DPP vysoutěžil zhotovitele nové tramvajové smyčky Depo Hostivař

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) dokončil veřejnou zakázku na zhotovitele nové tramvajové smyčky Depo Hostivař a s vítěznou firmou podepsal smlouvu. Smyčku postaví společnost EUROVIA CS, která nabídla nejnižší cenu 193,96 milionů korun, o 37 milionů méně, než byl odhad nákladů dle projektové dokumentace. DPP v této veřejné zakázce obdržel nabídky od osmi subjektů. Samotnou stavbu DPP plánuje zahájit v polovině letošního března, zprovoznit pak do konce srpna 2022.

Nová tramvajová smyčka Depo Hostivař vznikne na místě stávajícího stejnojmenného obratiště autobusů mezi stanicí metra A Depo Hostivař, křižovatkou Černokostelecké a Sazečské ulice a povrchovým záchytným parkovištěm P+R. DPP v rámci této investiční akce postaví celkem 1,251 kilometru nových kolejí, z nichž zhruba třetina bude mít zatravněný svršek. Napojení smyčky na stávající tramvajovou trať vedoucí ze Strašnic Černokosteleckou ulicí do Ústředních dílen DPP bude zhruba 100 metrů před křižovatkou Černokostelecké a Sazečské ulice. Autobusové obratiště u stanice metra Depo Hostivař nezanikne, ale dostane novou podobu. Bude uvnitř tramvajové smyčky včetně odstavných ploch pro autobusy.

Nová tramvajová smyčka bude mít kapacitu odstavných kolejí pro celkem až pět tramvají typu 15T a celkem čtyři nástupiště. Tři budou určeny pro tramvajové spoje, jeden pro výstup, dva pro nástup, jak pro směr do centra, tak i z centra. Čtvrté nástupiště bez kolejí bude sloužit autobusovým linkám. V této podobě bude smyčka připravena na případné prodloužení tramvajové tratě do Štěrbohol a ukončování spojů i z této strany.

Praha 10 získá po Zahradním Městě další důležitý přestupní uzel. Tramvajová smyčka Depo Hostivař je první stavbou z nové podoby přestupního terminálu, který zde připravujeme. Místo stávajícího povrchového záchytného parkoviště o nízké kapacitě zde následně postavíme nové P+R parkoviště až se 649 parkovacími stáními pro auta. Součástí přestupního uzlu bude v další etapě také připravovaná nová železniční zastávka na železniční trati. Výrazně se tak zlepší přestupní vazby mezi jednotlivými druhy dopravy a zvýší se atraktivita spojů MHD směrem do Nových Strašnic, Vršovic a dále do centra Prahy. Společně s DPP se nám daří nejen zrychlovat přípravu projektů nových tramvajových tratí, ale postupně zahajovat i jejich výstavbu. Loni jsme zprovoznili první úsek nově postavené tratě na Pankráci, máme hotovou smyčku Zahradní Město, stavíme novou trať do Holyně a věřím, že letos zahájíme stavbu tratě z Modřan do Libuše a Divoké Šárky na Dědinu,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora a předseda dozorčí rady DPP.

Do roku 2006 se dalo výborně přestupovat ze všech autobusových spojů na obě tramvajové linky jezdící po Černokostelecké ulici. Zprovoznění stanice metra Depo Hostivař tuto vazbu přerušilo a teprve letos po 16 letech zase dojde k provázání tramvajových a autobusových spojů. Příjemným bonusem bude zkrácení přestupu z metra na tramvaj ze 400 na zhruba 180 metrů,“ uvedl Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Stavba smyčky Depo Hostivař potrvá 22 týdnů, její dokončení a zprovoznění DPP předpokládá na konci letošního srpna.

TZ DPP