V Potsdami testují autonomní jízdy tramvají po vozovně

Společnosti Siemens Mobility a ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH předvedly na tiskové konferenci úspěšný test výzkumného projektu mFUND AStriD („Autonomous Tram in Depot“). Konsorcium složené ze společností Siemens Mobility, ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH, Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Institute for Climate Protection, Energy and Mobility (IKEM) a Codewerk GmbH zahájilo společný výzkum plně automatizované tramvajové vozovny v říjnu 2019. Technologie má být připravena pro uvedení na trh v roce 2026.

„AStriD je důležitým milníkem na cestě k autonomním tramvajím. Společně s našimi partnery využíváme cenné synergie k digitalizaci vozovny a optimalizaci časově náročných posunovacích procesů. Díky automatizaci vozovny můžeme ještě lépe podporovat naše zákazníky při zajišťování udržitelného růstu hodnoty v průběhu celého životního cyklu a garantovat dostupnost,“ říká Albrecht Neumann, generální ředitel pro kolejová vozidla společnosti Siemens Mobility.

Výzkumný a vývojový projekt je realizován ve vozovně provozované společností Verkehrsbetriebs Potsdam.

„Autonomní jízda po tramvajové trati a ve vozovně uleví našim řidičům a zvýší bezpečnost našich cestujících i ostatních účastníků silničního provozu,“ řekl Uwe Loeschmann, generální ředitel společnosti ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH. „Autonomní provoz tramvají v naší vozovně se systémem AStriD otevírá možnost automatizovaného čištění, zásobování a odstavování s centrálním řízením a zvýšením bezpečnosti provozu.“

Starosta města Postupim, Mike Schubert: „Jedná se o důležitý projekt zaměřený na budoucnost. Účast hlavního města a jeho dopravního podniku ukazuje, jak se v Postupimi daří duchu inovací. Pokud se podaří tuto novou technologii v příštích letech využít, mohla by dopravnímu podniku pomoci modernizovat místní veřejnou dopravu. Proto nás těší, že můžeme jako partner projektu společnosti Siemens spolupracovat na tomto, podle našeho názoru, průkopnickém vývoji.“

Při příležitosti konání veletrhu InnoTrans 2018 předvedly společnosti Siemens Mobility a Verkehrsbetrieb Potsdam zkušební autonomní (samořídící) tramvaj v reálném pouličním městském provozu na úseku postupimské tramvajové sítě. Výzkumný projekt, který z této iniciativy vzešel, je zaměřen na vývoj digitální vozovny na základě autonomního provozu tramvají bez jejich obsazení řidiči. Technická proveditelnost projektu bude demonstrována na autonomních servisních funkcích, jako je například samočinný průjezd tramvaje mycím rámem na odstavné kolejiště. Zajištění komerční životaschopnosti automatizace provozu vozovny je tak první fází zavádění autonomního řízení tramvají. Hned od počátku projekt zvažuje různé právní a ekonomické podmínky, které musí být splněny pro schválení a provoz autonomně jedoucí tramvaje. Tříletý projekt je financován Spolkovým ministerstvem dopravy a digitální infrastruktury (BMVI) v rámci jeho Fondu modernosti (mFUND).

Partneři z konsorcia si rozdělili projekt do různých pracovních balíčků. Siemens Mobility vyvíjí autonomní (samořídící) tramvaj ve vozovně a systém řízení vozovny (YMS), který dává tramvaji příkazy k jízdě. Kromě toho spolupracuje s partnerem projektu KIT na vývoji digitální mapy, která je základem pro sledování polohy tramvaje ve vozovně.

ViP Verkehrsbetrieb Potsdam GmbH poskytl tramvaj a infrastrukturu vozovny, umožňuje přístup ke všem potřebným datům, systémům a zařízením a vyhodnocuje výsledky projektu z pohledu provozovatele vozovny.

Institut KIT pro technologie zpracování informací (ITIV) přispívá svými odbornými znalostmi v oblasti specifikace a digitalizace vozoven, automatizace procesů a identifikace potřebných dat a podporuje vývoj digitální mapy.

Institut IKEM analyzuje a vyhodnocuje právní a ekonomické otázky související s projektem.

Společnost Codewerk se specializuje na průmyslové systémy a mimo jiné vyvíjí software pro datovou komunikaci v železničních vozidlech. V tomto projektu Codewerk podporuje komunikaci mezi tramvají a řídicím centrem a je zodpovědný za integraci částí infrastruktury vozovny.

O Fondu modernosti (mFUND) Spolkového ministerstva dopravy a digitální infrastruktury (BMVI):

V rámci své inovační iniciativy mFUND financuje BMVI od roku 2016 v oblasti rozvoje aplikací principů Průmyslu 4.0 v dopravě výzkumné a vývojové projekty založené na datech pro digitální a síťovou mobilitu 4.0. Financování projektů je doplněno aktivním profesním propojováním zástupců z oblasti politiky, obchodu, správy a výzkumu a poskytováním otevřených dat prostřednictvím portálu mCLOUD.

TZ Siemens Mobility