Situace v železničním průmyslu není dobrá, shodli se členové ACRI

Rostoucí ceny energií a materiálů, zavádění ETCS, problematika EU fondů a tzv. „Green Deal“, to byla hlavní témata Kolokvia ACRI (Asociace podniků železničního průmyslu) o budoucnosti železničního průmyslu.

Do Prahy se 7. dubna sjeli zástupci firem, které působí v železničním průmyslu. Za panel debaty usedl Martin Kupka (ministr dopravy), Jiří Svoboda (generální ředitel Správy železnic), Jiří Kolář (ředitel Drážního úřadu), Michal Kraus (místopředseda představenstva Českých drah) a Marie Vopálenská (generální ředitelka ACRI).

V rámci debaty mluvil Jiří Svoboda (SŽ) mluvil o prioritách na železnici. Zmiňoval především investice, která mají zajišťovat větší bezpečnost na železničních přejezdech. V letošním roce plánuje Správa železnic do přejezdů investovat 2 mld. korun. V souvislosti s obecným nárůstem hackerských útoků na nejrůznější státní instituce zmínil, že nutnost dlouhodobě investovat do IT systémů a to v koordinaci s dalšími partnery na železnici. Svoboda v prezentaci zmínil i extrémní růst cen energií. Tento růst se zásadně projeví do financování provozu veřejné dopravy. Bude otázka, zda vyšší vstupní náklady v oblasti energií se promítnou do cen jízdného, nebo budou kryté z dotací a pod.

Velkým tématem bylo ETCS (evropský vlakový zabezpečovací systém. Ten by měl postupně nahradit cca 20 různých národních systémů vlakových zabezpečovačů a tak dosáhnout interoperability v železniční dopravě, tj. vedení vlaků po celém území Evropy bez nutnosti výměn hnacích vozidel na hranicích). S ohledem na rostoucí ceny energií je totiž aplikování ETCS do vozidel další položkou, která o miliardy prodraží provoz železniční dopravy.

Očekávanou akcí letošního roku je prezentace vodíkové vlaku v Česku. Právě vodík společně s bateriemi jsou tématem v železničním průmyslu. Je otázka, jakým směrem se bude trh ubírat. Další možností je elektrifikace dosud neelektrifikovaných tratí.

Michal Kraus (ČD) informoval na besedě, že v letošním roce plánuje národní dopravce investovat 3,5 mld. korun do údržby vozidel. Zároveň naléhal na řešení situace kolem rostoucích nákladů na provoz železniční dopravy. Pokud se nepovede vyřešit situace s rostoucími náklady, energiemi a ETCS, jedním z kroků může být následná redukce přepravních výkonů.

České dráhy dále řeší náhradu za příměstské jednotky 471, jejich životnost bude končit po roce 2030. S ohledem na evropský Green Deal začínají chybět na trhu výrobci dieselových lokomotiv. Přitom i situace na Ukrajině prokázala důležitost nezávislé trakce v případě výpadků elektřiny apod.

¨Na setkání se zástupci firem působících v železničním průmyslu dorazil i ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Informoval, že z národních plánu obnovy putuje 10 mld. korun do železniční dopravy. Jako prioritu považuje vybudování sítě vysokorychlostních tratí (VRT), které propojí nejen regiony v zemi, ale Česko získá rychlé kolejové spojení s Evropou. Po zkušenosti s financováním části dálnice D4 formou PPP lze podobně financovat i železniční stavby. Po spuštění „vrtek“ vidí potenciál v rozvoji nákladní železniční dopravy na uvolněných současných tratích. Ministr využil setkání i k poděkování všem, kteří se podílejí na pomoci Ukrajině. Byl mile překvapen, jak rychle se povedlo vypravit první humanitární vlaky. Železnice se stala důležitou dopravní tepnou po které je zasílána na Ukrajinu nejen humanitární, ale také vojenská pomoc.

Mezi dalšími řečníky byla Marie Vopálenská (ACRI). Současnou situaci v železničním průmyslu považuje za kritickou. Rostoucí ceny nejen energií, ale také všech materiálů o desítky i stovky procent ohrožují české firmy. Dodavatelé mají podepsané smlouvy z doby, kdy nikdo nepočítal s extrémními nárůsty vstupních materiálů a ceny vysoutěžených zakázek většinou nelze navyšovat. Řada firem se dostává podle Vopálenské do potíží. Proto apelovala společně se zástupci firem, aby minister dopravy se této problematice věnoval. Jedním z řešeních je např. zaindexování cen.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.