Na Lítačkou si bude dál možné půjčit sdílené kolo zdarma

Půlroční pilotní spolupráce Pražské integrované dopravy a poskytovatelů sdílených kol jednoznačně prokázala, že tato možnost pohybu po Praze má smysl právě díky výhodné kombinaci veřejné dopravy a jízdy na kole pro první nebo poslední část cesty po městě. Praha nyní vypisuje veřejnou zakázku na trvalé zapojení sdílených kol do služeb veřejné dopravy v Praze včetně možnosti půjčit si také elektrokolo. Za půl roku pilotního provozu využilo možnost půjčit si kolo zdarma téměř 12 tisíc lidí a celkový počet výpůjček přesáhl 164 tisíc.

Půl roku fungování pilotního projektu i přes pomalu končící zimní období ukazuje, že kombinace sdílených kol a MHD dává smysl a lidem využívajícím veřejnou dopravu přinášíme další benefit v podobě snadnějšího a zároveň zdravého pohybu po Praze. Proto jsme se rozhodli trvale zapojit sdílená kola do systému Pražské integrované dopravy a během několika dnů vypíšeme veřejnou zakázku na poskytovatele služby sdílených kol. Chceme lidem nadále usnadňovat „první a poslední míli“ jejich cesty Prahou a ještě více zatraktivnit dlouhodobé kupony MHD. I proto jsme začali ve velkém přidávat cyklostojany ke stanicím metra a připravujeme je i u tramvajových přestupních uzlů. Po šesti měsících můžeme s klidem říci, že propojení pražské MHD s možností jízdy na kole má velký úspěch. Budou-li mít poskytovatelé sdílených kol zájem se do služby zapojit, lidé si díky tomu budou moci kromě klasických kol půjčovat i elektrokola a využívat tyto služby i v okolí většiny stanic metra po celé Praze, což bylo četné přání uživatelů během zkušebního provozu,“ uvádí náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Od loňského října 2021, kdy je možné si s předplatním kuponem PID pro Prahu zapůjčit zdarma až čtyřikrát denně na 15 minut kolo od poskytovatelů Rekola a Nextbike, si tato služba získala téměř 12 tisíc zákazníků a více než 77 % z nich propojení opakované využívá,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík. Pražané si kola půjčují nejčastěji na dobu kolem 5 minut. Největší zájem o sdílená kola je v uzlových bodech městské hromadné dopravy, zejména v oblastech Holešovic, Dejvic, Karlína a Starého Města. Atraktivní je také celá oblast podél vltavských břehů. Nejčastěji si lidé půjčují kola v přepravních špičkách, a to ráno cca kolem sedmé a odpoledne mezi 14. a 17. hodinou. Velký zájem je i v dopoledním čase.

Do léta, než Praha vysoutěží provozovatele této služby pro spolupráci s městem na další 4 roky, se bude dál pokračovat ve stávající spolupráci se společnostmi Rekola a Nextbike. Z pilotního projektu vyplynulo, že drtivá většina uživatelů se vejde do dvou výpůjček denně. Abychom tedy při našich finančních možnostech mohli službu nabízet co nejvíce uživatelům, bude od 25. 4. 2022 snížen počet dotovaných výpůjček na 2 denně. Tento limit však může být v případě potřeby a v souvislosti s dalším rozvojem Benefitního programu PID Lítačka navýšen,“ dodává Libor Šíma, ředitel odboru dopravy MHMP.

Jak bude propojení PID a sdílených kol vypadat po vysoutěžení nových provozovatelů:

 • tak jako doposud, sdílené kolo si budou moci půjčit zdarma držitelé dlouhodobých kuponů na pražskou MHD
 • maximální počet výpůjček za den: 2
 • dotovaná délka jedné výpůjčky: 15 minut pro klasické kolo a 5 minut pro elektrokolo
 • tak jako doposud, po vypršení časového limitu dotované výpůjčky bude další použití kola zpoplatněno dle ceníku příslušného poskytovatele sdílených kol
 • provozovatelé umožní využití služby také v okolí 90 % stanic pražského metra

Zajímavá čísla za období 11. 10. 2021 – 10. 4. 2022

 • Počet unikátních uživatelů: 11 680
 • Celkový počet výpůjček: 164 068
 • Kolik lidí využilo tuto službu vícekrát: 77,5 %
 • Průměrný denní počet jízd na jednoho uživatele: 1,45
 • Denní průměr počtu jízd: 924
 • Nejčastější délka jedné výpůjčky: 5 minut
 • Maximální počet výpůjček v rámci jednoho dne: 2 427 (28. 3. 2022)

TZ ROPID