Jak to vypadá s modernizacemi tramvají KT8N? Budou se dělat všechny maďarské vozy?

Pražský dopravní podnik v letech 2016 až 2019 nakoupil v Maďarsku celkem 15 vyřazených tramvají KT8D5. Cílem bylo tyto tramvaje zmodernizovat pro pražský provoz. Jenže modernizační proces se vleče. Už v roce 2019 bylo známo, že poslední tramvaj dokončí dopravní podnik až v roce 2024. Jak se situace změnila za poslední roky a jaký je aktuální harmonogram oprav zjišťovala redakce MHD86.cz přímo u Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Dodejme, že maďarský Miskolc tramvaje vyřadil z důvodu jejich stáří a ve vozovém parku je nahradil nízkopodlažními tramvajemi Škoda 26T.

Z patnáctky tramvají KT8D5 bylo zatím dokončeno – zmodernizováno 5 vozů. Dva vozy v květnu 2020, dva vozy v prosinci 2020 a předpokládá se dokončení – předání jednoho vozu letos v prosinci. Původní harmonogram z roku 2019 počítal s dokončením celkem 8 vozů do konce roku 2021. Odstavená torza vozů KT8D5 pravidelně zveřejňují stránky prazsketramvaje.cz.

Proč se nedaří dodržet původní harmonogram modernizací KT8 z Maďarska? Jaký je aktuální harmonogram oprav tramvají KT8 zakoupených v Maďarsku? Plánuje DPP zmodernizovat všechny zakoupené vozy z Maďarska? Na všechny tyto otázky odpovídá čtenářům MHD86.cz Daniel Šabík, vedoucí odboru Komunikace DPP: „Ke zpoždění harmonogramu oprav vozů KT8 z Maďarska pro rok 2021, dle představenstvem schválené dlouhodobé strategie řízení vozového parku tramvají, kde je uveden harmonogram modernizací tramvají KT8D5 v počtu 3 vozy ročně, bylo způsobeno pandemickou situací v roce 2020 a 2021. Konkrétně se jednalo o zpoždění dodávky náhradních dílů kvůli částečnému nebo celkovému uzavření výrobních závodů našich dodavatelů z důvodů nařízené karantény. Totéž se stalo našim zaměstnancům Opravny tramvají na přelomu roku 2020/2021, s pokračováním až do letních měsíců tohoto roku. V takto silně omezeném provozu Opravny tramvají bylo v danou chvíli hlavní prioritou alespoň částečně udržet v provozu opravárenské linky tramvajových vozů v rozsahu oprav PÚ a PO. Aktuálně je před dokončením vůz 9103, u kterého předpokládáme předání v prosinci 2021. Dále jsou v rozpracovaném stavu vozidla 9104, 9105 a 9106 s předpokládaným termínem dokončení v roce 2022, což je v souladu se schválenou dlouhodobou strategií DPP. Současně došlo k rozsáhlé organizační změně v Opravně tramvají z důvodu zvýšení efektivity výkonů a v rámci otevřeného výběrového řízení byl vybrán nový vedoucí Opravny tramvají. K Vašemu poslednímu dotazu doplňuji, že předpokládáme opravu všech 15 vozidel KT8D5 z Maďarska.“

Pro historické srovnání jsme požádali dopravní podnik o statistiku zmodernizovaných tramvají KT8 v minulých letech. Z dat je zřejmé, že v nejlepších letech dokázal DPP zmodernizovat ročně až 8 tramvají KT8. Samozřejmě vždy je třeba i přihlédnout k dalším opravám, které v dílnách probíhaly.

Mezi dopravní veřejností se mluví o tom, že pražský dopravní podnik pokukuje po tramvajích KT8D5 jezdících i v dalších městech. S nákupy…

… pokračování pro předplatitele na Patreonu.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.