Počty odstavených tramvají DPP? Vedou té trojky

Každý měsíc vychází na webu Dopravacek.eu tramvajová statistika, která dělá vrásky Dopravnímu podniku hl. m. Prahy. Jedná o zveřejněný počet dlouhodobě odstavených tramvají Škoda 15T. Abychom byly ke všem tramvajovými vozům stejně spravedliví, dali jsme si práci a sepsali počty dlouhodobě odstavených tramvají po jednotlivých typech.

Zveřejnění těchto údajů nepotěší vedoucí pracovníky tramvajového úseku v dopravním podniku. Na druhou stranu i oni vědí, že situace není dobrá a opravy tramvají se vlečou. I proto musí do provozu zasahovat morálně zastaralé vozy. Dopravní podnik má totiž problémy nejen s opravami, ale i modernizacemi vozů.

Před 5 lety začal DPP nakupovat maďarské vyřazené tramvaje s úmyslem, že je zmodernizuje a znízkopodlažní. Z celkového počtu 15 vozů není dosud zmodernizovaná ani třetina vozů. Podle harmonogramu z roku 2019 mělo být letos dokončeno osm vozů. Redakce MHD86.cz se už od prosince 2020 dotazuje tiskového oddělení a vedoucího komunikace DPP Daniela Šabíka, jaký je nový harmonogram oprav tramvají z Maďarska, ale bez reakce. Je znát, že toto téma je pro dopravní podnik velmi citlivé téma, především pro technický úsek.

Situace v dílnách DPP je podle několika pracovníků, se kterými redakce mluvila, žalostná. Vlečou se opravy rozbitých tramvají a modernizace retro tramvají musí zadávat dopravní podnik externím firmám. Například opravy tramvají řady T3 probíhaly v Ostravě, nejnovější retro tramvaj K2 poslal podnik opravit do Brna. Přitom v minulosti dokázaly ústřední dílny pražského dopravního podniku opravovat nejen vlastní tramvaje, ale přijímaly i zakázky ze zahraničí. Jenže to je už minulost.

Při pohledu na čísla odstavených tramvají a zadrhnutého procesu modernizace maďarských tramvají je s podivem, že vedoucí pracovníci v DPP „tlačí“ další modernizace tramvají řady T3, když na to nemají kapacity. Kromě odstavených maďarských vozů KT8 se v areálu dílen nachází i několik novostaveb vozů T3, které mají být zprovozněny jako „nízkopodlažní Wany“. Jak dlouho bude tento proces trvat, není zřejmé.

Nyní se podíváme na počty dlouhodobě odstavených tramvají k 7. 10. 2021. Naše výpočty vychází z otevřených dat, která zcela oficiálně poskytuje přímo Praha prostřednictvím datové platformy Golemio od městské společnosti Operátor ICT. Na tomto zdroji funguje např. mapa polohy vozidel PID (mapa.pid.cz). Jelikož ale evidenční čísla uvedená v oficiálních datech zaznamenávají pouze čelní vozy, museli jsme pro vysledování čísel zadních vozů souprav využít také fanouškovský web Mobilnitabla.cz, který dlouhodobě ukazuje pohyb pražských tramvají na přehledné mapě.

Dopravní podnik hl. m. Prahy byl dotázán na oficiální počty odstavených vozů, včetně příčin odstavení. Zároveň byl DPP opětovně dotázán na harmonogram modernizací tramvají řady KT8 a T3.

Jelikož jsme si vědomi, že vozy musí pravidelně procházet údržbou a očistou, do grafu jsme uvedli pouze vozy, které jsme v provozu zaznamenali více než 10 dní. Na první pohled v počtech odstavených vozů vedou T3R.P a 15T, ale pokud do množiny T3 započítáme všechny modifikace, s přehledem tento typ tramvají statistiku vede.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.