V ostravské Porubě zmodernizovali tramvajovou trať

Celkem 1 626 metrů tramvajové tratě v úseku mezi křižovatkami s ul. 17. listopadu a ul. Martinovskou prošlo změnou konstrukce z klasického kolejového roštu na moderní systém pevné jízdní dráhy. Ta zajistí Porubanům snížení hluku a vibrací z provozu tramvají. Dopravní podnik Ostrava (DPO) úsek zatravnil a zrekonstruoval i nástupiště tří tramvajových zastávek: Telekomunikační škola, Poruba vozovna a VŠB-TUO, směr centrum. Modernizace za 236 mil. korun, největší letošní investice DPO do infrastruktury, intenzivně probíhala po celé letní prázdniny tak, aby trať byla se zahájením školního roku zprovozněna.

V modernizovaném úseku tratě je od 1. září ukončena tramvajová výluka. S ohledem na drobné dokončovací práce potrvá omezení silničního provozu až do poloviny září, kromě křižovatky Opavská-Sokolovská-Porubská, která již bude průjezdná. Do konce měsíce září by měla být stavba dokončena kompletně, včetně vybavení zastávek. Stavba je spolufinancována z Operačního programu Doprava EU ve výši 85 % uznatelných nákladů.

Víme, že si někteří lidé v Porubě stěžovali na to, že na modernizaci tratě pracujeme i o víkendech a v noci. Chtěl bych touto cestou všem Porubanům poděkovat za trpělivost. Snažili jsme celou stavbu zvládnout co nejdříve a hlavně v termínu. Poruba je důležitý a velký městský obvod, diskomfort v podobě tramvajové výluky a nezbytného přestupování na náhradní autobusovou dopravu jsme chtěli obyvatelům zkrátit na nutné minimum. Zbývají ještě drobné dokončovací práce, které už ale lze provádět za provozu. Věříme, že všichni porubané ocení tišší, modernější a zatravněnou trať, která jim bude dlouho sloužit,“ uvádí generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Primátor města Tomáš Macura konstatoval: „Věřím, že provedenou investici ocení, jako významnou změnu k lepšímu, jak cestující, tak i obyvatelé Poruby. Zlepšení komfortu cestování i kvality bydlení v částech, kterými trať vede, je patrná na první pohled. Právě Poruba a její obyvatelé se nyní mohou těšit z nejmodernějšího tramvajového úseku ve městě. Určitě si jej rádi vyzkouší i zarytí automobilisté a snad aspoň někteří z nich u cestování městskou hromadnou dopravou už zůstanou trvale. V nastaveném směru však pokračujeme dál, kontinuální zlepšování úrovně cestování v městské hromadné dopravě je jednou z našich dlouhodobých priorit. Chci současně poděkovat Dopravnímu podniku Ostrava, coby investorovi, i zhotoviteli, firmě TSS Grade, za zvládnutí této náročné investice ve velmi krátkém termínu.“

Lucie Baránková Vilamová, starostka městského obvodu Poruba, doplňuje:Chtěla bych poděkovat dopravnímu podniku i stavební firmě za rychlost, s kterou rekonstrukci tratě zvládli. Byla radost sledovat, jak se Opavská za pouhé dva měsíce změnila k lepšímu. Pro Porubu znamená rekonstrukce výrazné zkvalitnění veřejného prostoru, protože zelený povrch vypadá mnohem lépe než ten předchozí. Ocenit bych chtěla i zvýšení komfortu pro cestující, kteří budou mít k dispozici moderní zastávky, i snížení hlučnosti, což budou kvitovat především lidé, kteří žijí v okolí. Opět se potvrzuje, že ostravská městská hromadná doprava patří ke špičce nejenom v České republice.”

DPO v polovině září naváže na práce modernizací tratě v Ostravě-Jihu, kde vznikne rychlejší i voňavá tramvajová trať. Modernizací projde traťový úsek mezi zastávkami Josefa Kotase a Václava Jiřikovského, vedoucí na pomezí ostravských sídlišť Dubina a Bělský les. Půjde již o čtvrtý úsek, kde ostravské tramvaje jako jediné v ČR mohou jezdit rychlostí až 80 km/h. Podél trati přibydou nízké protihlukové stěny osazené směsí rostlin. Půjde o první takto zmodernizované místo v Ostravě. Stavba by měla probíhat do listopadu 2022. Cena za novou trať přesahuje 85 milionů korun.Modernizace bude hrazena ze zdrojů DPO a částečně z dotací EU.

Martin Bednář, starosta městského obvodu Jih, komentuje:Městská doprava má být příjemná, rychlá a nemá obtěžovat okolí. Nutná oprava trati na Horní ulici v Hrabůvce umožní zlepšit všechny uvedené podmínky. Ze zkušenosti vím, že si obyvatelé zvyšování kvality cestování MHD všímají a kladně je hodnotí. Budu rád za všechny opravené úseky na Jihu.“

V úseku bude po dobu modernizace úplná výluka tramvají. Provoz MHD bude zajištěn náhradní autobusovou dopravou. Pro silniční dopravu budou uzavřeny oba tzv. rychlé pruhy ul. Horní od kruhového objezdu po ul. Jiřikovského.

V současné době mohou nové tyrkysové tramvaje DPO jezdit vyšší rychlostí, až 80 km/h, na třech úsecích: Nová Ves Vodárna – Svinovské mosty, Důl Zárubek – Hranečník a od roku 2021 i na trati mezi zastávkami Kolonie Jeremenko – Dolní Vítkovice.

TZ DPO