2018, zahrnuje však větší část řešeného území. K návrhu se v současnosti může vyjádřit široká veřejnost přímo v participačním kontejneru v pražských Kyjích.

Lokalita Kyje-Hutě má dlouhodobě potenciál stát se plnohodnotnou městskou čtvrtí, která je obklopena přírodou a zároveň je zde zajištěna dobrá dostupnost do centra městskou hromadnou dopravou. Čtvrť v současnosti tvoří převážně rodinné a bytové domy, které jsou od sebe odděleny rozlehlými opuštěnými plochami.

Dopravní obslužnost území

Kyje-Hutě by byly ideálním místem k životu pro ty, kteří chtějí bydlet ve městě a zároveň v dosahu přírody. Celá čtvrť dnes však působí poměrně izolovaně a neuceleně, a právě proto chceme díky studii docílit využití potenciálu této významné majetkové tržby města. Mělo by vzniknout nové těžiště lokality se službami a vybaveností. Těším se na výsledky participace a názorů občanů, co dalšího si v lokalitě přejí,“ říká náměstek primátora pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Tým z ateliéru UNIT architekti vypracoval Urbanistickou studii Kyje–Hloubětín. Jejím cílem je dotvořit ucelený obraz čtvrti a vybudovat z území fungující část města, která splňuje soudobé požadavky na kvalitu bydlení jak z pohledu ekologie, tak ekonomiky.

Studie v území umisťuje novou školu a tři mateřské školky. Ve středu území vznikne nové centrum s náměstím a službami. Nová komunikace odvede tranzitní dopravu ze stávající zástavby. Vznikne nová síť rekreační pěších a cyklistických spojení. V budoucnu by se v Hutích nemělo jen bydlet, ale bude zde příležitost se pobavit, odpočívat, navzájem se setkávat či tu pracovat,“ komentuje studii Filip Tittl z UNIT architekti.

Veřejnost se může s návrhem studie seznámit v informačním kontejneru či stanu IPR, nebo se zúčastnit participačních vycházek, které budou probíhat za přítomnosti zpracovatelů studie.

Jedná se o skvělou příležitost, jak se seznámit s návrhem studie a zároveň možnost předat autorům i zadavatelům návrhu zpětnou vazbu – a to jak osobně, tak skrze dotazník. Ten lze vyplnit v informačním kontejneru a v informačním stanu, nebo online. Podněty veřejnosti jsou pro město při zpracování každého projektu nepostradatelnou součástí,“ komentuje participační aktivity projektu ředitel IPR Ondřej Boháč.

TZ IPR Praha