Chcete provozovat veřejné záchody v metru? DPP hledá zájemce

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) vyhlásil veřejnou zakázku formou jednacího řízení s uveřejněním na nového provozovatele všech 64 veřejných toalet v síti pražského metra. Smlouva s novým provozovatelem bude uzavřena na 5 let. Termín pro podání žádosti o účast v tendru je pro potenciální zájemce do 6. září 2021 do 10:00. Tendr bude zveřejněn v rejstříku veřejných zakázek nejpozději zítra, 13. srpna 2021.

V síti pražského metra je celkem 64 toalet, 17 ve vestibulech na trase A, 27 na trase B a 20 na trase C. Většina z nich, celkem 35 je buď nových nebo po celkové rekonstrukci a modernizaci, která probíhá od roku 2014. Zbylých 29 toalet plánuje DPP zrekonstruovat v následujících 5 letech, tj. do roku 2026.

DPP vyhlásil veřejnou zakázku na nového provozovatele všech 64 veřejných toalet v metru, který bude zajišťovat nejen pravidelný provoz a obsluhu toalet v pracovních dnech od 6:00 do 22:00, o víkendech a státních svátcích od 8:00 do 20:00, ale především jejich pravidelný úklid, včetně sanitace, dezinfekce, doplňování zásobníků mýdla, dezinfekce a toaletního papíru, výběr poplatku za použití WC a běžné údržby a opravy veškerého zařízení a prostor. Provozovatel bude také hradit náklady na provoz veřejných toalet, tj. vodné, stočné a spotřebu energií. Ty se v průměru pohybují na úrovni více než 8,2 milionů Kč ročně, z čehož největší podíl, téměř 4 miliony Kč činí vodné a stočné, necelé 3 miliony Kč náklady na elektrickou energii a zhruba 1,4 milionu Kč náklady na teplo.

Příjmy, které provozovatel vybere na poplatcích za použití toalet, mu budou náležet v plné výši, přičemž cena za jedno použití WC bude 10 Kč vč. DPH. Relevantní údaje o počtu návštěvníků veřejných toalet v metru jsou dostupné pouze u rekonstruovaných WC, které jsou vybaveny turnikety. Průměrný počet platících zákazníků takového sociálního zařízení je 4 763 měsíčně. „Návštěvnost toalet v metru se výrazně liší v průběhu sezóny, ovlivňuje ji nejen poloha stanice a poloha samotných toalet ve vestibulu, ale také aktuální dění v  okolí stanice, případně dostupnost či spíše nedostupnost této služby na povrchu. Nejnavštěvovanější jsou toalety ve vestibulech stanic Anděl – Na Knížecí, I. P. Pavlova nebo Florenc. V případě Anděla je to díky odjezdům dálkových autobusových linek a neexistenci dopravního terminálu se zázemím na povrchu. Na I. P. Pavlova stoupá počet návštěvníků toalet v době konání např. vánočních trhů či obdobných akcí na Tylově náměstí. Ve dnech, kdy nejsou na povrchu žádné akce, je naopak počet návštěvníků toalet podprůměrný, i když je I. P. Pavlova nejvyužívanější stanicí pražského metra,“ říká Marek Kopřiva, technický ředitel DPP – Metro.

Provozovatel bude moct ve veřejných toaletách realizovat doplňkový prodej přesně vymezeného druhu zboží, jako například tuhých či tekutých mýdel, dezinfekce rukou, dámských vložek či tamponů, jednorázových plen pro děti nebo dospělé, vlhčených ubrousků, dámských punčocháčů, roušek, respirátorů apod.

Základním hodnotícím kritériem této veřejné zakázky je podle zákona o zadávaní veřejných zakázek ekonomická výhodnost nabídky, tj. celková nabídková cena za jeden měsíc provozu všech veřejných toalet v pražském metru při započtení příjmů z vybraného poplatku za použití toalet. Zájemce musí u celkové nabídky uvést, jestli se jedná o pachtovné (očekávaný příjem z výběru poplatku převyšuje náklady a přiměřený zisk provozovatele, tj. jedná se o platbu dodavatele Dopravnímu podniku) nebo služebné (očekávaný příjem z výběru poplatku nedosahuje nákladů
a přiměřeného zisku provozovatele, tj. jedná se o výdaj na straně DPP). Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou je pak nabídka s nejvyšším pachtovným, případně nabídka s nejnižším služebným. „Našim cílem je získat silného, renomovaného provozovatele, který se bude starat ideálně
o všechny veřejné toalety v celé síti pražského metra,“
uzavírá Marek Kopřiva.

DPP předpokládá vysoutěžení nového provozovatele veřejných toalet v metru do konce letošního roku.

TZ DPP